Ireneusz Krześnicki

Artykuły autora

Kodeks etyki radnych nie jest aktem prawa miejscowego

Samorząd terytorialny

Przyjmuje się, że kodeks etyki nie ma charakteru normatywnego i jest (tylko) dobrowolnym podporządkowaniem się radnych określonym zasadom etycznym (moralnym), mającym służyć właściwemu wypełnianiu...

15.12.2016
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    34