Czy zapisy odnośnie złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, oraz złożenia...
Michał Culepa
08.07.2009
Samorząd terytorialny
Samodzielność wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego (jst) jest rozumiana przede wszystkim...
Paweł Galiński
07.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy są akty prawne, ktre regulują zasady tworzenia zarządzeń wewnętrznych tj. regulaminu...
Kamil Szymański
07.07.2009
Samorząd terytorialny

Dobre zmiany dla inwestorów

Samorząd terytorialny
Obowiązująca do niedawnaustawa o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami w sposb niezwykle jasny i...
Anna Śniecikowska
06.07.2009
Samorząd terytorialny
Kto jest właściwym organem i jakie powinien podjąć kroki jeżeli istnieje domniemanie nielegalnej...
Alicja Brzezińska
06.07.2009
Samorząd terytorialny
Czy będzie stanowiło naruszenie prawa przyznanie pracownikowi nagrody na wniosek członka zarządu...
Michał Culepa
03.07.2009
Samorząd terytorialny

Zmiana kompetencji od 1 sierpnia

Samorząd terytorialny
Ustawa zmieniająca organizację i podział zadań w administracji publicznej w wojewdztwie będzie...
Bartosz Starczewski
02.07.2009
Samorząd terytorialny
W jaki sposb wyliczyć diety i ryczałty za noclegi, jeżeli pracownik odbywając podrż do państwa...
Paweł Ziółkowski
02.07.2009
Samorząd terytorialny

Sprzątanie po wyborach

Samorząd terytorialny
Jeszcze tylko tydzień pozostał na uprzątnięcie plakatw i urządzeń ogłoszeniowych przez komitety...
Bartosz Starczewski
30.06.2009
Samorząd terytorialny
Kto jest obowiązany egzekwować zapisy decyzji środowiskowej wydanej przez gminę wyznaczoną przez...
Ewa Florkiewicz
30.06.2009
Samorząd terytorialny
Jakie przepisy regulują kwestię nagrd dla kierownikw jednostek organizacyjnych wg nowych przepisw...
Michał Culepa
29.06.2009
Samorząd terytorialny
W dzienniku ustaw opublikowana została ustawa nowelizująca ustawę o strażach gminnych. Zmiany wejdą...
Bartosz Starczewski
26.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym potrzebna...
Michał Behnke
26.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy w świetle obowiązujących przepisw możemy utrzymać godzinowe stawki wynagradzania?...
25.06.2009
Samorząd terytorialny
W związku z opźnieniem w ogłoszeniu ustawy zmieniającej organizację i podział zadań administracji...
Bartosz Starczewski
24.06.2009
Samorząd terytorialny
Kiedy i jakie czynności powinien podjąć starosta w przypadku niezgodnego z warunkami udzielonego...
Alicja Brzezińska
24.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy burmistrz może powierzyć pełnienie obowiązkw zastępcy kierownika USC do czasu rozstrzygnięcia...
Katarzyna Szłyk
23.06.2009
Samorząd terytorialny
Jeszcze tylko tydzień pozostał na podjęcie przez rady gmin uchwał w sprawie wyodrębnienia funduszu...
Bartosz Starczewski
23.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy miasto ma obowiązek odkupić od prywatnego właściciela działki przeznaczone na zieleń, sport i...
Michał Behnke
22.06.2009
Samorząd terytorialny
Poza szybkością i prawidłowością rozstrzygania spraw administracyjnych istotne znaczenie mają...
Wojciech Federczyk
22.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy pracownik samorządowy podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zwolniony ze...
Michał Culepa
19.06.2009
Samorząd terytorialny
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) to typ osoby prawnej powołany do życia w...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
17.06.2009
Samorząd terytorialny
Ile czasu ma wojewoda na opublikowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w...
Tomasz Gawroński
17.06.2009
Samorząd terytorialny
Pracodawca planuje wysłać pracownika w delegację prywatnym samochodem. Czy pracownik ma obowiązek...
Kamil Szymański
16.06.2009
Samorząd terytorialny
Z dniem 25 października 2008 r. znowelizowano art. 98a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w ten...
Krzysztof Posański
16.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy w przypadku gdy na gruncie rolnym został wykonany tor quadowy, wjt gminy może wydać decyzję w...
15.06.2009
Samorząd terytorialny
W jaki sposb należy zorganizować służbę przygotowawczą dla pracownikw podejmujących po raz pierwszy...
Paweł Ziółkowski
10.06.2009
Samorząd terytorialny
Zasady udzielania bonifikat od ceny nieruchomości przewidziane w art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia...
Wojciech Federczyk
10.06.2009
Samorząd terytorialny

Programy ochrony powietrza

Samorząd terytorialny
Rozporządzenia wojewodw określające programy ochrony powietrza, wydane na podstawie art. 91 Prawa...
Krzysztof Posański
09.06.2009
Samorząd terytorialny

Renta planistyczna

Samorząd terytorialny
Renta planistyczna może być pobierana na podstawie przepisw prawa miejscowego, w sytuacjach, w...
Adam Bartosiewicz
09.06.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski