Do tej pory wyrobienie dowodu osobistego wiązało się z koniecznością poniesienia przez obywatela kosztu jego wytworzenia - 30 złotych. Od dnia 1 stycznia niezależnie od tego, czy dokument tożsamości wydawany jest po raz pierwszy, w związku ze zgubieniem lub kradzieżą poprzedniego czy wymieniany jest z powodu zmiany danych, to dokonamy tej czynności za darmo.

Zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych każda pełnoletnia osoba ma obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego zawierającego aktualne dane. To oznacza, że po każdej zmianie adresu zameldowania lub stanu cywilnego trzeba wymienić dowód osobisty. Jest na to 14 dni. Wniosek o wydanie nowego dowodu trzeba złożyć także po zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży dokumentu oraz 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu tożsamości.

Źródło: www.kprm.gov.pl

Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)