Opisowe logo firmy - atrakcyjne marketingowo, ale trudne do zarejestrowania

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Wielu przedsiębiorców wybierając nazwę dla swojego biznesu, wchodzi w określenia opisowe. Dają one pewne korzyści od strony marketingowej, ale mają kluczową wadę. Nie da się ich zastrzec w formie znaków towarowych. Często szata graficzna logo bardziej im szkodzi niż pomaga. Zawiera bowiem elementy wzmagające ten opisowy charakter. Takie wnioski możemy wyciągnąć z wyroku sądu w sprawie znaku towarowego ECO STORAGE.

25.04.2023

Compensa odstąpi od ubezpieczeń podwyższonych bez zgody klientów

Rynek i konsument

Jeśli konsument nie zareagował odmownie na propozycję dodatkowej ochrony za wyższą składkę, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie uznawało to za zgodę. Prezes UOKiK zakwestionował taką praktykę i zobowiązał spółkę do jej zaniechania i usunięcia skutków naruszeń, firma też zawiadomić konsumentów, że mogą anulować zmiany w umowie wprowadzone bez ich zgody i odzyskać pobrane składki za dodatkową ochronę.

24.04.2023

Opinie konsumenckie nowym wyzwaniem dla internetowych platform sprzedażowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Obowiązujące od początku roku przepisy implementujące dyrektywę Omnibus w istotny sposób wpływają one na branżę e-Commerce. Nakładają na podmioty prowadzące sprzedaż przez internet wiele nowych wyzwań – nie tylko stricte prawnych, ale także organizacyjnych i technicznych. Jeden z nich dotyczy obowiązków związanych z publikowaniem przez użytkowników opinii o produktach lub usługach.

22.04.2023

Surowa kara dla zarządcy parkingu za ograniczanie prawa do reklamacji

Rynek i konsument

Zarządca parkingu, spółka APCOA Parking Polska, która ogranicza sposoby składania reklamacji i twierdzi, że czas odpowiedzi może się wydłużyć, a także straszy poniesieniem kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych, zapłaci ponad 820 tys. zł kary nałożonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uznał on te działania za niezgodne z prawem i wystąpił o wyjaśnienia także do spółek ATPark i Europark.

20.04.2023

Producenci piwa mocniej oznaczą zagrożenia dla konsumentów

Rynek i konsument Opieka zdrowotna

Producenci piwa wprowadzają bardziej czytelne i widoczne dla konsumentów oznaczenia odpowiedzialnościowe, na opakowaniach piwa i w przekazach reklamowych. Dotychczasowe znaki z hasłami „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” zastąpią piktogramy, ilustrujące te przekazy. Zmiana obejmie również zyskujące na popularności „zerówki”, na których pojawi się znak „18+”.

18.04.2023

Cyfrowy Polsat ma wycofać opłaty za usługi uruchomione bez zgody klientów

Prawo cywilne Rynek i konsument

Cyfrowy Polsat zwróci konsumentom opłaty za usługi „Ochrona Internetu” i „Serwis IPLA 3 z 3”. To skutek decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie usług dodatkowych tej firmy, uruchamianych bez wyraźnej zgody abonentów. Zgłoszone wcześniej w tej sprawie reklamacje zostaną pozytywnie rozpatrzone.

13.04.2023

Puszkę lub butelkę oddamy do sklepu po 50 gr za sztukę

Środowisko Rynek i konsument

Puszkę lub butelkę oddamy do sklepu po 50 gr za sztukę. Tak mówi projekt rozporządzenia do ustawy kaucyjnej, który pojawił się w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Przepisy miałyby jednak wejść w życie dopiero w styczniu 2025 roku. Także w środę ukazała się nowa wersja projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

13.04.2023

Branżę e-commerce czeka wiele wyzwań

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze

W związku z wprowadzonymi zmianami prawa obserwować możemy ewolucję branży e-commerce w wielu aspektach jej funkcjonowania. Czas na przystosowanie do nowych przepisów prawa przez przedsiębiorców był w istocie krótki – vacatio legis wynosiło zaledwie 14 dni – dlatego rok 2023 upłynie branży e-commerce na dostosowywaniu do nowych realiów prawnych - pisze radca prawny Martyna Popiołek-Dębska.

13.04.2023

Prawo zabrania marnowania żywności, a tony jedzenia trafiają do przysklepowych śmietników

Środowisko Rynek i konsument

W śmietnikach przy dużych sklepach można znaleźć mnóstwo żywności nadającej się do spożycia, o ile śmietniki te są otwarte, co nie jest regułą. Wprawdzie obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która nakazuje dużym sklepom przekazywanie żywności zagrożonej zmarnowaniem organizacjom pożytku publicznego, ale w praktyce i tak sporo produktów jest wyrzucanych.

11.04.2023

Przepis kulinarny nie jest utworem, ale jego prezentacja może podlegać ochronie

Prawo cywilne Rynek i konsument

Zbliżające się święta ponownie skłaniają do stawiania pytań o to, czy do babcinych przepisów przysługuje jakikolwiek monopol umożliwiający zakazanie ich dalszego rozpowszechniania w przestrzeni publicznej. Ilu z nas bowiem nie usłyszało przy świątecznym stole, że przepis na żurek czy babkę jest najpilniej strzeżoną tajemnicą rodzinną. Zwolenników tej teorii należy niestety rozczarować – nie jest to łatwe.

08.04.2023

UOKiK: Promocja nie może trwać wiecznie

Rynek i konsument

Sklepy sugerowały ograniczony czas szczególnej korzyści cenowej, podczas gdy towary były dostępne w promocji w sposób ciągły. Permanentne promocje stanowiły marketingowy wabik, nie oferowały rzeczywistej korzyści cenowej - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu postawił popularnym sklepom internetowym born2be.pl i renee.pl zarzut wprowadzania konsumentów w błąd.

30.03.2023

Mniej towaru za tę samą cenę, czyli jak producenci i handel nabijają klientów w butelkę

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Downsizing w branży spożywczej to praktyka wątpliwa moralnie i niezgodna z dobrymi obyczajami, ale na gruncie prawnym trudno z nią walczyć - uważają prawnicy. Wprost nie zabraniają jej ani przepisy krajowe, ani unijne. Wciąż trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy tego typu działania mogą zostać uznane za wprowadzanie konsumentów w błąd i stosowanie tzw. ukrytych podwyżek cen.

30.03.2023

Rzeczkowska: Resort pracuje nad prawnym rozwiązaniem kwestii kredytów hipotecznych w CHF

Rynek i konsument Banki Kredyty

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana przez agencję Bloomberg powiedziała, że Ministerstwo Finansów pracuje nad prawnym uregulowaniem kwestii walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Podkreśliła, że ostateczny kształt rozwiązania będzie zależeć od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiotowej sprawie.

27.03.2023

UOKiK postawił zarzuty poznańskiej spółce Polmediq

Pacjent Rynek i konsument

Spółka poprzez ulotki i stronę internetową zaprasza osoby w wieku 40-85 lat na bezpłatne badania odporności, deklarując udzielenie porad medycznych i wystawienie skierowania na morfologię. Z ustaleń prezesa UOKiK wynika, że konsumenci nie są informowani o handlowym charakterze tego zaproszenia ani samych badań i mogą zostać wprowadzeni w błąd odnośnie stanu swojego zdrowia.

27.03.2023

Dyrektywa cyfrowa ma poprawić sytuację konsumentów, ale konieczne są dalsze zmiany

Rynek i konsument Prawo unijne

Do tej pory konsumenci korzystający z usług cyfrowych w przeważającej mierze nie mieli skutecznych narzędzi, które pozwoliłyby im efektywnie dochodzić roszczeń w przypadku nienależytego wykonania umowy. Jest jednak szansa, że sytuacja ulegnie poprawie po implementacji przepisów unijnej dyrektywy cyfrowej, choć nadal są kwestie wymagające dopracowania.

27.03.2023

Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

Środowisko Rynek i konsument BHP Prawo unijne

Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".

24.03.2023

Bank ukarany za podanie złych kont do spłaty kredytów

Prawo cywilne Rynek i konsument

Raiffeisen Bank International dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci byli zdezorientowani - nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze, co powodowało opóźnienia w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie windykacji względem kredytobiorców. Prezes UOKiK nałożył na bank karę w wysokości ponad 3,1 mln zł.

22.03.2023

Wkrótce nowe zasady zawierania unijnych porozumień wertykalnych - zaproszenie na warsztaty

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji

Czas na dostosowanie umów do zmian związanych z implementacją dyrektywy dotyczącej nowych zasad zawierania porozumień wertykalnych między przedsiębiorcami upływa z końcem maja 2023 r. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka wraz ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji zapraszają na warsztaty poświęcone tej problematyce.

20.03.2023

RPO pyta, dlaczego ceny paliw na rynkach spadają, a na stacjach nie

Rynek i konsument Finanse

PKN Orlen pod koniec 2022 r. utrzymywał ceny paliw, mimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Niezbędne jest ustalenie, czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i zwraca się w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

20.03.2023

Producent rowerów Merida ukarany za ograniczanie sprzedaży przez internet

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Spółka Merida zapłaci nałożoną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karę w wysokości prawie 2,5 mln zł za to, że przez 6 lat zabraniała swoim dystrybutorom sprzedaży rowerów przez internet. Zdaniem UOKiK, spowodowało to podział rynku i ograniczenie konsumentom możliwości wyboru jedynie do najbliższych sklepów stacjonarnych. Firma odwoła się od tej decyzji do sądu.

20.03.2023