Faktury konsumenckie poza KSeF skomplikują rozliczenia

Rynek i konsument VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze KSeF

Przedsiębiorcy domagają się wytycznych Ministerstwa Finansów, w jaki sposób zweryfikować, czy odbiorcą faktury jest przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Bez tego obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur będzie utrudnione. Według ekspertów, o charakterze sprzedaży powinien decydować fakt, czy nabywca podał sprzedawcy swój numer NIP. MF zapowiada kampanię informacyjną, ale po uchwaleniu ustawy.

02.06.2023

UOKiK: Programy "Ulga od długu" i "Spłacam swoje długi" naruszają prawa konsumentów

Rynek i konsument Finanse

Usługi proponowane przez kancelarię Certo miały pomagać konsumentom wychodzić ze spirali zadłużenia, tymczasem zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sama ona naruszała ich prawa. Prezes UOKiK zakwestionował praktyki i postanowienia umowne stosowane przez tę kancelarię, a łączne kary dla spółki wyniosły blisko 640 tys. zł.

31.05.2023

Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie

Prawnicy Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Zakaz adwokackiej reklamy przechodzi do lamusa - adwokaci będą mogli informować o świadczonej pomocy prawnej ale tak, by nie naruszać godności zawodu. Nie będą mogli stosować reklamy porównawczej, ani współpracować z kancelariami odszkodowawczymi. W piątek, podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, przegłosowano zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

26.05.2023

Sąd UE: Termin „emmentaler” nie może być chroniony jako unijny znak towarowy

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Nazwa Emmentaler jest odbierana przez konsumentów jako oznaczająca rodzaj sera, a więc taki termin nie może podlegać ochronie jako unijny znak towarowy - stwierdził Sąd Unii Europejskiej. I wyjaśnił, że zakres ochrony nie może obejmować oznaczeń, które zostaną uznane za wskazanie rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, czasu produkcji lub innej właściwości rozpatrywanych towarów.

24.05.2023

Biurokracja i przepisy blokują rozwój budownictwa mieszkaniowego

Rynek i konsument Budownictwo

Rozwój budownictwa mieszkaniowego blokują zbiurokratyzowane procedury i urzędnicza uznaniowość - wynika z branżowego raportu. Czas wydawania pozwoleń niewiele ma wspólnego z ustawowymi terminami. Sen z powiek deweloperów spędzają problemy z uzyskaniem przyłączeń oraz podział kosztów jakie ponosić ma gestor, a jakie inwestor.

22.05.2023

Kolejne przepisy antylichwiarskie wchodzą w życie, osoby bez zdolności kredytowej nie dostaną chwilówki

Rynek i konsument Finanse

Od 18 maja instytucje pożyczkowe zobowiązane są do wnikliwej oceny zdolności kredytowej klienta. Od czwartku wchodzą w życie kolejne zapisy ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe, które nie wykażą się wystarczającą starannością przy weryfikacji wiarygodności klienta pod kątem zdolności kredytowej, narażają się na dotkliwe konsekwencje.

18.05.2023

TSUE: Nieudzielenie informacji o prawie do odstąpienia od umowy uzasadnia odmowę zapłaty

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Konsument jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty, jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, która została już wykonana. A przedsiębiorca musi wziąć na siebie koszty, które poniósł w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w trakcie okresu, w którym konsument może od niej odstąpić - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

17.05.2023

Zamówienie złożone, cena niepewna - UOKiK chce ukarać firmę

Rynek i konsument

Opłata serwisowa, za małe zamówienie czy za opakowanie - takie elementy dodaje do ceny produktu firma Glovo, a zamawiający w nie wiedzą, ile wyniesie koszt całości zamówienia. Sprawą zainteresował się UOKiK uznając, że niektóre elementy interfejsu dotyczące kosztów zamówienia mogą być mało widoczne dla konsumenta. Prezes UOKiK postawił platformie Glovo zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd, za które grozi kara do 10 proc. obrotu.

16.05.2023

Będzie drożej, za jednorazowe pojemniki dopłacimy tak, jak za reklamówki

Środowisko Rynek i konsument

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek jednorazowe kubki lub opakowania muszą się liczyć z dodatkowymi obowiązkami. Nie dość, że będą doliczać określone kwoty do każdego wydanego naczynia, to jeszcze obowiązkowo będą prowadzić odpowiednią ewidencję. Właśnie pojawiły się nowe projekty rozporządzeń w tej sprawie.

16.05.2023

Będą przepisy o depozycie rolniczym, opracuje je zespół ekspertów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

W ramach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości został powołany polsko-węgierski zespół ekspertów, który ma przygotować uregulowania dotyczące ochrony prawej rolników. Eksperci planują m.in. przygotować przepisy o nowym rodzaju zabezpieczenia dla rolników, o tzw. depozycie rolniczym. 

15.05.2023

SA: Koniec umowy franczyzy i kara za złamanie zakazu konkurencji

Prawo cywilne Rynek i konsument

Po zakończeniu umowy franczyzy wskutek naruszenia zakazu konkurencji przez pozwanego, spółka powodowa nie poniosła szkody. Dlatego Sąd Apelacyjny w Poznaniu obniżył wysokość kary umownej za ten czyn o połowę. Pozwany fanczyzobiorca doskonale zdawał sobie sprawę z obowiązywania zakazu, gdyż po zakończeniu umowy bezskutecznie poszukiwał nowej lokalizacji dla prowadzenia swego sklepu.

12.05.2023

Tylko połowa reklamacji klientów na rynku finansowym uwzględniana

Rynek i konsument Finanse

Rzecznik finansowy poinformował, że klienci podmiotów rynku finansowego złożyli w 2022 roku ponad 2,2 mln reklamacji i jedynie połowa z nich została uwzględniona. Na pytanie o to, co jest największym problemem klientów instytucji finansowych, wskazał, że tematami od wielu lat najpopularniejszymi są obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz kredyty frankowe.

11.05.2023

Tajemniczy klient kupi towar w ramach kontroli, ale rozszerzenie uprawnień budzi wątpliwości

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Urzędnik w ramach kontroli będzie mógł nie tylko pozorować chęć zakupu towaru, ale też faktycznie nabyć go pod fałszywą tożsamością. Taka propozycja znalazła się w procedowanej właśnie nowelizacji rozszerzającej kompetencje UOKiK. Ma pozwolić na lepszą ochronę konsumentów, ale eksperci wskazują, że uprawnienie może być wykorzystywane zbyt szeroko i naruszać prawa przedsiębiorców dopiero podejrzewanych o nadużycia.

11.05.2023

Średnio jeden produkt tygodniowo znika z półek sklepowych z powodu skażenia

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Od początku roku 19 produktów musiało zostać wycofanych z obrotu w Polsce z powodu skażenia – wynika z ostrzeżeń Generalnego Inspektoratu Sanitarnego. W skali Europy to tysiące przypadków. Typowy koszt poważnego incydentu to kilka-kilkanaście milionów złotych. Oprócz tego firmy często muszą wypłacić także odszkodowania za szkody w zdrowiu konsumentów.

10.05.2023

Plastikowy kubek zdrożeje. A przedsiębiorcom przybędzie obowiązków - ustawa opublikowana

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Będą kaucje za plastikowe kubki i kolejne obowiązkowe sprawozdania. Za niedostosowanie się do wymogów ustawy grozić będą kary, i to niemałe. Jeśli sklep, bar, restauracja nie pobierze opłaty za dodane przez siebie opakowanie, to zapłaci od 500 do 20 tys. zł. Opublikowano ustawę wprowadzającą unijną dyrektywę ograniczającą zużycie plastiku.

10.05.2023

UOKiK: Firmy mają problem z prezentacją cen sprzed promocji

Rynek i konsument

Od początku tego roku przedsiębiorcy mają obowiązek podawać najniższą cenę z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Z kontroli i monitoringu rynku przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że sprzedawcy często popełniają błędy przy oznaczaniu obniżek. - Rynek ma trudności z tym przepisem - ocenia prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

08.05.2023

Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej konsumentów, firmy coraz chętniej wykorzystują argumenty związane z ochroną środowiska, by przyciągnąć do siebie klientów. Jednak chwytliwe hasła często nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Takie praktyki ma ukrócić nowa unijna dyrektywa. Przedsiębiorcy już teraz powinni zacząć przygotowywać się do planowanych zmian.

02.05.2023

Prosument lokatorski korzystniej rozliczy koszty energii

Rynek i konsument

Już niedługo właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, będą mogli składać wnioski o otrzymanie statusu prosumenta lokatorskiego i wypłacanie wynagrodzenia za energię bezpośrednio na wskazane konto. Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu przepisy o rozliczeniach prosumenta lokatorskiego, które znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

28.04.2023

Urząd prezesa UOKiK kadencyjny - prezydent podpisał ustawę

Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji

Prezydent podpisał dziś nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przewiduje ona m.in. 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wcześniejsze odwołanie będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Wymaga tego unijna dyrektywa, która już prawie dwa lata temu powinna być wprowadzona do polskiego prawa.

27.04.2023

UOKiK ostrzega przed inwestowaniem w weksle

Rynek i konsument Domowe finanse

Firma dzwoni i proponuje alternatywną inwestycję na stały, zabezpieczony procent, z wypłacanymi regularnie odsetkami i zwrotem kapitału. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed takimi ofertami i przypomina, że w prawie nie istnieje pojęcie „weksla inwestycyjnego”. Zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie kolejnego produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału.

27.04.2023