Zakopane jednak będzie chronić ofiary przemocy? MRPiPS naciska

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego Zakopane - jako jedyna polska gmina - dotąd nie uchwaliło. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował , że to lekceważenie potrzeb osób oczekujących wsparcia, które łamie Konstytucję oraz prawo międzynarodowe. Minister Elżbieta Rafalska wystąpiła do Wojewody Małopolskiego o skuteczne "zmobilizowanie samorządu Zakopanego" w tym zakresie.

28.05.2019

Ponad 400 uczniów wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Prawie

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Zakończyła się właśnie IV edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie. Wzięli w niej udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju. Wygrały dzieci z Poznania, Łodzi, Torunia, Ostrowi Mazowieckiej i Gdyni.

28.05.2019

Zmiany w kpc niepokoją prawników - opłaty będą barierą w dostępie do sądu?

Wymiar sprawiedliwości

Możliwość zasądzenia dodatkowych kosztów i zwiększonych odsetek za nadużywanie prawa procesowego, podwójna "karna" opłata za nienależycie opłacony środek zaskarżenia, kierowanie spraw do ponownego rozpoznania w tym samym składzie w pierwszej instancji - te propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego budzą największe wątpliwości

28.05.2019

Bobrowicz: Na mowę nienawiści zmiana przepisów nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości

Do walki z mową nienawiści wysokie kary nie wystarczą. Istotna jest też edukacja, budowanie języka tolerancji i podejście organów ścigania do hejtu - mówi w rozmowie z Prawo.pl prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Mowa nienawiści ma być jednym z głównych tematów zbliżającego się II Kongresu Prawników Polskich.

28.05.2019

Komisarz Rady Europy krytycznie o zmianach w polskim prawie karnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nie da się pogodzić z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tego, że niektórym skazanym na dożywocie ma zostać odebrana możliwość warunkowego zwolnienia - to jedna z uwag do zmienionego w ostatnich dniach kodeksu karnego, jakie do marszałka Senatu skierowała komisarz Rady Europy ds. praw człowieka Dunja Mijatović.

27.05.2019

Sejm szybko zmienił kodeks karny, bo to nie był projekt kodeksowy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Tryb prac nad nowelizacją Kodeksu karnego był zgodny z sejmowymi procedurami, a wymóg, że projekt zmian w kodeksie musi być dostarczony posłom na 30 dni przed pierwszym czytaniem nie obowiązywał, ponieważ marszałek Sejmu rozstrzygnął, że nie jest to projekt kodeksowy.

27.05.2019

TSUE: Niemiecka prokuratura nie może wydawać ENA, bo podlega ministrowi

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokuratury niemieckie nie zapewniają wystarczającej gwarancji niezależności od władzy wykonawczej, aby móc wydać europejski nakaz aresztowania - stwierdził w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast według trybunału prokurator generalny Litwy zapewnia taką gwarancję niezależności.

27.05.2019

Prawnicy chcą zmian w postępowaniu administracyjnym

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie możliwości merytorycznego orzekania i dodatkowego szczebla - sądu odwoławczego - przewidują propozycje społecznej komisji kodyfikacyjnej. Prawnicy wskazują, że zbyt często dochodzi do patologii, gdzie jedna sprawa jest kilkukrotnie przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych, bo organ, pomimo wyroków, wydaje po raz kolejny taką samą decyzję.

27.05.2019

Dyscyplinarka za odmowę wszczęcia dyscyplinarki wobec sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego poznańskiego sądu nie znalazła podstaw by wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, który uniewinnił żonę prezydenta Poznania za użycie nieprzyzwoitych słów podczas politycznej demonstracji. Teraz główny sędziowski rzecznik dyscyplinarny chce dyscyplinarki dla niej.

26.05.2019

SN: Zmarłych się nie skazuje

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Gdy sąd wydaje wyrok skazujący wobec osoby zmarłej, to powstaje konieczność uchylenia tego orzeczenia i umorzenia postępowania karnego. To, czy sąd wie o tym, że oskarżony nie żyje w dacie wyrokowania, nie wpływa na ocenę, że tak wydany wyrok rażąco narusza prawo - orzekł Sąd Najwyższy.

26.05.2019

Senat trochę poprawił nowelę kodeksu karnego i odesłał do Sejmu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

43 poprawki wprowadził w piątek wieczorem do ustawy nowelizującej Kodeks karny Senat. Za zmianą zaostrzającą kary za wiele przestępstw, w tym m.in. za pedofilię, zagłosowali senatorowie PiS, a przedstawiciele Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu. Senackie poprawki musi teraz przyjąć lub odrzucić Sejm.

25.05.2019

Protesty wyborcze rozpatrzy nowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN

Wymiar sprawiedliwości

Sądem właściwym do rozpoznawania protestów wyborczych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego jest Sąd Najwyższy. Rozpatrywanie protestów należy do kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W proteście wyborczym należy podać zarzuty wskazujące, jakie przepisy kodeksu wyborczego i w jaki sposób zostały naruszone albo przestępstwo.

25.05.2019

Dziecko może być wykorzystane także w cyberprzestrzeni - w polskich przepisach luka

Wymiar sprawiedliwości

Nowelizując przepisy dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci, nie dostosowano ich do wymogów współczesności. Nadal nie bierze się pod uwagę, że sprawcy nie jest niezbędne spotkanie w rzeczywistym świecie, wystarczy kontakt z dzieckiem w cyberprzestrzeni - mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Małgorzata Skórzewska-Amberg

25.05.2019

Senat zaczął poprawianie nowelizacji kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W piątek po południu Senat rozpoczął omawianie nowelizacji Kodeksu karnego, która zaostrza wiele kar, w tym m.in. kary za przestępstwa m.in. dotyczące pedofilii. W czwartek późnym wieczorem senackie komisje zarekomendowały ponad 30 poprawek do tej nowelizacji.

24.05.2019

Ustawa o kuratorach sądowych - planowana na trzeci kwartał 2019 r.

Wymiar sprawiedliwości

Upoważnienie kuratora sądowego do składania wniosków w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, uściślenie jego uprawnień i obowiązków w czasie udziału w kontaktach rodzica z dzieckiem, wprowadzenie nowego czwartego stopnia służbowego - to niektóre założenia planowanej ustawy o kuratorach sądowych

24.05.2019

Polska zapłaci za brutalne traktowanie przez policję

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 maja 2019 r. uznał, że Polska naruszyła zakaz tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania ze względu na zastosowanie nadmiernego przymusu bezpośredniego w trakcie i po zatrzymaniu podejrzewanego. Zdaniem Trybunału zatrzymanie było brutalne, a podejrzenia wobec niego bezpodstawne. Skarżący dostanie 25 tys. euro tytułem słusznego zadośćuczynienia.

24.05.2019

Kodeks etyczny radców prawnych do zmiany? - samorząd chce dyskusji

Wymiar sprawiedliwości

Większa konkurencja na rynku może wymusić zmiany nie tylko w zakresie Kodeksu Etyki Radców Prawnych. Samorząd przed przyszłorocznym zjazdem chce przedyskutować, czy powinny nastąpić zmiany w zakresie zakazu success fee, zakresu informowania o radcowskich usługach i m.in. możliwości tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

24.05.2019

Legalność dowodów rzutuje na rzetelność procesu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Podejście do tego, czy dowody uzyskane sprzecznie z prawem mogą być wykorzystywane w procesie karnym, rzutuje na efektywność ochrony praw jednostki, a także na legitymizację procesu karnego w społeczeństwie - twierdzi dr Wojciech Jasiński z Uniwersytetu Wrocławskiego.

24.05.2019

PiS poprawia swoją nowelizację kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rezygnacja z obowiązku orzekania przez sąd w określonych wypadkach tzw. bezwzględnego dożywocia, zmiana przepisu dotyczącego czynu "doprowadzenia takiego małoletniego do obcowania płciowego" oraz przywrócenie dotychczasowego brzmienia artykułu 212 kk - to niektóre z 30 poprawek PiS

23.05.2019