Lepiej późno niż wcale - wraca sprawa alimentów natychmiastowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po dwóch latach Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do alimentów natychmiastowych. Właśnie przedstawiło projekt noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która ma je wprowadzić. Sądy miałyby przyznawać określoną z góry kwotę alimentów w ciągu dwóch tygodni od momentu wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie.

11.05.2021

Sprawa zniesławienia osób LGBT+ do ponownego rozpatrzenia

Wymiar sprawiedliwości

Sąd apelacyjny uchylił właśnie wyrok sądu okręgowego z lipca 2020 r., oddalający pozew Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado przeciwko Fundacji Pro-Prawo do Życia. Chodzi o pogromobusy, czyli samochody z plakatami i billbordami uderzających w edukatorów seksualnych i społeczność LGBT, które w ramach akcji "Stop pedofilii" pojawiły się na ulicach większych miast.

11.05.2021

W Sądzie Najwyższym ogłoszono alarm bombowy

Wymiar sprawiedliwości

We wtorek około godziny 10 ogłoszono ewakuację Sądu Najwyższego z powodu alarmu bombowego. O tej godzinie miało się rozpocząć posiedzenie Izby Cywilnej w pełnym składzie, a z powodu ewakuacji opóźni się. Nic więcej na razie nie wiadomo. Maile z informacją o podłożonej bombie otrzymała też Najwyższa Izba Kontroli i Krajowej Rady Sądownictwa. Tam też zarządzono ewakuacje.

11.05.2021

ETPC zapowiada rozpatrzenie pięciu spraw dot. braku niezależności polskich sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu przekazał w poniedziałek, że poinformował rząd Polski o pięciu sprawach dotyczących domniemanego braku niezależności sądów i poprosił o przedstawienie uwag w tych sprawach. Wiceszef MS Sebastian Kaleta ocenia, że "próba ingerencji w polski porządek ustrojowy będzie bezskuteczna".

10.05.2021

Senat zajmie się e-doręczeniami - szykują się poprawki

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

W najbliższych dniach Senat zajmie się nowelizacją procedury cywilnej wprowadzającą e-licytacje nieruchomości. Regulacja budzi spore wątpliwości prawników bo "przy okazji" wprowadzane są przepisy dotyczące e-doręczeń i obowiązek dołączania do pism procesowych odpisów w formie elektronicznej. Według nieoficjalnych informacji szykują się poprawki m.in. w tym zakresie.

10.05.2021

Dr Olężałek: Projekt nowego kodeksu etyki adwokackiej wymaga jeszcze debaty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura potrzebuje zmian w kodeksie etyki – to fraza, którą nieprzerwanie słyszymy od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej i środkach masowego przekazu. Czy proponowany kształt kodeksu nie zaburzy ukształtowanego przez wiele lat orzecznictwa w sprawie deliktów dyscyplinarnych, nie utrudni pracy adwokatom, w szczególności sędziom sądów dyscyplinarnych, rzecznikom dyscyplinarnym?

10.05.2021

Dobra legislacja potrzebna jak powietrze, niekoniecznie „otwarte”

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Spełnia się w końcu postulat, by prawo było bliżej ludzi – w przepisach znajdziemy coraz więcej potocznych określeń - jak "otwarte powietrze", na którym nie trzeba będzie nosić maseczek. Zapominanie o tym, że prawnicy „nie gęsi, iż swój język mają”, nie służy jednak ani prawu, ani osobom, które mają go przestrzegać. Nieprecyzyjne regulacje trudno też wyegzekwować.

10.05.2021

"Niebieska Karta" ma pomagać ofiarom przemocy, a luki w systemie im szkodzą

Wymiar sprawiedliwości

Niebieska karta to procedura, która ma pomagać osobom pokrzywdzonym przemocą. Wyczekiwane i, co do zasady, dobre rozwiązanie, przez nadmierną biurokrację, braki w szkoleniach i czynnik ludzki, staje się często bezużyteczne. Bywa też orężem w konfliktach okołorozwodowych. A droga do udowodnienia, że nie jest się sprawcą przemocy bywa trudna.

09.05.2021

Adwokat od pierwszej czynności procesowej? NRA chce zmian w prawie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacja podjęła uchwałę w sprawie złożenia petycji dotyczącej zmian w Kodeksie postępowania karnego. Chodzi o zapewnienie prawa do pomocy adwokata dla osoby zatrzymanej już od pierwszej czynności procesowej lub dowodowej wykonywanej z jej udziałem.

09.05.2021

E-arbitraż sposobem na spory budowlane? Coraz więcej firm go wybiera

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

W latach 2011 - 2020 średni czas trwania postępowań w sądach wydłużył się kolejne o 3 miesiące. Obecnie sprawy trwają średnio 6,9 miesiąca w sądach rejonowych oraz 10 miesięcy w sądach okręgowych - wynika z informatorów statystycznych wymiaru sprawiedliwości. A ponieważ epidemia mocno uderza w przedsiębiorców, coraz więcej firm budowlanych wybiera e-arbitraż.

08.05.2021

Eksperci Batorego: Premier chce podważyć członkostwo Polski w UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny nie jest upoważniony do dokonywania samoistnej oceny konstytucyjności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej - ocenił Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Zdaniem jego członków, wniosek premiera Morawieckiego zmierza do podważenia zasad, do przestrzegania których Polska zobowiązała się przystępując do Unii Europejskiej.

07.05.2021

ETPC: Udział dublera w składzie Trybunału narusza prawo do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W polskim Trybunale Konstytucyjnym doszło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego wynikającego z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz naruszenia prawa do sądu ustanowionego ustawą - orzekł w piątek Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tym samym przyznał rację firmie, która skarżyła się, że decyzję umarzającą jej sprawę podpisał sędzia-dubler.

07.05.2021

Adwokat pisze do wiceszefowej KE, rzecznik dyscyplinarny sędziów grozi mu sądem

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Przemysław Radzik, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych uważa, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych. Chodzi o skargę prof. Michała Romanowskiego, który jest pełnomocnikiem sędziów Igora Tulei z Warszawy i Pawła Juszczyszyna z Olsztyna, do wiceszefowej Komisji Europejskiej Věry Jourovej.

07.05.2021

Szczepienia w więzieniach już możliwe

Wymiar sprawiedliwości

Jednostki penitencjarne podobnie jak szpitale psychiatryczne zostały dopisane nowym rozporządzeniem w sprawie metody zapobiegania COVID-19 do miejsc, w których mogą wykonywane szczepienia. Rząd już to wcześniej zapowiadał. Przypomnijmy, od początku pandemii do 20 kwietnia pozytywny wynik testu na koronawirusa otrzymało 1660 osób przebywających w więzieniach i aresztach.

07.05.2021

Sądy z wolna wracają do normalności, ale na rozprawę trzeba czekać i rok

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

W sądach czuć powiew "postcovidowej" normalności. Coraz więcej sędziów i pracowników sądów jest zaszczepionych, w wielu jednostkach wracają zwykłe godziny pracy. Nadal jednak obowiązują rygory takie jak maseczki, wietrzenia sal, ograniczenia w liczbie osób postronnych. Do tego dochodzą coraz większe zaległości - w części sądów na termin - np. rozprawy rozwodowej - trzeba czekać już ponad rok.

07.05.2021

NSA uchylił uchwały KRS, ale nominacje do Sądu Najwyższego ważne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone uchwały obecnej Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołań sędziów do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego. Nominacje sędziów pozostają jednak ważne. To finał postępowania rozpoczętego w 2018 roku, którego zakończenie czekało na odpowiedź na pytania skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

06.05.2021

Rzecznik TSUE: Polski system dyscyplinarny dla sędziów sprzeczny z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus szczepienia

Polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem unijnym - stwierdził w wydanej w czwartek opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I zaproponował, że tak właśnie powinien orzec Trybunał. TSUE już nakazał zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN, ale ona nadal pracuje, m.in. zawieszając sędziom immunitet.

06.05.2021

Politycy chcą "łatać" sądownictwo sędziami pokoju, według prawników to strata pieniędzy

Wymiar sprawiedliwości

Sądy pokoju są kolejnym projektem, który miałby wspomóc, a nawet uzdrowić, polskie sądownictwo. Teoretycznie na drodze jego realizacji stoi konstytucja, ale już pojawiają się głosy, że jej zmiana wcale nie musi być potrzebna. Większym problem jest jednak to, czy takie rozwiązanie będzie skuteczne. W ocenie wielu prawników, sędziowie pokoju wybierani w powszechnych wyborach, to wejście z deszczu pod rynnę.

06.05.2021

Nikt nie reprezentował Trybunału Konstytucyjnego w Senacie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Informacją o działalności Trybunału Konstytucyjnego w latach 2018 -2019 mieli zająć się senatorowie w środę na posiedzeniu komisji ustawodawczej. Ale jego głównym tematem stała się nieobecność jakiegokolwiek przedstawiciela Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że fakt ten przyjął z "niekłamanym zdumieniem".

05.05.2021

Szykują się nowe stanowiska kierownicze w CBA

Wymiar sprawiedliwości

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozrasta się więc potrzebuje nowych stanowisk kierowniczych by zagwarantować skuteczne zarządzanie poszczególnymi jednostkami - tak w skrócie uzasadniono projekt noweli rozporządzenia w sprawie stanowisk w tej służbie. Do już istniejących dodaje się nowe - zastępcy dyrektora biura, zastępcy dyrektora delegatury oraz funkcjonariusza-doradcy szefa CBA.

05.05.2021