Rodzaj udzielanej pomocy - jak informuje resort - zależy od indywidualnej sytuacji potrzebujących. Oprócz pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej, świadczone jest również wsparcie materialne. Pokryje ono m.in. koszty: leczenia, rehabilitacji, leków, żywności (bonów żywnościowych), zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Również strona Funduszu Sprawiedliwości działa  w języku ukraińskim - www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/.

Czytaj: Prawnicy, pracownicy sądów, prokuratur, sędziowie - coraz więcej inicjatyw dla Ukrainy >>

Zakwaterowanie, wyżywienie, wsparcie dla dzieci z domu dziecka

Ministerstwo informuje, że podjęło współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza z terenów południowo-wschodniej Polski, gdzie jest udzielana pomoc uchodźcom z Ukrainy. Od 25 lutego br. nawiązano współpracę z powiatami: hrubieszowskim, lubaczowskim, przemyskim, bieszczadzkim, jarosławskim.

- W województwie podkarpackim zorganizowano tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie dla 89 osób, w tym dla 59 dzieci. Pomocą objęto m.in. podopiecznych ewakuowanego domu dziecka z Ukrainy. Przygotowywane jest  wsparcie dla kolejnej grupy. W województwie lubelskim w najbliższych dniach planem pomocy zostanie objętych jest 50 uchodźców - wskazano.

W pomoc zaangażowały się nie tylko ośrodki działające na terenach położonych przy granicy z Ukrainą. - Ze środków Funduszu Sprawiedliwości na terenie województwa wielkopolskiego zapewniono już tymczasowe zakwaterowanie dla 80 osób, głównie dla matek z dziećmi. Wsparcie dla uciekających przed rosyjską agresją jest przygotowywane również na terenie województwa małopolskiego i podlaskiego - dodaje. resort.