W wystąpieniu skierowanym do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Stowarzyszenie przypomina, że polski Sejm ma wkrótce rozpatrzyć projekty ustaw, wniesionych przez rządzącą w Polsce większość, które według autorów dokumentu, w żadnym razie nie spowodują poprawy stanu praworządności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Według nich:

  1. Projekt Solidarnej Polski jest rażąco niezgodny z wyrokami TSUE i ETPC.
  2. Projekt Prezydenta Andrzeja Dudy (druk sejmowy nr 2011) oddaje de facto całkowitą kontrolę nad Sądem Najwyższym w ręce osób, których autorytet i pozycja są wątpliwe, ponieważ zostały one powołane na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego z udziałem niekonstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt ten nie rozwiązuje nadto żadnego z systemowych i fundamentalnych problemów wadliwego powołania do Sądu Najwyższego, a przede wszystkim sankcjonuje dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN, której w licznych orzeczeniach TSUE i ETPC odmówiły przymiotu bycia sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.
  3. Projekt poselski Prawa i Sprawiedliwości (druk sejmowy nr 2013) przewiduje dalsze istnienie Izby Dyscyplinarnej SN oraz funkcjonowanie rzeczników dyscyplinarnych powołanych dyskrecjonalnie przez Ministra Sprawiedliwości, co jest równoznaczne z petryfikacją kontroli politycznej nad sądami i sędziami.


Czytaj: 
Projekt zmian w Sądzie Najwyższym Solidarnej Polski już w Sejmie>>
Sejm: Poselski projekt reformy Izby Dyscyplinarnej będzie rozpatrywany razem z prezydenckim>>
Prezydencki projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej - spóźniony, ale potrzebny>>


Zarząd MEDEL zauważa, że został także zaprezentowany czwarty projekt zmian legislacyjnych, przyjęty przez Stowarzyszenie Sędziowie Polskich „Iustitia” oraz koalicję organizacji pozarządowych i demokratycznych. I stwierdza, że projekt ten jest zgodny z orzeczeniami TSUE i ETPC oraz zasadą rządów prawa. - Jest on jednakże ignorowany przez większość parlamentarną i Prezydenta Andrzeja Dudę - przyznają autorzy oświadczenia.

 

 

KRS wybrana będzie niezgodnie z konstytucją 

Autorzy wystąpienia zwracają też uwagę, że obecnie trwa proces wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa na kolejną czteroletnią kadencję, w sposób który nie gwarantuje jej konstytucyjności, a zwłaszcza nie usuwa jej braków. - W wypadku nieprzerwania tego procesu może dość do powołania na urzędy sędziów bardzo wielu osób, które nie będą w stanie zagwarantować obywatelom polskim, że ich sprawy zostaną rozpoznane w sposób bezstronny i niezależny - czytamy w oświadczeniu. 

Jego autorzy proszą Parlament Europejski i Komisję Europejską o zwrócenie uwagi na te niepokojące wydarzenia.