Dr Gajowniczek-Pruszyńska: Aplikant musi zobaczyć, że warto być adwokatem

Prawnicy Strefa aplikanta

Ostatni rok to zmiany w kształceniu aplikantów warszawskiej izby. Kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji interpersonalnych, rozpoczął się program mentoringowy, chcemy ułatwić aplikantom zdobycie tytułu mediatora. Celem aplikacji nie jest bowiem tylko egzamin zawodowy, ale też pozyskanie umiejętności potrzebnych do właściwego wykonywanie zawodu.

16.04.2022

SA: Polacy nie mogą być dyskryminowani w sądach z powodu złej obsady

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dostęp do sądu obywateli polskich nie może być w niższym standardzie niż mieszkańców innych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy stron Konwencji Praw Człowieka. Przepisy prawa unijnego i Konwencji w każdym kraju winny mieć taką samą treść i wykładnię - stwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Dlatego wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie składek do ZUS musi być uchylony.

15.04.2022

Aplikant też uczeń i z online ma problem - izby wracają do zajęć stacjonarnych

Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Było bezpieczniej, było łatwiej - szkolenia online dla aplikantów stały się szansą na naukę w trakcie epidemii. Jak się jednak okazuje, skutki są podobne jak w przypadku uczniów i studentów. Na zdalnych zajęciach szwankowała przede wszystkim aktywność, pojawiły się też problemy z częścią wykładowców, którzy z trudem realizowali program. Nic więc dziwnego, że samorządy wracają do trybu stacjonarnego.

15.04.2022

Dwa lata na rozpoznanie kasacji, bo brakuje sędziów w NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sytuacja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest trudniejsza niż w wojewódzkich sądach administracyjnych. Na rozpoznanie kasacji czeka się prawie dwa lata. To w dużej mierze następstwo pandemii, przejścia sędziów w stan spoczynku i faktu nieobsadzenia ponad jednej czwartej etatów. Już wkrótce sąd ten ma zostać zasilony przez 20 sędziów, w dużej części profesorów prawa, którzy czekają na nominacje prezydenckie.

14.04.2022

Sędzia przed Izbą Dyscyplinarną może być bez obrony, bo ta obrażona na prezesa SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna SN 20 kwietnia ma rozpoznać zażalenie na uchwałę zawieszającą w czynnościach sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza. Zażalenie ma rozpoznać sędzia Konrad Wytrykowski, który poprosił przed posiedzeniem Krajową Radę Sądownictwa o zbadanie, czy obrońca obwinionego, prezes SN Piotr Prusinowski, nie naruszył zasad etyki i czy jest zdolny do pełnienia służby.

13.04.2022

MS szkoli udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Prawnicy Ukraina

Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało szkolenie dla osób udzielających wsparcia w placówkach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W szkoleniu, w którym uczestniczyli również kuratorzy sądowi, wzięło udział prawie 3 tys. osób.

12.04.2022

WSA: Prezes TK ma podać informacje o zmianach składów orzekających

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny jest zobligowany udostępnić Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sygnatury spraw, w których doszło do zmiany składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę oraz wyznaczenia sędziego sprawozdawcy z pominięciem listy alfabetycznej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w odpowiedzi na skargę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

11.04.2022

Więcej bezpieczeństwa, wyższe stawki - adwokaci chcą zmian w nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zniesienie w karcie pomocy obowiązku opisywania problemu klienta i opisu udzielonej porady, wprowadzenie do oświadczenia o sytuacji finansowej rygoru odpowiedzialności karnej, usunięcie spośród beneficjentów przedsiębiorców i zaangażowanie organów administracji w proces przyznawania prawa do korzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej - postuluje Naczelna Rada Adwokacka.

09.04.2022

SN: Obwiniony adwokat nie może bronić innych w sprawie furgonetki antyaborcyjnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Osoba obwiniona nie może być obrońcą pozostałych obwinionych w tej samej sprawie, nawet jeśli ma uprawnienia adwokata - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i uniemożliwił adwokatowi występowanie w tym charakterze. A został on obwiniony o zablokowanie furgonetki antyaborcyjnej, choć sąd uczestników tej demonstracji nie ukarał.

09.04.2022

SA: Upomnienie dla natarczywego i samowolnego komornika

Prawo karne Prawnicy

Działanie komornika sądowego stwierdzone przez Komisję Dyscyplinarną podważało zaufanie do sprawowanego przezeń urzędu jako funkcjonariusza publicznego i przyniosło mu ujmę, jako sprzeczne z dobrem wymiaru sprawiedliwości - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu i utrzymał w mocy karę upomnienia. Komornik bezpodstawnie przeszukał przypadkowy lokal i dopuścił do opóźnienia egzekucji o ponad 120 dni.

08.04.2022

Sądy administracyjne podważają coraz więcej decyzji podatkowych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

W postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w 2021 roku wystąpiło 4938 radców prawnych, 3336 adwokatów i 798 doradców podatkowych. Przed Izbą Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego wśród pełnomocników zdecydowanie dominują doradcy podatkowi - 41,8 proc. Rośnie liczba wyeliminowanych przez sądy administracyjne decyzji organów administracji.

07.04.2022

Kurkowska: Nowe pokolenie prawniczek zmieni reguły na rynku prawnym

Prawnicy

Mimo szerokiej dyskusji o dyskryminacji ze względu na płeć, mobbingu i molestowania w pracy, polskie prawniczki nadal zmagają się z tym zjawiskiem. Nawet w dużych, międzynarodowych kancelariach najwyższe stanowiska zajmują głównie mężczyźni. Do tego niektórzy z nich pozwalają sobie na przekraczanie pewnych granic. Szansą na zmianę jest bardziej świadome swoich praw młode pokolenie.

02.04.2022

Aplikanci "wkuwają" przepisy, ale do pracy potrzebują praktycznej wiedzy

Prawnicy Strefa aplikanta

Od 10 do 13 maja zaplanowano tegoroczne egzaminy zawodowe adwokatów i radców prawnych. Aplikanci, ale też prawnicy podchodzący do nich bez aplikacji, wykorzystują ostatnie tygodnie na intensywną naukę i m.in. powtarzanie przepisów. Prawnicy, którzy w zawodzie już są mówią, że czas stawiać na nowe umiejętności i specjalizacje, bo zdanie egzaminu, choć jest sukcesem, nie gwarantuje ani wejścia na rynek, ani utrzymania się na nim.

02.04.2022

NSA: W sądach administracyjnych coraz więcej spraw

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

W 2021 roku wpłynęło o 20 proc. więcej skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, a do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawie o 100 proc. więcej skarg kasacyjnych. Eksperci ostrzegają, że liczba skarg może jeszcze wzrosnąć z powodu skomplikowania systemu prawnego przez Polski Ład, a czas oczekiwania na rozstrzygnięcie się jeszcze wydłuży.

01.04.2022

Przyszedł komornik do adwokata... po informacje o kliencie

Prawnicy RODO

Tajemnica adwokacka jest łakomym kąskiem nie tylko dla prokuratorów, ale także dla komorników. Występują oni do adwokatów np. o informacje dotyczące depozytów adwokackich i środków klientów przeznaczonych na określone cele procesowe. Zdarza się też nałożenie grzywny na prawnika, który odmawia. Adwokaci podkreślają, że to działanie bezprawne i skrajnie niebezpiecznie, bo społeczne zaufanie to podstawa w tym zawodzie.

01.04.2022

Sądy do spłaszczenia jeszcze w tym roku, tylko przepisów nadal brak

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby jeszcze w tym roku zmienić strukturę sądownictwa. Temat jej spłaszczenia i ujednolicenia statusu sędziego co rusz "wyciągany" jest jak królik z kapelusza. Problem w tym, że projekty nadal nie trafiły do opiniowania, a "przecieków", i to z różnych stron, jest tyle, że prawnicy się gubią. Resort z kolei zapewnia, że nad zmianami ustaw... pracuje, co więcej, pracuje też nad rozporządzeniami.

31.03.2022

TSUE: Sędziowie powołani w PRL i przez "starą" KRS mogą być niezawiśli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa jego niezawisłości i bezstronności - stwierdził w ogłoszonym we wtorek orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE. Podobnie za bezpodstawne uznał wątpliwości co do niezawisłości sędziów powołanych z udziałem KRS w latach 2000 - 2018, co kwestionował polski Trybunał Konstytucyjny.

29.03.2022

NSA: Sędzia nie dowie się, czy był podsłuchiwany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Brak jest regulacji prawnych, które uprawniałyby Prokuratora Generalnego do informowania ex post osoby, wobec której prowadzone były czynności operacyjno-rozpoznawcze - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że słusznie prokurator nie udostępnia danych o podsłuchach osobom inwigilowanym, bo są to informacje poufne. Choćby nawet był to sędzia.

29.03.2022

Sędzia Tuleya stawił się w pracy, ale nie został dopuszczony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W związku z wydaniem przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga orzeczenia nakazującego przywrócenie sędziego Igora Tuleyi do pracy, sędzia w poniedziałek 28 marca zameldował się w miejscu pracy. Jednak decyzją prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nie został dopuszczony do orzekania. Prezesi zażądali dostarczenia dokumentu, że decyzja Izby Dyscyplinarnej w sprawie Tulei została anulowana.

28.03.2022

RPO nie będzie już wnioskował o wyłączanie w TK dublerów, ale nadal ich nie uznaje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek poinformował w poniedziałek, że nie będzie już więcej składał w Trybunale Konstytucyjnym wniosków o wyłączanie ze składów orzekających osób powołanych na prawidłowo obsadzone miejsca, bo i tak wszystkie są odrzucane. Ale swojego stanowiska w tej sprawie nie zmienia - te osoby nie są sędziami i nie mogą orzekać.

28.03.2022