Izba do likwidacji, ale problem z dyscyplinarkami zostaje i nawarstwia się

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wokanda Izby Dyscyplinarnej na przyszły tydzień od 30 maja do 4 czerwca obfituje m.in. w kasacje w sprawach radców prawnych i adwokatów. W sumie Izba będzie orzekać według dotychczasowych zasad, nic się nie zmienia do czasu wejścia w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, a to może nastąpić - uwzględniając miesięczne vacatio legis - dopiero pod koniec lipca.

30.05.2022

Nakazy zapłaty i wpisy do księgi wieczystej - nowe uprawnienia notariuszy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Notariusze będą mogli wydawać notarialny nakaz zapłaty obejmujący roszczenia w kwocie do 75 tysięcy złotych i dokonywać wpisów do księgi wieczystej. Warunkiem będzie 3-letni okres nienagannego prowadzenia kancelarii - decyzję wyda minister sprawiedliwości. Przy okazji wzmocniony zostanie jego nadzór nad notariuszami. Sam koszt wdrożenia to - według szacunków resortu - 15 mln zł.

30.05.2022

Mikołaj Pietrzak: Silny samorząd adwokacki jest gwarancją również dla obywateli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisów dotyczących przynależności terytorialnej adwokatów i radców do izb zdecydowanie osłabi oba samorządy i uderzy w prawa obywateli. Silny samorząd gwarantuje bowiem ochronę tajemnicy zawodowej, a także bezpieczeństwo i dostęp do rzetelnej, niezależnej pomocy prawnej.

30.05.2022

G(ł)odne urzędówki? - RPO też pisze do ministra sprawiedliwości

Prawnicy

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sposób dyskryminujący różnicuje wynagrodzenie pełnomocników ustanowionych z urzędu, względem wynagrodzenia przysługującego pełnomocnikom z wyboru - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomina, że już w 2020 r. Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował konieczność usunięcia wadliwych przepisów w odniesieniu do adwokatów i radców prawnych.

28.05.2022

Już wkrótce rozstrzygnięcie konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

Prawnicy Pomoc społeczna

Jeszcze do niedzieli, 29 maja, internauci mogą wybierać w powszechnym głosowaniu spośród nominowanych kandydatów XIV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” laureata kategorii: "Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc". Wyniki także tego głosowania ogłoszone zostaną 4 czerwca. Cel to nagrodzenie tych, którzy wyróżniają się wyjątkową pracą i bezinteresowną pomocą innym.

28.05.2022

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jeszcze nie powrót do praworządności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej uchwalona przez Sejm jest pozorną realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 roku. A zatem Krajowy Plan Odbudowy może być zatwierdzony, ale pieniądze nie popłyną, dopóki politycy władzy będą mieli wpływ na wybór sędziów. Dlatego, że uchwalona 26 maja ustawa o Sądzie Najwyższym nie przywraca stanu praworządności.

27.05.2022

Do końca czerwca adwokaci będą konsultować zmiany w etyce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Na dniach mają się zacząć konsultacje środowiskowe adwokatów w sprawie kilku zmian punktowych w Kodeksie Etyki Adwokackiej - ich zakończenie planowane jest 30 czerwca. To jednak ma być preludium do być może bardziej rewolucyjnego kroku, bo Adwokatura chce też wrócić po raz kolejny do tematu reklamy. W tym przypadku konieczne będą jednak badania i wśród adwokatów, i społeczeństwa.

27.05.2022

Sędzia Jeżewska: W czasie wojny walka o praworządność nie traci na znaczeniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obywatele nadal mają małą świadomość nie tylko tego, jakie są ich prawa, ale też tego, jak działa wymiar sprawiedliwości. Z tym związany jest choćby brak zaufania do sędziów i obwinianie ich o sądowe porażki. Naszą rolą jest dążyć do tego, by to zmienić, i to nie tylko podczas Dnia Wymiaru Sprawiedliwości - mówi Prawo.pl sędzia Jolanta Jeżewska z Sądu Rejonowego w Gdyni.

27.05.2022

Test na niezawisłość sędziego w ustawie o SN, a w kagańcowej zostają represje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

By zadowolić wymagania Komisji Europejskiej, zmiany dotyczące Sądu Najwyższego i dyscyplinarek mają wprowadzić test na niezawisłość i bezstronność sędziego. W ocenie prawników coś, co wydawałoby się krokiem w dobrym kierunku, jest jedynie listkiem figowym. Nadal ma bowiem obowiązywać zakaz kwestionowania statusu sędziego, a droga do stwierdzenia, czy w danej sprawie jest on niezawisły, będzie długa i wyboista.

27.05.2022

Nieskuteczne wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobro

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Najlepszy minister i wykonawca testamentu Lecha Kaczyńskiego i największy szkodnik w polskim wymiarze sprawiedliwości - to skrajne oceny, jakie padły w czwartek podczas debaty nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Po burzliwej debacie wniosek został odrzucony. Za wnioskiem głosowało 224 posłów, przeciw było 231, nikt nie wstrzymał się od głosu.

26.05.2022

Prof. Waltoś: Każde zło w prawie kiedyś mija

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Łamanie praworządności w Polsce kiedyś się skończy. Każde zło ma swój koniec, każde deprawowanie prawa też. W pewnym momencie napotyka na wzrastający opór i wreszcie dochodzi, jeśli nie do rewolucji, to przynajmniej do wywrócenia dotychczasowego porządku. I ja w to wierzę – mówi prof. Stanisław Waltoś w wywiadzie udzielonym Prawo.pl z okazji swojego jubileuszu 90-lecia.

26.05.2022

Na chybcika się nie da - część sądów odmawia opiniowania projektu o spłaszczaniu ich struktury

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Część prezesów sądów odmówiła zaopiniowania projektu nowej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i przepisów ją wprowadzających. Powodem jest to - jak wskazują - że dano im zbyt mało czasu na przeanalizowanie propozycji. MS wyznaczyło na to 14 dni, w których wypadał długi weekend majowy. Pojawił się argument, że to celowe działanie zmierzające do "odhaczenia" konsultacji.

25.05.2022

Sędzia SN "frankowicz" we własnej sprawie - trzeba go wyłączyć

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Uczestnicząc w kształtowaniu przyszłego kierunku orzecznictwa sędzia Sądu Najwyższego może być postrzegany jako kierujący się innymi względami niż wyłącznie merytoryczne, skoro to orzecznictwo może wpływać na zasadność jego roszczeń wobec banku dochodzonych aktualnie lub w przyszłości - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. I zdecydował o wyłączeniu sędziego.

25.05.2022

RPO: Kara dla prawnika bez przedawnienia i zatarcia?

Prawo karne Prawnicy

Samorządy zawodów zaufania publicznego, jak notariusze czy radcowie prawni, mają prawo badać, czy gwarantują należyte ich wykonywanie. Są jednak wątpliwości co do granic czasowych takiego badania przeszłości kandydata, w tym czynów, które się przedawniły lub też nastąpiło zatarcie skazania. RPO pyta, czy negatywne zachowania z przeszłości mogą bezterminowo obciążać człowieka.

24.05.2022

Test niezawisłości sędziego - dubluje instytucję wyłączenia

Prawnicy

Planowany w projekcie prezydenckim o Sądzie Najwyższym test niezawisłości sędziego odnosić się będzie do ustawy o Sądzie Najwyższym, ale także do ustawy o ustroju sądów powszechnych i wojskowych oraz administracyjnych. Problem w tym, że powiela instytucję już istniejącą - wyłączenia sędziego. Ale też zablokuje sądy. A co więcej - uchwała trzech izb SN już kierunek wytyczyła.

24.05.2022

Ruszyła rejestracja na Legal Hackathon

Prawnicy Nowe technologie LegalTech

W piątek, 3 czerwca, wystartuje maraton prawniczego programowania. To już czwarta edycja Legal Hackathonu. Co roku impreza gromadzi pasjonatów nowych technologii i innowacyjności: prawników, programistów, grafików, analityków i menedżerów. Razem tworzą zespoły i projektują nowoczesne rozwiązania nie tylko dla prawników, ale też dla osób potrzebujących pomocy prawnej, np. uchodźców.

24.05.2022

Dentons doradcą przy finansowaniu największej w Polsce farmy fotowoltaicznej

Prawnicy Budownictwo

Warszawski zespół kancelarii Dentons doradzał na rzecz konsorcjum trzech banków – EBOiR, PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao – w związku z finansowaniem na budowę największej pojedynczej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Inwestycja będzie zlokalizowana w Zwartowie w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. Całkowita kwota finansowania wynosi ok. 763 milionów złotych.

23.05.2022

Izba Dyscyplinarna zdecydowała - Juszczyszyn może wrócić do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie może wrócić do orzekania - zdecydowała w poniedziałek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Uznała, że dalsze jego zawieszenie nie ma uzasadnienia. Dzisiaj mija 839 dni od orzeczenia o bezterminowym zawieszeniu sędziego. Powodem było domaganie się udostępnienia list poparcia sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa ocenione jako przekroczenie uprawnień.

23.05.2022

W dniu wymiaru sprawiedliwości Iustitia rusza z promocją rządów prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

„Rządy Prawa Wspólna Sprawa” – pod takim hasłem sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" będą rozmawiać w poniedziałek z Polakami. 23 maja to Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Z tej okazji Stowarzyszenie rozpoczyna oficjalnie realizację ogólnopolskiego projektu, którego celem jest promocja idei, o której mowa w haśle projektu, zwłaszcza wśród osób mniej aktywnych w tym obszarze.

23.05.2022

Nie ma pieniędzy, więc nakazy dla sprawców przemocy nie do sądów rodzinnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości chciało, by wydziały rodzinne zajmowały się nakazami i zakazami związanymi z natychmiastową izolacją sprawców przemocy domowej. To budziło spore emocje wśród sędziów rodzinnych, którzy argumentowali, że i tak są obciążeni, i to pilną pracą. Resort jednak zmienił plany i zwiększenia kognicji nie będzie. Piszemy o tym w najnowszym Legal Alercie.

23.05.2022