Kandydaci na adwokatów i radców rozpoczęli czterodniowy egzaminacyjny maraton

Prawnicy Dla studenta

Cztery dni wytężonej pracy pod presją czasu nad kazusami naszpikowanymi prawnymi zagwozdkami - we wtorek, 25 kwietnia, kandydaci na adwokatów i radców prawnych rozpoczęli swój maraton egzaminacyjny. Kluczem do sukcesu - jak mówią Prawo.pl przedstawiciele komisji - może być skupienie, pełna koncentracja, uważne czytanie i stosowanie się do poleceń.

25.04.2023

Themis: KRS nie ma prawa cenzurować sędziów

Prawnicy

Uważamy za niedopuszczalną ingerencję w wolność słowa i wyrażania poglądów dokonywaną przez osoby wybrane do konstytucyjnego organu nielegalnie i niespełniające merytorycznych i moralnych standardów do zasiadania w organie, mającym stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – tak stwierdzają w najnowszej uchwale sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

24.04.2023

Prawnicy, którzy obsługują klientów ryczałtowo, muszą szukać optymalizacji kosztów

Prawnicy

Nikogo nie interesuje, czy czas poświęcony na obsługę zlecenia poświęcony jest na kwestie merytoryczne, czy dotyczące komunikacji z klientami. Skoro czasu potrzebnego na obsługę merytoryczną klienta nie da się skrócić ani pominąć, to zwiększenia efektywności obsługi powinniśmy poszukiwać optymalizując kwestie marketingowe i biznesowe. A tu Legal Alert przyda się zdecydowanie – mówi dr Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy.

24.04.2023

SN: Wynagrodzenie likwidatora można zaskarżyć do sądu drugiej instancji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie wynagrodzenia likwidatora spółki komandytowej, ustanowionego przez sąd, przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Stwierdziła, że jest w przepisach luka. I należy ją wypełnić w drodze zastosowania analogii przez odwołanie się do Prawa upadłościowego.

24.04.2023

Krople drążą skałę - po wyrokach TK bliżej do wyższych "urzędówek"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny w ostatnim tygodniu dwukrotnie wypowiadał się w sprawie wysokości "urzędówek" - tym razem w związku ze skargami radców prawnych. Jego orzecznictwo jest jednak w tym zakresie ugruntowane, podobnie jak w grudniu ubiegłego roku w przypadku adwokatów także teraz stwierdził, że dotyczące ich przepisy są niezgodne z Konstytucją. MS zapowiada zmiany.

22.04.2023

Sędzia Justyna Koska-Janusz ostatecznie wygrała proces z ministrem sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostatecznie przegrał proces o naruszenie dóbr osobistych z sędzią Justyną Koską-Janusz. W piątek Sąd Najwyższy oddalił kasację szefa resortu sprawiedliwości. Oznacza to, że minister Ziobro musi przeprosić warszawską sędzię za oświadczenie, jakoby miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy.

21.04.2023

SN: Oczekiwanie na zmiany legislacyjne w dyscyplinarkach to nie przeszkoda w rozpoznawaniu spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Długotrwałą przeszkodą uniemożliwiającą prowadzenie postępowania" mogą być również inne przyczyny niż niemożność ujęcia oskarżonego lub jego choroba. Ale nie jest to oczekiwanie obwinionego na zmiany legislacyjne w systemie odpowiedzialności prokuratorów – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, uznając zażalenie prokuratora Krzysztofa Parchimowicza za niezasadne.

21.04.2023

TK: stawki za "urzędówki" niezgodne z Konstytucją, MS zapowiada wzrost

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny po raz drugi z rzędu wypowiedział się na temat kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu i ponownie wskazał, że przepisy rozporządzenia MS kształtujące je na poziomie niższym od minimalnych stawek dla radców "z wyboru" i są niezgodne z Konstytucją. Resort zapewnia, że pracuje nad wzrostem stawek do wysokości "minimalnych" - zmiany miałyby wejść w życie w 2024 r.

20.04.2023

SN: Niepoprawny sędzia pracuje opieszale i pobiera coraz niższe uposażenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kara obniżenia wynagrodzenia o 30 procent orzeczona sędziemu na rok za nieterminowe załatwianie spraw nie jest oczywiście i rażąco łagodna – stwierdził Sąd Najwyższy. Wcześniejsze ukaranie sędziego nie zawsze powoduje zaostrzenie kary - wynika z tego orzeczenia, gdyż obwiniony sędzia był karany finansowo i jest oceniany przez rzecznika dyscyplinarnego jako „niepoprawny sprawca”, na którego kara nie działa.

20.04.2023

Prokuratorzy "nabici" w pożyczkę? Chcą wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Prokuratura Finanse

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaapelował do Ministra Sprawiedliwości, by ten wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów swojego rozporządzenia, a konkretnie dotyczących pożyczek dla prokuratorów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Chodzi o ich oprocentowanie powiązane z wysokością inflacji określonej w ustawie budżetowej, co spowodowało wysoki wzrost rat.

17.04.2023

Sędzia Markiewicz: Neosędziowie muszą odejść, to podstawa naprawy wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zapanowanie nad obecnym chaosem w polskim wymiarze sprawiedliwości wymaga jasnych i prostych regulacji i to od razu. Trzeba zbudować praworządne i nowoczesne sądownictwo. Przede wszystkim konieczny jest powrót do sytuacji sprzed wyboru neosedziów. Luki kadrowe oczywiście się pojawią, można jednak je „załatać” delegacjami sędziów. Bez tego nie ma mowy o ochronie praw obywateli - mówi prof. Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

14.04.2023

Delegacja sędziego także na czas pełnienia funkcji lub stanowiska

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w ubiegłym roku wskazał, że delegowanie sędziego do innego sądu z użyciem formuły "na czas pełnienia funkcji" powoduje nieważność postępowania. Ministerstwo Sprawiedliwości wyciągnęło więc wniosek i wprowadziło taką formułę, rozszerzoną "o pełnienie stanowiska" do przepisów. Część sędziów uważa jednak, że problem jest nadal - m.in. z niezawisłością sędziowską.

14.04.2023

Dr Gabriel-Węglowski: Polsce potrzebna prokuratura niezależna i profesjonalna

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Prokuratura niezależna od bieżącej polityki, a prokuratorzy autonomiczni w ramach prowadzonych postępowań i koncentrujący się tylko na śledztwach dotyczących najgroźniejszych przestępstw – mówi prokurator, dr Michał Gabriel-Węglowski, prezentując swój projekt reformy prokuratury. I wyraża nadzieję, że politycy zechcą o tym rozmawiać ponadpartyjnie, widząc w tym interes państwa.

13.04.2023

Jeśli PiS przegra wybory, zostawi sobie władzę w prokuraturze

Prawnicy Prokuratura

Na parę miesięcy przed wyborami ekipa rządząca zmienia prawo tak, że nawet gdy straci władzę w państwie, to będzie jeszcze przez dłuższy czas utrzymywać kontrolę nad prokuraturą. Nowa władza oczywiście powoła swojego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ale szef Prokuratury Krajowej będzie mógł ignorować jego decyzje. Czy to nie pachnie zawoluowanym zamachem stanu?

12.04.2023

Sąd może w nieskończoność odkładać postanowienie o zwolnieniu od kosztów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W utrwalonym już orzecznictwie Sądu Najwyższego przesądzono, że czynności podejmowane po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie, nie mogą być objęte zakresem skargi na przewlekłość postępowania. Są to takie kwestie jak zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego czy doręczenie odpisów wyroków lub badanie statusu sędziego.

12.04.2023

"Nowa" nowela o notariacie do pierwszego czytania w Sejmie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wolno ale posuwają się sejmowe prace nad tym razem poselskim projektem zmian w Prawie o notariacie, które umożliwią notariuszom dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych i wydawanie nakazów zapłaty. Nowa wersja jest trochę poprawiona. Przykładowo notariusza będzie można zawiesić za umyślne przestępstwo zagrożone karą powyżej 10 lat pozbawienia wolności, a do prawa do wpisów do ksiąg wieczystych wystarczą dwa, a nie jak w poprzedniej wersji - trzy lata zatrudnienia.

10.04.2023

Tomaszu czy panie mecenasie - komunikacja prawnika z klientem to wyzwanie

Prawnicy

Prawnicy coraz częściej przekonują się do tego, że komunikacja z klientem jest kluczowa w budowaniu długotrwałych i opartych na zaufaniu relacji. Widać to m.in. w kolejnych badaniach przeprowadzanych na rynku prawnym. Czy jednak warto przechodzić z klientem np. "na ty"? Są tego zwolennicy i przeciwnicy. Ci ostatni podkreślają, że pracę trzeba zawsze oddzielać od życia towarzyskiego.

08.04.2023

Sędziowie zwiększają świadkom stawki za utracone zarobki i mają do tego prawo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastosowanie wykładni prokonstytucyjnej przez sędziego nie jest błędem, ani tym bardziej nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i uniewinniła sędziego, który przyznał świadkowi zwrot pieniędzy za utracone zarobki wyższy niż w ustawie. SN stwierdził, że od wskazywania błędów w wykładni przepisów przez sędziego jest instytucja wytyku, temu służy też kontrola instancyjna.

07.04.2023

List do Przyłębskiej: Pięciu sędziów TK gotowych do orzekania

Prawnicy

W czwartek do Trybunału Konstytcyjnego wpłynęło pismo pięciu sędziów tego trybunału, w którym informują oni o gotowości podjęcia prac nad wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie konstytucyjności nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie w swoim piśmie stwierdzają jednak, że wszelkie działania Przyłębskiej, które są przypisane prezesowi TK, są nieskuteczne i łamią obowiązujące prawo.

06.04.2023

SN: Płatna protekcja skutkuje usunięciem radcy prawnego z zawodu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cztery lata zawieszenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego to kara zbyt łagodna dla osoby, która przyjęła łapówkę w zamian za załatwienie korzystnego orzeczenia – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej i opowiedziała się za usunięciem z zawodu. Uznała, że trudno dopuścić możliwość dalszego wykonywania zawodu związanego ‎z podejmowaniem czynności przed organami, przeciwko którym radca wystąpił.

06.04.2023