SN: Nie wiadomo, czy prokuratorzy, którym Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet, mogą stanąć przed sądem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, które doprowadziły do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, nie rozstrzygają, czy uchylone immunitety prokuratorskie pozwalają na ukaranie tych osób. Nie zawierają rozwiązania, które „automatycznie” czyniłoby bezskutecznymi decyzje Izby Dyscyplinarnej. Co więcej, nie jest możliwy tryb wznowienia postępowania, gdyż dotyczy tylko sędziów.

20.09.2022

Jest skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, w październiku wybór prezesa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda w sobotę wieczorem 17 września wyznaczył jedenastu sędziów SN do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Jest to sześciu sędziów powołanych po grudniu 2017 r. i pięciu nominowanych przez poprzednią, legalną Krajową Radę Sądownictwa. 6 października zgromadzenie sędziów nowej Izby ma wybrać trzech kandydatów na jej prezesa.

19.09.2022

Sędzia Piekarska-Drążek: Są kary za tzw. odmowę wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowe władze pozbywają się nas, doświadczonych sędziów. Zaległości, które mieliśmy sześć lat temu, przed rzekomymi reformami, to było kilkadziesiąt spraw na cały wydział, a teraz doszliśmy do kilkuset spraw apelacyjnych. Przeciętna sprawa oczekuje u nas na termin około 11 miesięcy, a zdarza się i dwuletnie oczekiwanie na wyrok. Przenoszenie sędziów i ich zawieszanie szkodzi społeczeństwu.

19.09.2022

Adwokaci "rozjaśnią prawo" nastolatkom - rusza akcja w szkołach w całej Polsce

Prawnicy Szkoła i uczeń Nowe technologie

Zakupy online, zdjęcia z imprez, memy z kolegami w roli głównej - cyberprzestrzeń coraz mocniej wciąga nastolatki, problem w tym, że nie zawsze znają swoje prawa ani też prawne konsekwencje popełnionych błędów. Adwokaci i aplikanci adwokaccy z całej Polski poprowadzą więc w szkołach i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych specjalne zajęcia edukacyjne. To pierwsza edycja akcji Naczelnej Rady Adwokackiej"Adwokaci rozjaśniają prawo".

17.09.2022

Zwrot w linii orzeczniczej SN - za wydanie orzeczenia sędzia nie może być zawieszony ani karany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Decyzja o zawieszeniu sędziego Rutkiewicza była karygodna - orzekła 15 września br. Izba Odpowiedzialności Zawodowej jako sąd II instancji i uchyliła uchwałę zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej i zarządzenie prezesa sądu rejonowego w sprawie natychmiastowego zawieszenia w czynnościach sędziego. SN porównał sytuację obwinionego do czasów PRL, kiedy za wydanie niewygodnego dla władzy orzeczenia sędzia Kozielewicz nie był zawieszony.

15.09.2022

Nowa izba SN nie oceniła, czy minister mógł zawiesić sędziego za odwołanie się do wyroku ETPC

Prawnicy

Sąd Najwyższy w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej nie wypowiedział się, kto działał bezprawnie - sędzia Adam Synakiewicz wydając orzeczenie, czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zawieszając sędziego w czynnościach w trybie natychmiastowym. Sąd umorzył postępowanie, gdyż sąd dyscyplinarny przekroczył terminu miesiąca na rozstrzygnięcie o zasadności odsunięcia sędziego od czynności służbowych.

14.09.2022

SN: Wadliwa delegacja sędziego powoduje nieważność postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wady delegacji sędziego do innego sądu z użyciem formuły "na czas pełnienia funkcji" powoduje nieważność postępowania. Bo to jest bezwzględna przyczyna odwoławcza. Izba Karna w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnęła jednoznacznie ten problem, choć nie podjęła uchwały. Powodem było ustalenie, że rozbieżności w orzecznictwie nie zaszły, bo postanowienia wydawane przez neosędziów nie są brane pod uwagę.

14.09.2022

Czeka nas nowa interpretacja przepisów dyscyplinarnych wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tymczasowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej we wtorek 13 września br. oceni, czy dowody przedstawione przez prokuratora krajowego są dość przekonujące, aby uchylić immunitet sędziemu wojskowemu z Warszawy - Piotrowi Raczkowskiemu. Powodem jest przekroczenie uprawnień godzące w zasady ochrony informacji niejawnych. Sędzia przewodniczący Wiesław Kozielewicz ogłosi sentencję orzeczenia.

13.09.2022

50 tysięcy zł grzywny za świadczenie pomocy prawnej bez kwalifikacji

Prawnicy

Pomoc prawna miałaby być świadczona tylko przez adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych i zawody uprawnione do tego na podstawie ustaw. Polegać miałaby m.in. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i pism procesowych, a za złamanie tej zasady miałaby grozić grzywna do 50 tys. złotych. To założenia projektu przygotowane przez Adwokaturę, która szuka dla niego poparcia.

13.09.2022

W szukajradcy.pl zarejestrowanych już 1346 radców prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyszukiwarka szukajradcy.pl działa od maja i zarejestrowało się na niej już 1364 radców. Jej cel to ułatwienie klientom dostępu do prawników. Co ważne, wyszukiwarka zawiera wyłącznie nazwiska radców, którzy są aktywni zawodowo i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. Weryfikuje to samorząd radcowski.

12.09.2022

NRA przyjęła pierwsze zmiany w etyce, "nowy" regulamin do dalszej dyskusji

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła pierwszy pakiet zmian w swoim kodeksie etyki i przygotowuje się do kolejnych. Rozszerzono m.in. na wystąpienia publiczne powinność zachowania przez adwokata umiaru, współmierności i oględności w wypowiedziach, zdecydowano też, że będzie ankieta w sprawie reklamy i ewentualnego zakazu współpracy z kancelariami odszkodowawczymi.

12.09.2022

Pomoc prawna tylko od wykwalifikowanego prawnika - adwokatura chce ustawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka, podczas plenarnego posiedzenia- w sobotę, przyjęła uchwałę kierującą petycję do podmiotów mających inicjatywę legislacyjną w sprawie projektu ustawy, zgodnie z którym usługi prawnicze, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogliby świadczyć wyłącznie adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni.

10.09.2022

Prawnik nagrodzony za obronę praw osób z niepełnosprawnościami

Prawnicy Administracja publiczna Niepelnosprawność

Dr Krzysztof Kurowski, prawnik i przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, został tegorocznym laureatem Nagrody RPO im. dra Macieja Lisa. Nagroda przyznawana jest za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Laureat łączy w tym zakresie pracę naukową z monitorowaniem sytuacji i z zabiegami o likwidację barier.

09.09.2022

Prezes NRA: Jeszcze w tym roku szansa na projekt zmian w reklamie

Prawnicy

Projekty m.in. zmian w kodeksie etyki, które NRA rozpatrzy i mam nadzieję przyjmie na rozpoczynającym się posiedzeniu plenarnym, są wstępem do głębszej reformy. Adwokatura pracuje także nad zmianami w zakresie reklamy, dobrych praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa w działalności kancelarii i pracy adwokata, ale też adwokackiej umowy o współpracę i adwokackiej spółki kapitałowej.

09.09.2022

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła uchwałę o zawieszeniu sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek, 8 września, tymczasowo powołany skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchylił uchwałę o zawieszeniu w czynnościach sędziego i umorzył postępowanie. Dlatego, że sprawa się przedawniła, a obwiniony przeszedł w stan spoczynku. Druga sprawa, sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który wyłączył z orzekania koleżankę powołaną z udziałem nowej KRS - spadła z wokandy.

08.09.2022

Od płacenia składek po tajemnicę - szykują się zmiany w adwokackim regulaminie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura w piątek i w sobotę będzie debatować o zmianach w swojej etyce, ale też o regulaminie wykonywania zawodu. A w nim ma pojawić się zobowiązanie do terminowego płacenia składek samorządowych i składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia, a także o niezwłocznym informowaniu dziekana rady o każdej próbie zwolnienia adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

08.09.2022

Minister nadal chce ingerować w dyscyplinarki sędziowskie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niedawna nowelizacja ustawy o SN nie została jeszcze do końca wykonana, a minister sprawiedliwości proponuje nowy model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej działa tymczasowo, a już minister chciałby sobie wyznaczyć w tym procesie większą rolę. W praktyce powrócić do modelu obowiązującego przed likwidacją Izby Dyscyplinarnej.

08.09.2022

Manowska: Sędziów czeka realne obniżenie wynagrodzeń

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecnie mamy do czynienia z całkowitym zerwaniem związku podstawy wymiaru wynagrodzeń sędziów z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce krajowej - stwierdza pierwsza prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska, która skierowała do Ministerstwa Finansów pismo w sprawie zamrożenia tzw. kwoty bazowej wynagrodzeń w wymiarze sprawiedliwości.

07.09.2022

Spłaszczenie sądów narzędziem do wypychania niewygodnych sędziów? Rada premiera punktuje reformę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rada Legislacyjna przy premierze wzięła pod lupę projekty wprowadzające jednolity status sędziego i spłaszczające strukturę sądownictwa. Choć dostrzega pozytywy, uwag ma wiele, kluczowe dotyczące projektowanego modelu. Wskazuje wprost, że przy obecnym konflikcie związanym z dotychczasowymi reformami, może pojawić się zarzut, że celem jest pozbycie się sędziów "niewygodnych politycznie".

07.09.2022

Od wtorku egzaminy notarialne - zgłosiły się 434 osoby

Prawnicy

W ciągu pierwszych dwóch dni - 6 i 7 września br. - zdający będą rozwiązywać zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych. Natomiast 8 września - zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności lub na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

06.09.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski