Kompetencje referendarzy coraz większe, ale szanse na zostanie sędzią nikłe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w referendarzach widzi szanse na odciążenie sędziów od natłoku spraw. Ich kompetencje już zwiększono i rozważane są kolejne kroki - jak choćby przekazanie im wymierzania kar nagany czy grzywny. Jednak podobnie jak w przypadku asystentów sądowych, ich ścieżka kariery jest dość krótka, a szansa na zwieńczenie jej stanowiskiem sędziego coraz mniejsza.

05.01.2022

Po wyroku TSUE Izba Cywilna SN wraca do sprawy powołania nowych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 31 stycznia wyznaczone zostało posiedzenie poszerzonego składu Izby Cywilnej SN w sprawie odpowiedzi udzielonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE na pytania w sprawie zainicjowanej przez sędziego Waldemara Żurka, dotyczące powołania sędziów wyłonionych przez obecną KRS. Ponieważ jednak część zadającego pytanie składu jest już w stanie spoczynku, nie wiadomo jaki skład rozpatrzy sprawę.

04.01.2022

Opozycja nie weźmie udziału w wyborze nowych sędziów do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie weźmiemy udziału w procedurze wyboru sędziów do "neoKRS". Wszelkie działania w sprawie wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa powinny być wstrzymane do czasu przyjęcia w Polsce nowego ładu prawnego - zapowiedziały w wydanym oświadczeniu partie opozycyjne. Chodzi o trwającą już procedurę zgłaszania kandydatów na członków KRS wybieranych spośród sędziów przez Sejm.

04.01.2022

Adwokat Błaszczak-Banasiak pokieruje Amnesty International

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od początku roku 2022 nową dyrektorką Amnesty International w Polsce została Anna Błaszczak-Banasiak. Jest prawniczką, adwokatką, aktywistką, specjalistką w zakresie prawa antydyskryminacyjnego. Pracowała w Parlamencie Europejskim, a wcześniej przez 14 lat w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym pełniła m.in. funkcję dyrektorki Zespołu do spraw Równego Traktowania.

04.01.2022

Pełnomocnik zatrzymanego czy obrońca - przepisy ograniczają prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy

Adwokaci i radcy prawni od lat apelują, by dostęp do obrońcy był możliwy od momentu zatrzymania. Polskie władze konieczności zmian nie widzą, twierdząc, że obowiązujące przepisy wystarczają. To, że tak nie jest, pokazuje praktyka. Prawnicy alarmują, że do części czynności, mimo upoważnienia do obrony, nie są dopuszczani, bo skoro zatrzymany nie ma zarzutu - to ma... pełnomocnika, a nie obrońcę.

03.01.2022

Pomoc prawna w stanie epidemii, nowe obowiązki starosty

Samorząd terytorialny Prawnicy

Dzisiaj weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Rozporządzenie dostosowuje regulacje do stanu epidemii, co oznacza większe możliwości porozumiewania się z potrzebującymi przez telefon i internet.

01.01.2022

SN: Nowi sędziowie przewodniczącymi wydziałów w Izbie Cywilnej

Prawo cywilne Prawnicy

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zlikwidowano pięć dotychczas funkcjonujących w Izbie Cywilnej wydziałów, a na ich miejsce utworzone są trzy nowe wydziały, rozpoznające sprawy bez kryterium terytorialnego. Obowiązki przewodniczących nowo-powołanych wydziałów powierzono dr hab. Tomaszowi Szanciło, Mariuszowi Łodko i dr hab. Marcinowi Krajewskiemu. Zmiany te mają na celu likwidację zaległości w Izbie.

01.01.2022

Adwokat Ofiara: Sytuacja dzieci w czasie rozwodu zależy też od pełnomocnika

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Potrzebna jest zmiana podejścia adwokatów i radców prawnych do postępowań rozwodowych, szczególnie tych, w których chodzi o osoby posiadające małoletnie dzieci. Bo to właśnie dzieci najczęściej ponoszą konsekwencje konfliktów okołorozwodowych. A takie nastawienie wspierające i rodziców, i dziecko jest też szansą na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku - mówi adwokat Robert Ofiara.

01.01.2022

Dubois i Stępiński: Rząd nie widział Pegasusa, ale o jego działaniu coraz głośniej

Prawo karne Prawnicy Policja

Dziwna amnezja dotknęła premiera, ministrów i polityków partii rządzącej. O systemie Pegasus nie słyszeli i nic nie wiedzą o tym, by był w Polsce. Ale wiele dowodów wskazuje na to, że on jest i do tego jest wykorzystywany przeciwko ludziom opozycji. Tę sprawę kiedyś trzeba będzie wyjaśnić. Teraz służby i prokuratura tego odmawiają, ale wierząc w przysłowia zakładamy, że co się odwlecze, to nie uciecze.

01.01.2022

"Nowy" mediator łatwo nie ma, sprawy trafiają do tych sprawdzonych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mediacje w dobie pandemii zyskują coraz większą popularność. Podkręca to też Ministerstwo Sprawiedliwości, które chce do niej zachęcać m.in. przed rozwodami. Nic więc dziwnego, że sądowe listy mediatorów pękają w szwach, do tego stopnia, że co niektóre z widniejących na nich osób i w przenośni, i dosłownie - nie mogą doczekać się swoich spraw. Pojawiają się też pomysły choćby losowego, czy alfabetycznego ich przydzielania.

31.12.2021

Dr Bednarczyk: Przysłowia dla Izby Cywilnej na Nowy Rok, z życzeniem rozwiązania problemu frankowiczów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowy Rok w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego rozpocznie się pod znakiem zmian organizacyjnych. Czy pozwolą one na przyśpieszenie prac orzeczniczych – czas pokaże. Czy pomogą w opracowaniu rozwiązań dla spraw frankowych – szczerze wątpię. Dlaczego? Sędzia dr Piotr Bednarczyk proponuje przyjrzyjrzeć się sprawom, nad którymi sędziowie pochylą się już (oby!) w roku 2022.

31.12.2021

W Sądzie Najwyższym paraliż i czekanie na reformę jak na stracenie

Prawnicy

Los Sądu Najwyższego w 2021 roku nie został przesądzony. Po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawnicy oczekiwali na ruch ustawodawcy, ale się nie doczekali. Trwa walka o praworządność i respektowanie orzeczeń TSUE i panuje dualizm orzeczniczy: pro-unijny i anty-unijny. A na tym wszystkim tracą obywatele, bo nieuniknione są postępowania wznowieniowe i o odszkodowania za błędne wyroki.

30.12.2021

Rzecznik dyscyplinarny już zajmuje się b. wiceprezesem sądu, który odwiesił Juszczyszyna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab poinformował, że podjęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie byłego wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, który zdaniem rzecznika mógł przekroczyć uprawnienia wydając zarządzenie o przywróceniu do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Sprawę prowadzi zastępca rzecznika Przemysław Radzik.

29.12.2021

Sędzia Juszczyszyn wygrał spór z Sądem Najwyższym o dobra osobiste

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Opublikowanie przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego uchwały, która nie ma podstawy w aktualnie istniejących przepisach w sposób bezprawny narusza dobra osobiste powoda - stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie. I dodał, że decyzja o zawieszeniu Pawła Juszczyszyna w pracy sędziego i obniżenie mu pensji "nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego".

29.12.2021

Nowela likwidująca manipulacje przy ugodach i zmieniająca zakres wyzysku podpisana przez prezydenta

Prawo cywilne Prawnicy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, zgodnie z którą klient po podpisaniu niesprawiedliwej - według niego - umowy, będzie mógł powołać się na przesłankę braku dostatecznego rozeznania, by ją unieważnić. Będzie można również złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie postępowania mediacyjnego, prowadzonego bez zaangażowania sądu.

28.12.2021

SN: Nowa prezes reorganizuje Izbę Cywilną i zapowiada przyspieszenie w orzekaniu

Prawnicy

W Izbie Cywilnej brakuje 10 sędziów, ma ona też największą liczbę niezałatwionych spraw, zarówno skarg kasacyjnych, jak i zagadnień prawnych przedstawionych przez sądy powszechne. Nowa prezes prof. Joanna Misztal-Konecka wystąpiła do I Prezesa Sądu Najwyższego z wnioskiem o delegowanie z mniej obciążonych Izb SN oraz o wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o delegowanie sędziów sądów powszechnych do orzekania w Izbie Cywilnej.

28.12.2021

Administratywista to specjalista w zakresie prawa administracyjnego

Samorząd terytorialny Prawnicy Administracja publiczna Służba cywilna

Pojęcie administratywista jest pojęciem nowym, trudno je znaleźć w większości słowników. Pojęciem tym nie posługują się również akty prawne. Administratywista to także prawnik, który posiada jednak znacznie większą (specjalistyczną) wiedzę z zakresu prawa administracyjnego niż prawnik bez aplikacji.

27.12.2021

Prawnik "przyjazny dziecku" potrzebny przy trudnych rozwodach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Pełnomocnicy prowadzący sprawy rozwodowe powinni chronić nie tylko interesy osób dorosłych - rodziców, ale też ich dzieci. To daje szansę np. na rozwiązanie kwestii związanych z kontaktami czy alimentami. Dlatego Komitet Ochrony Praw Dziecka chce pójść o krok dalej i działającym tak kancelariom nadawać specjalne certyfikaty - "przyjaznej dziecku".

27.12.2021

Sędzia też człowiek, chce pomagać nie tylko od święta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie milkną echa uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, w której wskazano, że udział sędziego, z wykorzystaniem swojego statusu, w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny ze względów etycznych. Sędziowie widzą w tym głębsze dno i próbę ograniczania ich prospołecznej działalności. I podkreślają, że też są obywatelami więc biorą udział w wielu zbiórkach i akcjach, choćby Hot16Challenge do której namawiał prezydent.

24.12.2021

Kolejny apel o punktowanie glos i prawniczych komentarzy

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Poprawmy prawo

Glosy i komentarze powinny być punktowane, a co za tym idzie, brane pod uwagę przy ewaluacji działalności naukowej - ten argument wraca m.in. z uwagą, że takie publikacje ma na koncie m.in. sam minister nauki. O punktowanie glos i komentarzy upominał się już rzecznik praw obywatelskich i jak dowiaduje się Prawo.pl, do tematu wróci on po nowym roku.

23.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski