Sędziowskie dyscyplinarki w NSA mają odblokować unijne fundusze, ale mogą być sprzeczne z konstytucją

Prawnicy

Naczelny Sąd Administracyjny ma zająć się sędziowskimi dyscyplinarkami, by odblokować dla Polski fundusze unijne. Jednak w ocenie prawników nowy projekt noweli ustawy o SN jest prowizoryczny i niekonstytucyjny. NSA jest bowiem od kontroli działalności administracji publicznej, a nie od postępowań dyscyplinarnych. Z tego powodu sędziowie mogą nie chcieć w nich orzekać. Poza tym w NSA też orzekają już sędziowie powołani przez nową KRS.

15.12.2022

Sędzia Romańska: Prezydent łamie prawo i ogłasza, że to jest prawem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie może być tak, że osoby, które przeszły przez prawidłowo przeprowadzone postępowanie konkursowe, latami czekają na nominację i nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Tymczasem dokonuje się „skok na KRS”, po czym osoby wskazane przez obsadzony z naruszeniem prawa organ, otrzymują nominacje w pośpiechu, Prezydent oznajmia nam, że stało się, i już. Obawiam się tak wykonywanych prerogatyw prezydenckich - mówi prof. Marta Romańska, sędzia Sądu Najwyższego.

15.12.2022

SN: Sędzia może stracić immunitet za znęcanie się nad psem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia w stanie spoczynku miała zaniedbywać swojego psa do tego stopnia, że sprawą zainteresowali się sąsiedzi i donieśli na policję. Prokurator w tej sytuacji postawił jej zarzut znęcania się nad zwierzęciem i zażądał od Sądu Najwyższego uchylenia immunitetu. A także przymusowego zatrzymania w celu przeprowadzenia badań psychiatrycznych.

14.12.2022

Ziobro uratowany - Sejm odrzucił wotum nieufności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm odrzucił we wtorek wieczorem wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Za przyjęciem wniosku o odwołanie Ziobry opowiedziało się 226 posłów, przeciw było 228 posłów, a 3 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 3 posłów. Większość ustawowa konieczna do odwołania ministra to 231 głosów.

13.12.2022

TSUE stawia tajemnicę adwokacką ponad potrzeby budżetu, a TK zwleka z rozpatrzeniem skargi

Prawnicy Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Prawo unijne

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy zawodowej i ujawniania schematów podatkowych w Belgii, będzie miał duże znaczenie także dla dalszych losów analogicznych polskich przepisów. Eksperci twierdzą, że tajemnica zawodów zaufania publicznego nie może być ograniczana nawet ze względu na troskę o budżet państwa. Podobna skarga od dawna czeka w polskim Trybunale Konstytucyjnym.

13.12.2022

Polskę drogo kosztuje niedostosowanie do orzeczeń TSUE, a presja na sędziów trwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Europejskie trybunały - unijny w Luksemburgu i praw człowieka w Strasburgu - dokonały precyzyjnie wykładni niezawisłości sędziowskiej - stwierdzili zgodnie uczestnicy na seminarium "Praworządność w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa sądów międzynarodowych". I ubolewali, że polskie władze wolą tracić pieniądze, zamiast zastosować się do tej wykładni.

12.12.2022

Przesyłki do prawników mają być lepiej chronione - w Sejmie jest już projekt

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka postulowała, by doręczanie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogło być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. Chodzi o przepis wprowadzony na czas pandemii, spod którego działania wyłączono sądy, prokuraturę i m.in. komorników. Sejmowa komisja się do tego przychyla - wniesiono już projekt w tym zakresie.

12.12.2022

Asystent prokuratora jego prawą ręką, ale egzamin prokuratorski musi zdać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Asystent wspiera prokuratora m.in przy prowadzonych śledztwach. Do jego zadań należy m.in. sprawowanie bieżącego nadzoru nad toczącym się dochodzeniem, prowadzenie przesłuchania świadków, przeszukania, oględziny i np. przeprowadzanie eksperymentów procesowych. By jednak mógł zostać prokuratorem potrzebuje tytułu magistra, kilkuletniego doświaczenia i przede wszystkim zdanego egzaminu prokuratorskiego.

11.12.2022

Notariusze nie będą już wysyłać do urzędu papierowych aktów notarialnych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Za kilka dni w życie wejdą przepisy, które zwolnią notariuszy z obowiązku wysyłania do urzędów skarbowych papierowych odpisów aktów notarialnych. Zgłoszeń do Głównego Inspektora Informacji Finansowych także będzie można dokonywać według nowych, uproszczonych zasad. Tradycyjną wysyłkę zastąpi forma elektroniczna.

09.12.2022

SN: Kolejny sędzia nie straci immunitetu za ujawnienie tajemnicy śledztwa

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego po raz drugi uznała, że zebrany przez prokuraturę materiał dowodowy nie wskazuje na popełnienie przestępstwa przez sędziego wojskowego Piotra Raczkowskiego, który był wiceprezesem poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa. Zarzut dotyczył przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Uchwała jest prawomocna.

09.12.2022

TSUE: Tajemnica zawodowa adwokata jest ważniejsza, niż zwalczanie nadużyć podatkowych

Prawnicy Doradca podatkowy

Adwokat nie musi informować o podatkowym planowaniu swojego klienta władz skarbowych ani innych uczestników tego planowania, jeśli naruszałoby to tajemnicę zawodową - wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w belgijskiej sprawie. Sędziowie zinterpretowali dyrektywę, która nakazuje informowanie władz o schematach podatkowych.

08.12.2022

Prawnik nie może trzymać wiedzy tylko dla siebie, musi przekazywać ją dalej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne

Współczesny prawnik nie tylko musi być na bieżąco ze zmianami w prawie, ale też powinien informować o nich swoich klientów. Dotyczy to również prawników firmowych, których rolą jest dbanie o zgodność działalności ich pracodawcy z przepisami prawa. W ten sposób prawnik in-house zmniejsza ryzyko prawne dla spółki, ale i kadry zarządzającej. Prawnikom wewnętrznym z pomocą przychodzi Legal Alert.

08.12.2022

Sędzia Iwulski wyłącza od orzekania sędziego Dalewskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek KRS ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z 8 grudnia 2017 r. podlega wyłączeniu z mocy samej ustawy - uznał sędzia Józef Iwulski. Sędzia Romuald Dalewski został powołany przez Prezydenta do Sądu Najwyższego 8 sierpnia br., więc wydane przez niego orzeczenia mogą być nieważne.

08.12.2022

Oto skutek "dobrej zmiany" - prof. Roszkowski obawia się sędziego Żurka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prof. Wojciech Roszkowski, kiedyś znany jako dobry historyk, a dziś bardziej jako autor kontrowersyjnego podręcznika, martwi się, że jego sprawę będzie rozpatrywał znany ze swoich poglądów sędzia Waldemar Żurek. Nie ma na razie podstaw do zarzucania temu sędziemu stronniczości, ale czy Profesor nie pomyślał, że wspierając PiS-owską „dobrą zmianę” prowadzi do tego, że będzie miało znaczenie, jaki sędzia będzie rozpatrywał czyjąś sprawę?

07.12.2022

Zarzuty dla prof. Gersdorf za dopuszczenie do uchwały trzech izb SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów postawił zarzuty dyscyplinarne prof. Małgorzacie Gersdorf, byłej I Prezes Sądu Najwyższego. Jego zdaniem powinna ona w styczniu 2020 roku zawiesić postępowanie i "wstrzymać" podjęcie uchwały trzech połączonych izb w sprawie statusu prawnego sędziów powołanych do orzekania na mocy nominacji nowej, powołanej po 2017 r. Krajowej Rady Sądownictwa.

07.12.2022

Siedem ważnych tez Izby Pracy SN w sprawie powołania na urząd sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, aby orzekać, czy sędzia może po osiągnięciu 65 lat nadal zajmować urząd. Chodziło o decyzję odmawiającą opiniowania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

07.12.2022

NSA: TK z dublerami w składzie nie wstrzyma postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może być podstawą zawieszenia postępowania przez Naczelny Sąd Administracyjny, bowiem od 3 grudnia 2015 r. pojawiły się w nim osoby powołane na stanowisko sędziego ze złamaniem przepisów Konstytucji RP, ponieważ objęły one stanowiska w miejsce prawidłowo powołanych sędziów - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

06.12.2022

"Odwieszenie" sędziego Tulei to tylko kamyczek na drodze do kamieni milowych

Prawnicy Prawo unijne

Przywrócenie do orzekania sędziego Igora Tulei nie jest przywróceniem praworządności w Polsce - uważa większość prawników. Potrzebne są systemowe zmiany w wyborze Krajowej Rady Sądownictwa. A także realizacja wszystkich postulatów zawartych w tzw. kamieniach milowych opartych o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bez tego nie dostaniemy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

06.12.2022

Judyta Latymowicz: Pomysł na siebie pomaga na rynku prawniczym

Prawnicy Prawo gospodarcze

Pomysł na swoją karierę, dodatkowe wykształcenie, unikalna specjalizacja, a przy tym cierpliwość i upór w dążeniu do celu niewątpliwie pomagają w znalezieniu swojego miejsca na rynku prawniczym. Sama interdyscyplinarność pomaga nie tylko w zawodzie, ale też pozwala zyskać szersze i nieszablonowe spojrzenie na prowadzoną działalność i sprawy klientów - mówi adwokat Judyta Latymowicz, laureatka I nagrody Rising Stars - liderzy jutra 2022 .

06.12.2022

Specjalizacja orężem prawnika na rynku, ale zbyt wąska może szkodzić klientowi

Prawnicy

Adwokaci i radcy, chcąc utrzymać się na rynku, coraz częściej stawiają na specjalizacje, bywa że w dość unikalnych lub niszowych obszarach. Dobry wybór pozwala im być nie tylko konkurencyjnym, ale daje szanse na rozwój i poszerzenia wachlarza klientów. Jednak zbyt wąska specjalizacja może zaszkodzić samemu klientowi, bo prawnik do rozwiązania jego sprawy może potrzebować znaczenie szerszego spojrzenia.

05.12.2022