Rządowy program ma wspierać organizacje poradnicze

Prawnicy Administracja publiczna

Rząd zapowiada pomoc dla organizacji, które zajmują się udzielaniem porad osobom niesamodzielnym, doświadczającym trudności życiowych czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wsparcie udzielane będzie organizacjom obywatelskim, które działają w systemie poradnictwa. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 11,5 mln zł, a w kolejnych latach 15 mln zł rocznie.

19.07.2022

SN: Sędzia z Izby Dyscyplinarnej będzie orzekał w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek, 19 lipca 2022 r. sędzia Sądu Najwyższego Jarosław Sobutka został przeniesiony do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia przed ostatnie lata orzekał w Izbie Dyscyplinarnej. Wcześniej był przewodniczącym Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Głównym Rzecznikiem Dyscyplinarnym tej Izby.

19.07.2022

SN: Sędzia Duś przejdzie do Izby Karnej, ale żąda dymisji prezesa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dr Jarosław Duś, sędzia zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej napisał do prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego dr Michała Laskowskiego, że gotów jest przejść do kierowanej przez niego Izby, ale zarzuca mu przynależność do partii politycznej, niewłaściwą obsadę składów orzekających i zażąda jego rezygnacji. Nie wiadomo więc, czy do transferu dojdzie, bo prezes Laskowski nie zamierza podawać się do dymisji.

19.07.2022

Sędziowie we własnej sprawie wstrzymują się od orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tuż po objęciu urzędu sędziowie Sądu Najwyższego składają wnioski o wyłączenie z powodu braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego. Zrobił to już nawet sędzia powołany w czerwcu. Powołują się na błędnie przeprowadzoną procedurę ich nominacji. Zdaniem niektórych sędziów błędnie wybrany sędzia nie powinien też rozpoznawać wniosków o wyłączenie innych sędziów będących w tej samej sytuacji.

19.07.2022

Małgorzata Bednarek jest już w Izbie Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Małgorzata Bednarek, była sędzia zlikwidowanej na podstawie obowiązującej od 15 lipca br. nowelizacji ustawy Izby Dyscyplinarnej, będzie teraz sędzią w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. To pierwsza taka podana do publicznej wiadomości decyzja. Zgodnie z ustawą sędziowie zlikwidowanej izby mogą orzekać w innych izbach SN lub przejść w stan spoczynku.

18.07.2022

MS pracuje nad stawkami radcowskimi i adwokackimi, Adwokatura oczekuje współpracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace analityczno-koncepcyjne dotyczące kompleksowego uregulowania kwestii opłat i stawek za czynności adwokackie i radcowskie - wynika z odpowiedzi, które przesłało RPO. Teraz Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wystosował pismo z zapewnieniem gotowości aktywnego włączenia się przedstawicieli Adwokatury oraz środowiska naukowego w te prace.

15.07.2022

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej oparta na losowym doborze sędziów - jest już Regulamin

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do losowania przeprowadzanego podczas posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego przygotowany zostanie przezroczysty pojemnik w postaci urny, w której umieszczone będą mniejsze, nieprzezroczyste pojemniki zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów biorących udział w losowaniu - prezydent przygotował Regulamin Sądu Najwyższego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1492.

15.07.2022

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o zmianach w Sądzie Najwyższym, która przewiduje m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz możliwość weryfikacji orzeczeń o zawieszeniu w orzekaniu lub uchyleniu immunitetu wobec sędziów, obowiązuje od piątku 15 lipca.

15.07.2022

Wraca temat dużej reformy zawodu doradcy podatkowego

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy

Po kilku latach przerwy powraca kwestia zmian w dostępie do zawodu doradcy podatkowego. Mówi się też o poszerzeniu uprawnień doradców. Chodzi m.in. o sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych i postępowania rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najpewniej aplikacja, na wzór innych zawodów prawniczych, nie będzie jednak wprowadzona.

15.07.2022

Paweł Bańczyk: Więcej pytań do TSUE po części z braku wiary w Trybunał Konstytucyjny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Znaczący przyrost liczby pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczy po części zagadnień, które mogłyby stanowić przedmiot badania przez Trybunał Konstytucyjny, do którego z kolei wpływa coraz mniej pytań. To w niektórych sprawach droga zastępcza, wynikająca z braku wiary w możliwość dokonania rzetelnej kontroli konstytucyjności przepisów przez ten ostatni organ.

14.07.2022

Izba Dyscyplinarna po pięciu latach znika, w SN czas na porządki

Prawo karne Prawnicy

Izba Dyscyplinarna wydała ponad tysiąc orzeczeń. Jej roczne wydatki to 18,2 mln zł. Plus wynoszące 1 mld 200 tys. zł kary naliczane przez Trybunał Sprawiedliwości UE. TSUE i Europejski Trybunał Praw Człowieka zakwestionowały legalność tego organu, a polskie władze, pod groźbą wstrzymania unijnych funduszy zdecydowały o likwidacji Izby. Jej członkowie szukają sobie teraz miejsca w innych izbach SN.

14.07.2022

NSA: Nadpłata u podatnika nie zwalnia notariusza z obowiązku pobrania PCC

Prawnicy Doradca podatkowy

Notariusz jako płatnik nie może zignorować obowiązku obliczenia i pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji stwierdzenia nadpłaty u podatnika. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Potwierdza to wtorkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

13.07.2022

Rzecznicy dyscyplinarni teraz kierują stołecznym sądem apelacyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od kilku dni krajowy rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab jest prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a jego zastępca na stanowisku rzecznika wiceprezesem tego sądu. Drugi z zastępców rzecznika, Michał Lasota, został niedawno prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wszyscy trzej w ostatnich latach bardzo szybko awansowali w strukturze wymiaru sprawiedliwości.

13.07.2022

W adwokaturze przyspieszenie z "reklamą", propozycje możliwe już we wrześniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Radcy prawni swoje zmiany dotyczące informowania o wykonywanym zawodzie przyjęli 8 lipca, teraz czas na Adwokaturę. Jak dowiedziało się Prawo.pl, na ukończeniu są badania ilościowo-jakościowe w zakresie reklamy, a ich wyniki mają być podstawową opracowania konkretnych rozwiązań. Te adwokaci planują przygotować już na wrzesień i liczą, że uda się je wprowadzić jeszcze w tym roku.

13.07.2022

Parlament w Kijowie za przywilejami dla Polaków wyjeżdżających na Ukrainę

Prawnicy Pomoc społeczna Doradca podatkowy Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Polacy podejmujący pracę czy naukę na Ukrainie nie będą musieli przechodzić przez skomplikowane procedury. Zyskają też prawo do bezpłatnej nauki i świadczeń socjalnych. Takie przywileje gwarantuje naszym obywatelom specjalna ustawa, uchwalona 28 lipca przez Radę Najwyższą Ukrainy.

12.07.2022

Radcy po "pierwszym" kroku w sprawie firm odszkodowawczych, adwokaci szykują się na wrzesień

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Samorządy radcowski i adwokacki chcą ograniczyć współpracę radców i adwokatów z podmiotami, które - jak wskazują - są nieuprawnione do świadczenie pomocy prawnej, czyli np. formami odszkodowawczymi. Problem w tym, że dla wielu młodych prawników są one szansą na "zaczepienie" się na trudnym rynku. Zmiany w radcowskich zasadach etyki wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r., adwokaci chcą je zapoczątkować już we wrześniu.

12.07.2022

Organy samorządu radcowskiego "odchudzone", w tle dyskusja o reprezentacji izb

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiana uchwały samorządu radcowskiego dotyczącej ordynacji wyborczej wzbudziła sporą dyskusję. Ostatecznie została przyjęta przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, ale część delegatów podnosiła, że zmniejszenie liczby członków m.in. w Wyższej Komisji Rewizyjnej dobrym rozwiązaniem nie jest, bo izby, skoro tworzą budżet, powinny mieć wpływ na wydatki.

11.07.2022

Radcy prawni ze zmienionym Kodeksem Etyki - po długiej debacie przyjęta uchwała

Prawnicy

230 delegatów opowiedziało się "za", ośmiu było przeciw, ośmiu wstrzymało się od głosu - uchwała o zmianie radcowskich zasad etyki została przyjęta. Najważniejsze zmiany to m.in. wskazanie, że radca prawny decydując się na współpracę np. z kancelariami odszkodowawczymi musi brać pod uwagę, czy to np. nie ogranicza jego niezależność i dbać o interes klienta. Uregulowano kwestie informowania o wykonywaniu zawodu.

08.07.2022

Prof. Garlicki: Polski rząd idzie na czołowe zderzenie z trybunałem w Strasburgu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odmowa wypłaty przez polski rząd odszkodowań przyznanych sędziom przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za naruszenie prawa do sądu, to pierwsze tak frontalne zderzenie Polski z Europejską Konwencją Praw Człowieka – mówi prof. Lech Garlicki, były sędzia ETPC. I dodaje, że może to prowadzić do faktycznego wyłączenia naszego państwa z tego systemu ochrony praw obywatelskich.

08.07.2022

Zjazd radców prawnych: Niezależny samorząd gwarantem ochrony demokratycznego państwa prawnego

Prawnicy

Silny i niezależny samorząd radców prawnych pozostaje istotną gwarancją ochrony demokratycznego państwa prawnego, prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony praw i wolności obywatelskich. Wykonywanie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego wymaga istnienia niezależnego samorządu - brzmi stanowisko przyjęte przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

07.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski