Izba Dyscyplinarna SN: Prezes Iwulski odpowie w sądzie karnym za zbrodnię komunistyczną

Prawo karne Prawnicy

Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Józef Iwulski odpowie przed sądem za zbrodnię komunistyczną. Izba Dyscyplinarna uchyliła mu immunitet w piątek 2 lipca. W uzasadnieniu podano, że skazywanie i orzekanie w wojskowym sądzie w czasie stanu wojennego jest okolicznością obciążającą. Od tej uchwały przysługuje zażalenie, ale jest wykonana natychmiast.

02.07.2021

Sądy administracyjne orzekają niejawnie, a o terminach rozpraw nie informują

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus

Przeprowadzanie rozpraw w trybie niejawnym w założeniu miało pomóc w rozstrzyganiu sporów. Doradcy podatkowi alarmują jednak, że sądy nie informują stron o terminach posiedzeń. Podatnicy nie mają wtedy nawet możliwości pisemnego przedstawienia swoich racji. A o wydaniu wyroku dowiadują się dopiero po czasie. Takie działanie narusza podstawowe prawo do obrony.

02.07.2021

Prof. Strzembosz: Sędzia Iwulski po stanie wojennym miał dobrą opinię środowiska

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Izby Pracy Józef Iwulski, powołany 31 lat temu do Sądu Najwyższego, nie cieszył się w środowisku złą opinią - zeznał prof. Adam Strzembosz. - Byli sędziowie, którzy w stanie wojennym robili kariery i zachowywali się paskudnie, ale nie sędzia Iwulski - dodał i podkreślił, że dla niego pojęcie sędziowie stanu wojennego nie jest pejoratywne, bo większość zachowała się przyzwoicie.

01.07.2021

SN: Od uchwały KRS w sprawie przejścia w stan spoczynku przysługuje odwołanie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odmawiającej zgody na dalsze orzekanie sędziego, który ukończył 65 rok życia, przysługuje odwołanie - brzmi uchwała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Powtarza ona za TSUE, że czynna służba sędziów wymaga stworzenia mechanizmu gwarancyjnego zarówno na końcu drogi zawodowej, jak i na początku.

01.07.2021

Początek lipca pełen zmian w prawie

Prawnicy CIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Duża nowelizacja przepisów ustawy o VAT, zmiany w zwrotach podatku dla podróżnych, obowiązek zainstalowania kas online przez kolejne branże, nowelizacja przepisów akcyzowych – to najważniejsze przepisy, które weszły w życie 1 lipca. Wiele nowych regulacji dotknie nie tylko podatników, ale także innych podmiotów – m.in. notariuszy i spółek. Zmiany są istotne i dotyczą wielu gałęzi prawa.

01.07.2021

Służby będą mogły blokować e-doręczenia pod pretekstem czynności operacyjno-śledczych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Klient pana Kowalskiego jest na bakier z prawem, więc Kowalski może nie dostać adresowanych do niego e-przesyłek z urzędów. Choć brzmi to zgoła nieprawdopodobnie, taka możliwość w ocenie ekspertów znalazła się w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Mało tego, nowe uprawnienie dostały wszystkie służby - począwszy od policji, poprzez ABW, po Krajową Administrację Skarbową.

01.07.2021

NSA nagrodą dla ludzi "dobrej zmiany" w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czy jeszcze jakiś sędzia zasłużony dla wprowadzanych przez partię rządzącą i ministra sprawiedliwości zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości nie dostał za to nagrody? Czy któryś z członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa nie awansował jeszcze do sądu wyższej instancji? Jeśli nie, to jest to zapewne tylko kwestia czasu, bo proces ten dziarsko postępuje.

30.06.2021

Strasburg: Arbitralne usuwanie sędziów z urzędu narusza prawo do rzetelnego procesu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku 29 czerwca 2021 roku uznał, iż usunięcie przez Ministra Sprawiedliwości dwojga sędziów ze stanowisk wiceprezesów sądu okręgowego w Kielcach przed upływem ich kadencji stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu wynikającego z art. 6 ust. 1 Konwencji.

30.06.2021

Mecenas Agata Kowalska z tytułem Filantropa Krakowa

Prawnicy

Radca prawny Agata Kowalska, partner w kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy i wiceprezeska Stowarzyszenia Piękne Anioły otrzymała tytuł Filantropa Krakowa "Za najciekawszą formę i efektywność filantropii". Nagrodę przyznano jej m.in. za propagowanie ideę pomocy dzieciom z uboższych rodzin.

30.06.2021

Izbie Cywilnej SN nie udało się wybrać prezesa. Prof. Manowska oburzona

Prawnicy

We wtorek 29 czerwca 2021 r. odbyły się dwa Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Pierwsze Zgromadzenie przyjęło informację roczną z działalności Izby Cywilnej za rok 2020. Przedmiotem drugiego Zgromadzenia był wybór trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej, ale obrady odroczono.

29.06.2021

Strasburg: Sędziowie odwołani bez wyjaśnień i prawa do sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polska naruszyła przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówiący o prawie do rzetelnego procesu sądowego - ocenił Europejski Trybunał Praw Człowieka, który we wtorek wydał wyrok w sprawie sędziów Aliny Bojary i Mariusza Brody, zwolnionych z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę

29.06.2021

Wkrótce 1 lipca - ale nie każdy prawnik musi mieć kasę fiskalną

Prawnicy VAT Doradca podatkowy

Od 1 lipca przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi prawnicze, muszą zacząć korzystać z kas fiskalnych online. Usługi świadczone na rzecz osób fizycznych muszą być dokumentowane paragonami fiskalnymi. Kasy nie trzeba jednak kupować, jeśli usługi świadczone są na odległość, a płatności dokonywane są w formie przelewu bankowego.

28.06.2021

Sędzia Łochowski: Nowy regulamin SN nie stwarza zagrożeń

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Waga poruszanych zagadnień i zainteresowanie opinii publicznej przemawiają za podejmowaniem uchwał na posiedzeniach jawnych. Namawiam do tego, aby zaufać sędziom. Skoro mamy w Konstytucji jako zasadę jawność rozpatrywania spraw, to z pewnością sędziowie będą stosowali się do tych zasad. Ja nie widzę w tej sytuacji żadnego zagrożenia, które stwarzałby nowy Regulamin SN

28.06.2021

SN: KRS naruszyła zasadę równości w konkursie na stanowisko w sądzie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolejne stanowiska sędziowskie w konkursie do sądu okręgowego nie mogą być obsadzane na podstawie innej, opartej na odmiennych kryteriach procedury konkursowej. Dlatego, że stoi to w sprzeczności zarówno z samą istotą postępowania konkursowego, jak i gwarancjami konstytucyjnymi - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

26.06.2021

Adwokat dla Prokuratora Krajowego określeniem obraźliwym? NRA reaguje

Prawnicy

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podczas wystąpienia w Sejmie apelował by posłowie go "nie obrażali, nazywając adwokatem". Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło właśnie uchwałę, w której uznało tę wypowiedź za przejaw języka arogancji, lekceważenia, dzielenia i obrażania innych ludzi, w tym wykonywujących zawód zaufania publicznego.

25.06.2021

NRA: Adwokatka i adwokat - obie formy poprawne i w zasady etyki nie godzą

Prawnicy

Używanie terminu "adwokatka" nie jest naruszeniem godności zawodu adwokata, a inkluzywność środowiskowa powinna wyrażać się w otwartości na kulturotwórcze przemiany, oraz w szacunku dla osób, które czują potrzebę używania feminatywu adwokatka - uważa komisja etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu Naczelnej Rady Adwokackiej

25.06.2021

Samorządy zawodów zaufania publicznego chcą ściśle współpracować

Prawnicy

Samorządy zawodów zaufania publicznego właśnie podpisały porozumienie, którego celem jest współdziałanie w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla nich i obywateli. Co ważne, we wspólnych kwestiach mają mówić jednym, uzgodnionym i oficjalnym głosem. Pierwszy temat to podatkowa część Polskiego Ładu.

24.06.2021

Izba Dyscyplinarna SN dopuszcza powołanie rzeczników dyscyplinarnych na świadków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej brak rzetelnego opisu deliktu popełnionego przez radcę prawnego pozwala na wydanie orzeczenia uniewinniającego. Izba uchyliła zatem karę nagany wymierzoną radcy prawnemu, który miał naruszyć godność zawodu i powołać na świadków w procesie cywilnym kolegów ze swojej korporacji. Zdaniem ID powołanie tych świadków było uzasadnione.

24.06.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski