Rząd nie wypłaci sędziom zadośćuczynień nakazanych przez ETPC

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polski rząd nie zamierza wykonać wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce i nie wypłaci zadośćuczynienia zasądzonego skarżącym. To pierwsza tak jednoznaczna odmowa wykonania przez Polskę orzeczenia strasburskiego Trybunału. Jako podstawę podano wyrok TK, który stwierdził, że przepis Konwencji, na który powołuje się ETPC, jest niezgodny z polską konstytucją.

07.07.2022

Obchody 40-lecia radców w cieniu kryzysu praworządności i "choroby" K6/22

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niezależny samorząd to niezależni prawnicy, którzy gwarantują swoim klientom bezpieczeństwo i prawo do sądu - to jedno z twierdzeń, które najczęściej wybrzmiewało podczas uroczystej gali z okazji 40-lecia uchwalenia Ustawy o radcach prawnych, wraz z nawiązaniem do wniosku skierowanego do TK, a dotyczącego konstytucyjności przepisów o samorządach radców i adwokatów.

07.07.2022

SN: Komornik nie uniknie kary, bo popełnił przestępstwo nadużycia władzy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przedawnienie przestępstwa nadużycia władzy przez komornika stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym następuje po 10 latach od tego wyroku, a nie po pięciu latach. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej zgodził się z argumentami kasacji wniesionymi przez Prokuratora Generalnego i uchylił orzeczenie sądu drugiej instancji.

07.07.2022

Radcy prawni obchodzą swoje 40-lecie

Prawnicy

Budowanie silnego samorządu to nie sprint a sztafeta i my tę sztafetę prowadzimy od lat, z naprawdę dobrym rezultatem - mówił Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, podczas obchodów 40-lecia samorządu radcowskiego. W ten sposób rozpoczął się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, podczas którego dyskutowane będą propozycje zmian w radcowskim Kodeksie Etyki, regulaminie wykonywania zawodu i zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu.

06.07.2022

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej radcy - samorząd chce o tym wiedzieć

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Samorząd radcowski proponuje zmiany w przepisach Kodeksu Etyki Radcy Prawnego dotyczących tajemnicy zawodowej. Chodzi m.in. o dopisanie, że radca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować radę okręgową o próbach zwolnienia go z obowiązku jej dochowania. Miałby też być zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec sądów i innych organów przebiegu negocjacji oraz czynności w ramach polubownego załatwienia sprawy, w których brał udział.

06.07.2022

Izba Dyscyplinarna: Sędzia nie pójdzie na obserwację psychiatryczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nic nie usprawiedliwia naruszenia powinności wysłuchania obwinionego sędziego przed zastosowaniem obserwacji psychiatrycznej, czyli faktycznym pozbawieniem wolności. Obowiązku zawiadomienia o posiedzeniu nie wyklucza złożone przez obwinionego pisemnej zgody na przeprowadzenie obserwacji w zakładzie leczniczym - stwierdziła izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i uchyliła orzeczenie.

06.07.2022

Chróścik: Osłabienie samorządności zawodowej radców uderzy w praworządność

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawód radcy prawnego to przede wszystkim służba dobru osób, których praw i wolności radca chroni. To również pełnienie ważnej misji publicznej - zawód publicznego zaufania - społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Zorganizowanie zawodu na zasadach samorządu to zaś gwarancja praworządności, a także sprawowanie pieczy nad jego należytym wykonywaniem - mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

06.07.2022

Rising Stars 2022 – rusza kolejna edycja prestiżowego konkursu

Prawnicy

Rozpoczęła się XI edycja konkursu Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2022 organizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Jury wyłoni młodych prawników wyróżniających się wiedzą, pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.

05.07.2022

Reklama prawników - radcy prawni krok przed adwokatami

Prawnicy

Samorządy radcowski i adwokacki od pewnego czasu intensywnie pracują nad zmianami w swoich zasadach etyki. Cel to m.in. dostosowanie ich do sytuacji na rynku. Palmę pierwszeństwa w tym zakresie zdają się jednak przejmować - póki co - radcy prawni. To oni w najbliższym tygodniu mogą zmienić zasady informowania o swoim zawodzie. I usankcjonować promowanie się w internecie.

05.07.2022

Sędzia Kozielewicz: Po 15 lipca Sąd Najwyższy musi uporządkować sprawy dyscyplinarne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po wejściu 15 lipca w życie ustawy o Sądzie Najwyższym mogą zacząć się nowe problemy. Wszystko zależy od postawy Pierwszej Prezes. Najpierw niezwłocznie trzeba załatwić sprawy zawieszonych sędziów, którym obcięto wynagrodzenia. I nie powinno być sporów o składy - uważa sędzia Wiesław Kozielewicz z Izby Karnej SN. Wskazuje też na ryzyka związane z losowaniem sędziów do przeprowadzenia testu niezawisłości.

05.07.2022

Adwokatura o wniosku do TK: bezzasadny i szkodliwy

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka podjęła przez aklamację uchwałę, w której wskazuje na bezzasadność i szkodliwość wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących samorządów adwokackiego i radcowskiego. Zwróciła się również do prezes TK z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia stanowiska w tej sprawie.

04.07.2022

Prokurator zatrzymany przez obywatela - bez immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

02.07.2022

Pełnomocnik, doradca restrukturyzacyjny - wnioski o upadłość tylko elektronicznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolejni prezesi sądów wydają pisemne zarządzenia dotyczące interpretacji przepisów o wnoszeniu przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej wniosków o upadłość. Zgodnie z nimi od pierwszego lipca, jeśli reprezentuje ich pełnomocnik zawodowy - radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny, wniosek może być tylko elektroniczny, pisemny nie wywoła skutków prawnych.

01.07.2022

Sprawa sędzi, która głosowała za swoją kandydaturą, do powtórzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie sądu dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wobec sędzi, która głosowała na siebie jako kandydata na stanowisko. Dlatego że sąd I instancji błędnie przyjął, iż przed 14 lutego 2020 r., a więc nowelizacją ustawy, tylko rzecznik dyscyplinarny sądu okręgowego mógł złożyć wniosek o ukaranie. Proces rozpocznie się od nowa.

01.07.2022

Wiceprzewodnicząca KE: Nowelizacja ustawy o SN nie spełnia oczekiwań

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy dla Polski - stwierdziła w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. To stawia pod znakiem zapytania perspektywę uruchomienia funduszy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Opozycja mówi o "ustawie naprawczej" w tej sprawie.

30.06.2022

Stowarzyszenie adwokackie pyta, czy można rezygnować z "urzędówek"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mimo, że część sądów dostrzega problem zbyt niskich stawek dla pełnomocników i obrońców z urzędu, większość nadal stosuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Część adwokatów zdecydowała się więc na "wypisanie" ze spraw z urzędu. Teraz Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" pyta rady adwokackie, czy jest to możliwe. Ale jest też pytanie, dlaczego ten obowiązek miałby dotyczyć tylko części adwokatów.

30.06.2022

Izba Dyscyplinarna zlikwidowana, ale immunitet sędziemu SN uchyla

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła 27 czerwca br. immunitet sędziemu tego sądu w stanie spoczynku i zezwoliła na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Wniosek, który złożył prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczył czterech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości, w tym bezprawnego pozbawienia wolności.

30.06.2022

Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe części sędziów

Prawnicy

W środę Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe 10 sędziów TK za 2021 r. Zgodnie z ustawą Trybunał publikuje oświadczenia sędziów do 30 czerwca każdego roku. W przypadku pięciu oświadczeń majątkowych, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak w roku ubiegłym, uwzględniła wniosek o nadanie klauzuli tajności "zastrzeżone".

29.06.2022

W grudniu rzecznik TSUE przedstawi opinię w sprawie pytań o status sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE 15 grudnia zaprezentuje opinię w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących powoływania sędziów w Polsce. Trybunał zdecydował o tym w środę, a polski rząd argumentował podczas rozprawy, że pytania są niedopuszczalne, bo UE nie ma kompetencji w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości, a wyrok nie wpłynie na rozstrzygnięcie spraw sądowych.

29.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski