Izba Dyscyplinarna trochę hamuje prokuratorskie oskarżenia wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego już kilkanaście razy w tym roku nie zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziom. Powodem był brak przekonujących dowodów lub kwestie proceduralne. Jednak nie byli to sędziowie z pierwszych stron gazet. Ostatnio także ci znani z krytyki władz są traktowani łagodniej przez sędziów dyscyplinarnych. Dlaczego?

11.06.2021

KE chce wycofania z TK wniosku dotyczącego wykonywania wyroków TSUE - premier odmawia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand poinformował w czwartek, że Polska ma miesiąc, by odpowiedzieć na prośbę o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku premiera dotyczącego orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. - Wszystkie orzeczenia TSUE są wiążące dla władz państw członkowskich - podkreślił rzecznik. Premier stwierdził, że wniosku nie wycofa,

10.06.2021

Sędzia Morawiec: Wracam do pracy, zarzuty prokuratora były wyssane z palca

Prawo karne Prawnicy

Prokurator postawił mi zarzuty bez pokrycia, ale nie podano motywów uchwały Izby Dyscyplinarnej, które odmówiła uchylenia immunitetu. Teza, iż sędziowie Izby myślą już co będzie po wyroku TSUE i będą chcieli "rozpłynąć się" w innych izbach Sądu Najwyższego jest prawdopodobna. Zwłaszcza, że Mariusz Łodko, który orzekał w tej sprawie został przeniesiony do Izby Cywilnej

10.06.2021

MS przygotowuje komorników do e-akt - jest projekt rozporządzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ogólne zasady dotyczące trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników ma uregulować rozporządzanie, którego projekt jest obecnie opiniowany. Czasu zostało niewiele - zgodnie z regulacją ma ona zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.

10.06.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Adwokat stale zaniedbujący klientów - skreślony z listy

Prawo karne Prawnicy

Mimo skreślenia z listy adwokatów, Izba Dyscyplinarna nie umorzyła postępowania o ukaranie, gdyż w chwili popełnienia czynów obwiniony był adwokatem. - Orzeczenie dyscyplinarne ma dyfamacyjny charakter i może być wskazówką dla członków innych korporacji prawniczych, do których adwokat mógłby wstąpić - orzekł Sąd Najwyższy.

09.06.2021

Papier prawnikom ciąży, wolą mobilny dostęp do informacji

Prawnicy Nowe technologie

Pandemia pokazała prawnikom, że kancelarie można prowadzić nawet z Hiszpanii, a opasłe teczki spraw zastąpić plikami w chmurze. Nadal jednak duża część z nich drukuje dokumenty, a są i tacy, którzy polegają wyłącznie na papierze. To się jednak zmienia - dzięki rynkowej konkurencji i wymaganiom klientów, którzy coraz chętniej korzystają z nowinek technologicznych - m.in. ułatwiających szybki dostęp do informacji prawnych.

08.06.2021

Prawny język UE w 24 wersjach ma jednakową moc

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Tłumacze unijni nie mają łatwo, bo muszą tłumaczyć akty prawne na 24 języków, z których każdy ma swoją specyfikę. Jeśli w akcie oryginalnym znajdują się dwa zdania, to w języku krajowym też powinny być dwa. Nie można ich skrócić ani połączyć. A tłumaczenie przekłada się na interpretację prawną. Wszystkie wersje opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE są w równym stopniu autentyczne

07.06.2021

WSA: Nowoczesność czy tradycja, to wybór strony postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeżeli strona postępowania administracyjnego wniosła o elektroniczne doręczenie pism, organ związany jest tym wyborem. Doręczenie w trybie tradycyjnym nie może wówczas mieć miejsca, chyba, że doręczenie elektroniczne będzie niemożliwe lub bezskuteczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

04.06.2021

RPO: Każdy sąd może pominąć wyrok TK wydany z udziałem dublera

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Należy pilnie wykonać wyrok w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z udziałem osoby wybranej na miejsce już zajęte jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, a taki organ nie spełnia wymogu „sądu ustanowionego ustawą”

02.06.2021

Sędzia Żurek: Spłaszczenie sądów po to, by nas złapać za gardło

Prawnicy

Jeśli się spłaszczy strukturę sądownictwa, utworzy jeden wielki sąd rejonowy, to da to instrument do weryfikacji i przerzucania sędziów pomiędzy wydziałami. Dzisiaj już to widzimy, choćby w sprawie sędziego Gąciarka. To jest grożenie palcem dziesiątkom sędziów w Polsce, nawet bez postępowania dyscyplinarnego. W planowanej reformie chodzi o to, by nas mocniej złapać za gardło

02.06.2021

Pierwsza prezes SN nie wykona decyzji olsztyńskiego sądu ws. sędziego Juszczyszyna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie mam prawa, legalnej możliwości, ani zamiaru ingerowania w treść orzeczeń Sądu Najwyższego, opatrując pierwszą ich stronę jakimikolwiek dopiskami - poinformowała I prezes SN Małgorzata Manowska, odnosząc się do wniosku adwokata Michała Romanowskiego, który wysłał do niej wezwanie przedegzekucyjne w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna.

01.06.2021

SN: Izba Dyscyplinarna nie uchyliła immunitetu prof. Wróbla

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zgodziła się na postawienie przed sądem karnym prof. Włodzimierza Wróbla, sędziego SN. Zdaniem prokuratury miał on doprowadzić do bezprawnego pobytu osadzonego zakładzie karnym. Ale regulamin SN nie przewiduje procedury sprawdzenia, czy oskarżony przebywa na wolności czy w zakładzie zamkniętym. Tę kwestię należy jak najszybciej uregulować

01.06.2021

NRA rusza ze sprawą kont internetowych dla adwokatów

Prawnicy

W czasie pandemii kwestia tego czy i jakie konta e-mailowe posiadają prawnicy, nabiera istotnego znaczenia. W przypadku adwokatów nadal są osoby, które nie mają poczty elektronicznej lub mają ją na domenach, które nie należą raczej do tych najbezpieczniejszych. Naczelna Rada Adwokacka właśnie pozyskała możliwość korzystniejszych cen na usługi Microsoftu i Google.

31.05.2021

Prawnicy Pro Bono nagrodzeni za walkę o prawa kobiet, dzieci i czyste powietrze

Prawnicy

Aplikantka Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie Kamila Ferenc otrzymała tytuł Prawnika Pro Bono 2021. Radca prawny z Łodzi dr Anna Banaszewska, specjalistka prawa medycznego, otrzymała pierwsze wyróżnienie. Nagrodzono aktywność w zakresie prawa medycznego, prawa kobiet, edukację dzieci i walkę o czyste środowisko.

29.05.2021

Samorząd sędziowski niby jest, ale jakby go nie było - kolejna nowela i kolejne ograniczenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od kilku lat resort sprawiedliwości wprowadza zmiany w przepisach - które w ocenie prawników - stopniowo ograniczają znaczenie samorządu sędziowskiego. Celem - jak podkreślają - jest wzmacnianie roli prezesów sądów i uniemożliwienie pozostałych sędziom zajmowania wspólnych stanowisk w sprawach i dotyczących kadr, i kwestii organizacyjnych, także opiniowania kandydatów na sędziów.

28.05.2021

SN: Podział majątku sędziego Żurka - rozpatrzenie skargi nadzwyczajnej za miesiąc

Prawnicy

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej na posiedzeniu niejawnym 26 maja br. odroczył ogłoszenie orzeczenia w sprawie o podział majątku między sędzią Waldemarem Żurkiem a jego byłą żoną do 30 czerwca br. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie od korzystnego dla powoda wyroku złożył Prokurator Generalny, powołując się na konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej.

27.05.2021

KRS rekomenduje Macieja Nawackiego do NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia i prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, a także członek Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Nawacki, został w czwartek rekomendowany przez ten organ do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W konkursie sędziowskim pokonał 17 innych kandydatów, a o jego nominacji zadecyduje prezydent Andrzej Duda.

26.05.2021

Czasopisma prawnicze w poszukiwaniu drogi do międzynarodowych rankingów i ministerialnych punktów

Prawnicy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Obecna lista czasopism naukowych jest bezprawna. Zachodzi konieczność stworzenia nowej listy w oparciu o decyzje eksperckie, a nie zarządzenia ministra - to główne przesłanie konferencji "Nowe kierunki i wyzwania w prawniczej komunikacji naukowej". Pewne nadzieje budzi zapowiedź przygotowywania nowego rozporządzenia, które ma uwzględnić te wymogi i zapewni jawność procedury.

25.05.2021

Prezes Lemańska: Sąd administracyjny rażąco naruszył prawo, a nasza Izba - nie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W naszym odczuciu NSA rażąco naruszył prawa do sądu osób, których nie zawiadomił o rozprawie, zwłaszcza prawa do wysłuchania. Natomiast odpowiedź zawarta w uchwale Izby Kontroli Nadzwyczajnej w pełni realizuje wyrok TSUE z 2019 roku. Wyraźnie wskazaliśmy, że konieczne jest wykazanie przez odwołującego sędziego wpływu ewentualnego braku niezależności KRS na treść uchwały,

25.05.2021

Olsztyn: Juszczyszyn domaga się przywrócenia do orzekania, Nawacki nadal odmawia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się w poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Olsztynie z żądaniem przywrócenia go do orzekania. Prezes sądu Maciej Nawacki po raz kolejny odmówił i oświadczył, że dopuści go do pracy wtedy, gdy zostanie uchylona uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszeniu go w wykonywaniu czynności sędziowskich.

24.05.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski