Prokurator zatrzymany przez obywatela - bez immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

02.07.2022

Pełnomocnik, doradca restrukturyzacyjny - wnioski o upadłość tylko elektronicznie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolejni prezesi sądów wydają pisemne zarządzenia dotyczące interpretacji przepisów o wnoszeniu przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej wniosków o upadłość. Zgodnie z nimi od pierwszego lipca, jeśli reprezentuje ich pełnomocnik zawodowy - radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny, wniosek może być tylko elektroniczny, pisemny nie wywoła skutków prawnych.

01.07.2022

Sprawa sędzi, która głosowała za swoją kandydaturą, do powtórzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie sądu dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wobec sędzi, która głosowała na siebie jako kandydata na stanowisko. Dlatego że sąd I instancji błędnie przyjął, iż przed 14 lutego 2020 r., a więc nowelizacją ustawy, tylko rzecznik dyscyplinarny sądu okręgowego mógł złożyć wniosek o ukaranie. Proces rozpocznie się od nowa.

01.07.2022

Wiceprzewodnicząca KE: Nowelizacja ustawy o SN nie spełnia oczekiwań

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy dla Polski - stwierdziła w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. To stawia pod znakiem zapytania perspektywę uruchomienia funduszy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Opozycja mówi o "ustawie naprawczej" w tej sprawie.

30.06.2022

Stowarzyszenie adwokackie pyta, czy można rezygnować z "urzędówek"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mimo, że część sądów dostrzega problem zbyt niskich stawek dla pełnomocników i obrońców z urzędu, większość nadal stosuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Część adwokatów zdecydowała się więc na "wypisanie" ze spraw z urzędu. Teraz Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" pyta rady adwokackie, czy jest to możliwe. Ale jest też pytanie, dlaczego ten obowiązek miałby dotyczyć tylko części adwokatów.

30.06.2022

Izba Dyscyplinarna zlikwidowana, ale immunitet sędziemu SN uchyla

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła 27 czerwca br. immunitet sędziemu tego sądu w stanie spoczynku i zezwoliła na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Wniosek, który złożył prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczył czterech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości, w tym bezprawnego pozbawienia wolności.

30.06.2022

Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe części sędziów

Prawnicy

W środę Trybunał Konstytucyjny opublikował oświadczenia majątkowe 10 sędziów TK za 2021 r. Zgodnie z ustawą Trybunał publikuje oświadczenia sędziów do 30 czerwca każdego roku. W przypadku pięciu oświadczeń majątkowych, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak w roku ubiegłym, uwzględniła wniosek o nadanie klauzuli tajności "zastrzeżone".

29.06.2022

W grudniu rzecznik TSUE przedstawi opinię w sprawie pytań o status sędziów w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE 15 grudnia zaprezentuje opinię w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących powoływania sędziów w Polsce. Trybunał zdecydował o tym w środę, a polski rząd argumentował podczas rozprawy, że pytania są niedopuszczalne, bo UE nie ma kompetencji w dziedzinie organizacji wymiaru sprawiedliwości, a wyrok nie wpłynie na rozstrzygnięcie spraw sądowych.

29.06.2022

SN: Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w drugiej instancji nie przysługuje

Prawo cywilne Prawnicy

Na postanowienie sądu upadłościowego jako sądu drugiej instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie sędziego - komisarza nie przysługuje zażalenie według Prawa upadłościowego. A w razie wniesienia takiego zażalenia odrzuca je sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - to sens uchwały podjętej przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.

29.06.2022

Stypendia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich w górę o 18 proc.

Prawnicy Strefa aplikanta

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidywać będzie zwiększenie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do wysokości 4,5 tys. zł brutto. Oznaczałoby wzrost o 700 zł, tj. o ok. 18,4 proc. i stanowiłoby ok. 45 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej, bez powiększania o ubezpieczenie społeczne.

29.06.2022

Opasłe procedury wymuszają specjalizację sędziów, a MS chce, by byli "od wszystkiego"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Status sędziego ma być jednolity, ma być on jak żołnierz - walczyć, a raczej orzekać tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne i w różnych sprawach, niekoniecznie zbieżnych ze swoją specjalizacją. To wizja Ministra Sprawiedliwości, która wyłania się z projektów dotyczących spłaszczania struktury sądownictwa. Jednak zdaniem sędziów, przy tak opasłych procedurach to droga do błędów i bylejakości orzekania.

29.06.2022

Zbigniew Kapiński nowym sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego

Prawo karne Prawnicy

Prezydent RP powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej sędziego Zbigniewa Józefa Kapińskiego, dotychczas orzekającego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Orzekając w II Wydziale Karnym, pełni również funkcję wizytatora w sprawach karnych. Jest zaangażowany w szkolenie sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów sędziowskich jako wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

28.06.2022

TSUE rozpatruje pytania w sprawie zawieszenia sędziego Tulei

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoczął we wtorek rozprawę w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących uprawień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zostały one skierowane do Trybunału w związku ze sprawą immunitetu sędziego Igora Tulei. Sąd Okręgowy w Warszawie chciał wiedzieć, czy ma rozpatrywać zabrane Tulei sprawy, gdy o jego zawieszeniu zdecydował sąd, którego legalność jest kwestionowana.

28.06.2022

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne

Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.

28.06.2022

Państwo i Prawo nagrodziło prace doktorskie i habilitacyjne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Maciej Wojciechowski otrzymał pierwszą nagrodę za najlepszą pracę habilitacyjną w tegorocznej edycji konkursu miesięcznika "Państwo i Prawo", a Aneta Skorupa-Wulczyńska pierwszą nagrodę za pracę doktorską. Nagrody i wyróżnienia otrzymali też Radosław Strugała, Maria Nowak, Miłosz Kłosowiak, Adrianna Pabian, Łukasz Szoszkiewicz. Podczas poniedziałkowej uroczystości wręczono też nagrody za ubiegłoroczną edycję konkursu.

28.06.2022

KRS przeciwna powołaniu dwóch asesorów - powodem obywatelstwo Polski i Niemiec

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa nie zarekomendowała na stanowisko asesora sądowego dwóch aplikantów, którzy mają podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. Rada przypomina, że kandydaci powinni zrzec się obcego obywatelstwa. W tym tygodniu KRS łącznie podjęła uchwały w sprawie powołań 171 asesorów.

25.06.2022

Nie będzie awansów referendarzy, bo nie ma na to pieniędzy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Obecnie 57 referendarzy sądowych czeka na awans na stanowisko starszego referendarza. W sumie, jak wylicza Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA, potrzebnych jest na to w sumie 637 tys. złotych. Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie skierowanym do Stowarzyszenia wskazuje jednak wprost - w 2022 r. nie ma co na to liczyć.

24.06.2022

Kandydaci do SN odrzuceni, bo nie mają potrzebnych kompetencji

Prawnicy

Rozpatrując odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie przedstawienia wniosku o powołanie sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Izba Kontroli SN uchyliła zaskarżoną uchwałę dotyczącą czterech kandydatów. Według składu orzekającego, żaden z tych kandydatów nie posiadał wystarczającej praktyki w orzekaniu o prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.

22.06.2022

Izba Dyscyplinarna odroczyła rozpoznanie skargi na sędziego z koszulką "Konstytucja"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznawała w środę trzy odwołania od postanowienia o umorzeniu postępowania wobec sędziego Doroty Lutostańskiej z Olsztyna. Po dwóch godzinach niejawnych obrad Izba odroczyła procedowanie na czas nieokreślony. W sprawie chodzi o to, że sędzia obwiniona odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie manifestantów noszących koszulki z napisem Konstytucja.

22.06.2022