Prezes "Iustitii" nagrodzony przez sędziów z całego świata

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sędzia Krystian Markiewicz, otrzymał nagrodę od Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ). Nagrodę przyznano w uznaniu zasług za obronę demokratycznych wartości. Poza Krystianem Markiewiczem, przyznano ją również tureckiemu sędziemu Muratowi Arslanowi oraz gwatemalskiej sędzi Erice Aifan.

22.09.2022

Sędziowska "zbrodnia sądowa" to sytuacja wyjątkowa - potrzebne zmiany w dyscyplinarkach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sytuacje, w których sędzia ponosi odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarną, ale i karną za wydane orzeczenie, powinny być absolutnie wyjątkowe - wskazuje Rada Legislacyjna przy premierze i postuluje doprecyzowanie przesłanki "oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa". Zgadzają się z tym sędziowie podkreślając, że przepis stał się sposobem na niepokornych i narzędziem zastraszania.

22.09.2022

„Przygody z Paragrafem” - MS ma ofertę programów edukacyjnych dla szkół

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiło ofertę programów edukacyjnych pn. „Przygody z Paragrafem”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, klas 7 – 8. Programy przewidują zarówno klasyczne lekcje o prawie jak i różnorodne zajęcia praktyczne i ćwiczenia prowadzone przez profesjonalistów.

21.09.2022

Prokurator powiela nieprawdziwe dane o sędzim Izby Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

W celu wyłączenia sędziego z rozpoznawania kasacji, Prokuratura Krajowa podała fałszywe informacje. Prezes Izby Karnej Michał Laskowski wyraził nadzieję, że w przyszłości prokuratorom stawającym przed Sądem Najwyższym nie zdarzy się już powoływanie nieprawdziwych okoliczności, w tym zwłaszcza jako uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego.

21.09.2022

Bartosz Kubista: Prawnik musi być w stałym kontakcie z klientami

Prawnicy Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Czasy, w których prawników stawiano na piedestale i grzecznie oczekiwało się w kolejce na ich reakcję, bezpowrotnie minęły. Teraz potrzebny jest stały kontakt z klientem. Budowanie relacji pozwala utrzymać i rozwijać współpracę. Klienci doceniają takie wsparcie, a my - nie bądźmy hipokrytami - mamy dzięki temu szansę na sprzedanie naszych usług – mówi Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, partner w kancelarii GLC.

21.09.2022

SN: Zawieszenie sędziego jest represyjne, orzekanie nie stanowi przestępstwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej w składzie tymczasowym nie wyraziła zgody na zawieszenie sędzi Małgorzaty D.-W. z Zielonej Góry, która zastosowała dwa tygodnie aresztu wobec osoby uchylającej się od wymiaru sprawiedliwości. Dlatego że minęło już trzy lata od popełnionego czynu i 2,5 roku od złożenia przez rzecznika wniosku o zawieszenie do Izby Dyscyplinarnej, która na ten wniosek nie zareagowała. A nowy przepis ustawy o SN stanowi, że błąd w orzekaniu nie narusza prawa.

21.09.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej: Minister niesłusznie wkroczył w sferę orzeczniczą

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN stwierdziła niezasadność zarządzenia ministra sprawiedliwości z 24 stycznia 2022 roku o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych Marzanny Piekarskiej-Drążek, sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. I postanowiła umorzyć postępowanie sądowe, a kosztami obciążyć skarb państwa. Nie padły jednak słowa o bezprawności działań ministra, czego domagali się obrońcy.

20.09.2022

Nowa Izba SN z 11 sędziami przystąpi do pracy - mogą być odszkodowania i nowe kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 20 września odbędzie się posiedzenie nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej jeszcze w składzie tymczasowym wyznaczonym przez I Prezes SN. Chodzi o sprawy zawieszenia sędziów oraz zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych. Wkrótce do orzekania przystąpi 11 sędziów wybranych 17 września przez prezydenta, a ich wyroki mogą okazać się nieważne.

20.09.2022

SN: Nie wiadomo, czy prokuratorzy, którym Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet, mogą stanąć przed sądem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, które doprowadziły do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, nie rozstrzygają, czy uchylone immunitety prokuratorskie pozwalają na ukaranie tych osób. Nie zawierają rozwiązania, które „automatycznie” czyniłoby bezskutecznymi decyzje Izby Dyscyplinarnej. Co więcej, nie jest możliwy tryb wznowienia postępowania, gdyż dotyczy tylko sędziów.

20.09.2022

Jest skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, w październiku wybór prezesa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda w sobotę wieczorem 17 września wyznaczył jedenastu sędziów SN do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Jest to sześciu sędziów powołanych po grudniu 2017 r. i pięciu nominowanych przez poprzednią, legalną Krajową Radę Sądownictwa. 6 października zgromadzenie sędziów nowej Izby ma wybrać trzech kandydatów na jej prezesa.

19.09.2022

Sędzia Piekarska-Drążek: Są kary za tzw. odmowę wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowe władze pozbywają się nas, doświadczonych sędziów. Zaległości, które mieliśmy sześć lat temu, przed rzekomymi reformami, to było kilkadziesiąt spraw na cały wydział, a teraz doszliśmy do kilkuset spraw apelacyjnych. Przeciętna sprawa oczekuje u nas na termin około 11 miesięcy, a zdarza się i dwuletnie oczekiwanie na wyrok. Przenoszenie sędziów i ich zawieszanie szkodzi społeczeństwu.

19.09.2022

Adwokaci "rozjaśnią prawo" nastolatkom - rusza akcja w szkołach w całej Polsce

Prawnicy Szkoła i uczeń Nowe technologie

Zakupy online, zdjęcia z imprez, memy z kolegami w roli głównej - cyberprzestrzeń coraz mocniej wciąga nastolatki, problem w tym, że nie zawsze znają swoje prawa ani też prawne konsekwencje popełnionych błędów. Adwokaci i aplikanci adwokaccy z całej Polski poprowadzą więc w szkołach i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych specjalne zajęcia edukacyjne. To pierwsza edycja akcji Naczelnej Rady Adwokackiej"Adwokaci rozjaśniają prawo".

17.09.2022

Zwrot w linii orzeczniczej SN - za wydanie orzeczenia sędzia nie może być zawieszony ani karany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Decyzja o zawieszeniu sędziego Rutkiewicza była karygodna - orzekła 15 września br. Izba Odpowiedzialności Zawodowej jako sąd II instancji i uchyliła uchwałę zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej i zarządzenie prezesa sądu rejonowego w sprawie natychmiastowego zawieszenia w czynnościach sędziego. SN porównał sytuację obwinionego do czasów PRL, kiedy za wydanie niewygodnego dla władzy orzeczenia sędzia Kozielewicz nie był zawieszony.

15.09.2022

Nowa izba SN nie oceniła, czy minister mógł zawiesić sędziego za odwołanie się do wyroku ETPC

Prawnicy

Sąd Najwyższy w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej nie wypowiedział się, kto działał bezprawnie - sędzia Adam Synakiewicz wydając orzeczenie, czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zawieszając sędziego w czynnościach w trybie natychmiastowym. Sąd umorzył postępowanie, gdyż sąd dyscyplinarny przekroczył terminu miesiąca na rozstrzygnięcie o zasadności odsunięcia sędziego od czynności służbowych.

14.09.2022

SN: Wadliwa delegacja sędziego powoduje nieważność postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wady delegacji sędziego do innego sądu z użyciem formuły "na czas pełnienia funkcji" powoduje nieważność postępowania. Bo to jest bezwzględna przyczyna odwoławcza. Izba Karna w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnęła jednoznacznie ten problem, choć nie podjęła uchwały. Powodem było ustalenie, że rozbieżności w orzecznictwie nie zaszły, bo postanowienia wydawane przez neosędziów nie są brane pod uwagę.

14.09.2022

Czeka nas nowa interpretacja przepisów dyscyplinarnych wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tymczasowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej we wtorek 13 września br. oceni, czy dowody przedstawione przez prokuratora krajowego są dość przekonujące, aby uchylić immunitet sędziemu wojskowemu z Warszawy - Piotrowi Raczkowskiemu. Powodem jest przekroczenie uprawnień godzące w zasady ochrony informacji niejawnych. Sędzia przewodniczący Wiesław Kozielewicz ogłosi sentencję orzeczenia.

13.09.2022

50 tysięcy zł grzywny za świadczenie pomocy prawnej bez kwalifikacji

Prawnicy

Pomoc prawna miałaby być świadczona tylko przez adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych i zawody uprawnione do tego na podstawie ustaw. Polegać miałaby m.in. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i pism procesowych, a za złamanie tej zasady miałaby grozić grzywna do 50 tys. złotych. To założenia projektu przygotowane przez Adwokaturę, która szuka dla niego poparcia.

13.09.2022

NRA przyjęła pierwsze zmiany w etyce, "nowy" regulamin do dalszej dyskusji

Prawnicy

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła pierwszy pakiet zmian w swoim kodeksie etyki i przygotowuje się do kolejnych. Rozszerzono m.in. na wystąpienia publiczne powinność zachowania przez adwokata umiaru, współmierności i oględności w wypowiedziach, zdecydowano też, że będzie ankieta w sprawie reklamy i ewentualnego zakazu współpracy z kancelariami odszkodowawczymi.

12.09.2022

W szukajradcy.pl zarejestrowanych już 1346 radców prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyszukiwarka szukajradcy.pl działa od maja i zarejestrowało się na niej już 1364 radców. Jej cel to ułatwienie klientom dostępu do prawników. Co ważne, wyszukiwarka zawiera wyłącznie nazwiska radców, którzy są aktywni zawodowo i mają uprawnienia do wykonywania zawodu. Weryfikuje to samorząd radcowski.

12.09.2022