TSUE: Izba Dyscyplinarna ma być zawieszona, wniosek Polski oddalony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE oddaliła w środę wniosek Polski o uchylenie postanowienia z 14 lipca 2021 roku, którym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To oznacza, że powinnno ono być wykonane. W tle jest perspektywa kar za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tej decyzji.

06.10.2021

Jeszcze jeden wyrok TSUE do niewykonania?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po środowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE rządząca Polską ekipa ma coraz większy problem z utrzymaniem wprowadzonej przez siebie deformy wymiaru sprawiedliwości. Już nie wystarczy tylko coś zrobić z Izbą Dyscypliarną, bo zakwestionowany został status wszystkich sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Tych w Sądzie Najwyższym i we wszystkich sądach.

06.10.2021

NSA: Wynik egzaminu zawodowego bez luzu decyzyjnego

Prawnicy

Ujęcie w uchwale Komisji Egzaminacyjnej drugiego stopnia nowych, niestawianych dotychczas zdającemu aplikantowi zarzutów co do treści jego pracy spowodował, że nie mógł on podjąć stosownej polemiki na etapie postępowania administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wystawione oceny oraz ich indywidualizowanie nie jest przejawem "luzu decyzyjnego",

06.10.2021

Olsztyński sąd wstrzymuje zawieszenie sędziego Juszczyszyna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Olsztynie odrzucił zażalenie pierwszej prezes Sądu Najwyższego na swoje wcześniejsze orzeczenie i już prawomocnie wstrzymał wykonanie decyzji Izby Dyscyplinarnej o zwieszeniu w orzekaniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Zdaniem sądu, sędzia powinien wrócić do pracy w swoim sądzie.

05.10.2021

MS ma porozumienie z częścią związków - premie w sądach jeszcze tym roku, w przyszłym podwyżki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Jeszcze w tym roku na nagrody motywacyjne dla pracowników sądów trafią środki w wysokości 6 proc. funduszu wynagrodzeń na 2021 r. Minister zadeklarował też poparcie dla postulatu 12-proc. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądownictwa powszechnego. Takie prozumienie część związków zawodowych pracowników sądownictwa i prokuratury zawarła z Ministerstwem Sprawiedliwości.

05.10.2021

ETPC oceni, czy spotkania szefów TK to informacja publiczna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Europejski Trybunał Praw Człowieka właśnie zakomunikował przyjęcie skargi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotyczącej odmowy udostępnienia informacji dotyczącej spotkań prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zadaje pytanie, czy taka ingerencja w wolność wypowiedzi była konieczna i jako wzór standardu wskazuje swoje orzeczenie dotyczące Węgier.

04.10.2021

RPO: Minister bezprawnie zawiesza sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, ktory zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędziów Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik w związku z zastosowaniem przez nich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących powoływania sędziów w Polsce, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 stycznia 2009 r. zrobił to z naruszeniem przepisów

04.10.2021

Notariusze skorzystają z e-Urzędu Skarbowego

Prawnicy Ordynacja Podatek od spadków i darowizn

Krajowa Administracja Skarbowa w ramach usługi e-Urząd Skarbowy udostępniła możliwość elektronicznego składania deklaracji PCC-2 i SD-2. Ułatwi to notariuszom rozliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. W okresie przejściowym PCC-2 i SD-2 będą mogły być składane zarówno przez e-Urząd Skarbowy, jak i przez dotychczasowe formularze dostępne na Portalu Podatkowym.

04.10.2021

Izba Karna: Trybunał Konstytucyjny popełnił delikt, uchylając uchwałę SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Próby ograniczenia przez Trybunał Konstytucyjny prerogatyw Sądu Najwyższego w zakresie wykładni prawa są nie do pogodzenia z Konstytucją RP i Europejską Konwencją Praw Człowieka. To już trzecie takie orzeczenie w Sądzie Najwyższym, które uchyliło zaskarżone postanowienie wydane przez sąd nienależycie obsadzony, a przy okazji odniosło się do orzeczeń wydawanych ostatnio przez TK.

04.10.2021

Attorney-at-law, advocate, counsellor-at-law i associate - angielski rządzi w polskich kancelariach

Prawnicy

Konkurencja na rynku prawniczym jest duża, w Polsce działa coraz więcej zagranicznych firm i ich filii, a polskie działają na zagranicznych rynkach. To wpływa też na kancelarie, bo muszę oferować również międzynarodowe wsparcie. Polskim nazwowm i tytułom prawniczym coraz częściej towarzyszą angielskie odpowiedniki począwszy od aplikantów - trainee attorney-at-law skończywszy na kancelaryjnych ekspertach czyli "counsel".

04.10.2021

Prof. Majchrowski donosi na sędziów SN do prokuratury

Prawnicy

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i sędzia Izby Dyscyplinarnej Jan Majchrowski zawiadomił Prokuraturę Krajową o możliwości przekroczenia uprawnień przez sędziego Józefa Iwulskiego, oraz przez sędziów Sądu Najwyższego, którzy z nim orzekali: Bohdanowi Bieńkowi, Katarzynie Gonerze i Dawidowi Miąsikowi.

01.10.2021

Nowy KSH: Wiążące polecenie może być wyssane z palca

Prawnicy Spółki

Spółka dominująca będzie mogą wydawać wiążące polecenia spółce zależnej. Takie rozwiązania zawierają nowe przepisy kodeksu spółek handlowych, nad którym pracę rozpoczyna w piątek Sejm. Problem w tym, że polecenia nie zawsze muszą być korzystne dla spółki zależnej - mogą też być absurdalne. A to rodzi np. pytania o odpowiedzialność zarządu, który działał pod takim "przymusem"

01.10.2021

Prof. Prusinowski: Chcą nam dać do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy w kolejce do Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Mamy do czynienia ze swoistą „maszynką produkcyjną” - twierdzi Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń SN prof. Piotr Prusinowski. - Jeśli uchylono immunitet sędziemu SN Markowi Pietruszyńskiemu, to następny może być sędzia Włodzimierz Wróbel, a później - ja i inni „starzy” sędziowie, bo „nowych” ta akcja nie dotyczy. Chcą nam dać do zrozumienia, że wszyscy jesteśmy w kolejce do Izby Dyscyplinarnej. A jej dobór miał cechy intencjonalne - dodaje profesor.

01.10.2021

W proteście przeciwko Izbie Dyscyplinarnej - zerwano Kolegium Sądu Najwyższego

Prawnicy

Ośmiu członków Kolegium Sądu Najwyższego: z Izby Karnej, Izby Pracy oraz dwóch reprezentantów Izby Cywilnej opuściło obrady i uniemożliwiło podejmowanie uchwał przez ten organ samorządu sędziowskiego. Jest to protest przeciwko działalności Izby Dyscyplinarnej. Kolegium na 30 września br. zwołała Pierwsza Prezes SN prof. Małgorzata Manowska.

30.09.2021

Prof. Misztal-Konecka nowym prezesem Izby Cywilnej SN

Prawo cywilne Prawnicy

Prezydent Andrzej Duda 30 września 2021 r. powołał Sędzię SN Joannę Misztal-Konecką na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej. Zastąpiła ona prezesa Dariusza...

30.09.2021

Odpowiedź 11 sędziów SO: Nie rezygnujemy, ale odmawiamy orzekania z neo-sędziami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jedenastu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy odmówiło orzekania z neo-sędziami odpowiada prezes tego sądu, że nie zrezygnuje ze swego stanowiska. Zapowiadają przy tym wykorzystanie środków prawnych, w celu zapobiegania wydawaniu orzeczeń w nieprawidłowo utworzonych składach. Dlatego, że wyrok Trybunału w Strasburgu idzie dalej niż uchwała trzech Izb SN - Krajowa Rada Sądownictwa nie ma w ogóle zdolności awansowania sędziów.

29.09.2021

Zrozumieć prawo… i prawnika - trudny język sądowej komunikacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Współuczestnictwo…, oskarżyciel subsydiarny…, wymagalność - to przykłady słów nie zawsze zrozumiałych dla osób nie mających na co dzień kontaktu z prawem. Tego rodzaju sformułowania często można spotkać w pismach z sądów, prokuratury, czy w kontaktach z prawnikami. Aby wyjaśnianie zawiłości prawa i tłumaczenie zasad proceduralnych było owocne, warto, aby prawnicy zadbali o właściwą atmosferę - także na sali sądowej.

29.09.2021

Izba Dyscyplinarna: Minister nie ustaje w wysiłkach, by radcę pozbawić zawodu

Prawo karne Prawnicy

Minister Sprawiedliwości nalega, aby Izba Dyscyplinarna wykluczyła z samorządu radców prawnych osobę, która złożyła fałszywe oświadczenie lustracyjne. Już po raz drugi minister złożył kasację. Jego zdaniem kara zawieszenia na pięć lat jest rażąco niewspółmierna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego deliktu i stopnia winy obwinionego.

28.09.2021

Zdawalność na aplikacje adwokackie i radcowskie lepsza niż w 2020 r.

Prawnicy

1433 osoby zdały na aplikację adwokacką, 1815 na aplikację radcowską - to wstępne wyniki egzaminów, które odbyły się w sobotę, 25 września, w całym kraju. Na aplikacje notarialną dostało się z kolei 453 osoby, a na komorniczą - 114. Ci, którzy otrzymali wynik pozytywny mają dwa lata od otrzymania uchwały by starać się o wpis na listę aplikantów.

27.09.2021

Misztal-Konecka, Łochowski i Łodko - kandydatami na prezesa Izby Cywilnej SN

Prawnicy

Sędziowie Marcin Łochowski, Mariusz Łodko i Joanna Misztal-Konecka - to kandydaci na Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Sędziów tej Izby 27 września br. przy trzeciej próbie wyłoniło kandydatów, aby przedstawić ich prezydentowi. Są to wyłącznie sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W wyborze nie brali udziału tzw. starzy sędziowie.

27.09.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski