Sztuczna inteligencja to dla kancelarii szanse i zagrożenia

Prawnicy Nowe technologie

W dobie dynamicznego rozwoju technologii, coraz częściej możemy zaobserwować wpływ sztucznej inteligencji na różne aspekty naszego życia. Ostatnie miesiące były pod tym względem szczególnie intensywne wraz udostępnieniem przez OpenAI szerszej publiczności swojego chatbota opartego na sztucznej inteligencji - ChatGPT. Piszą o tym adwokat prof. Michał Jackowski i radca prawny Mikołaj Wiza.

19.05.2023

Rzecznik dyscyplinarny stołecznej izby adwokackiej ukarany za zaniedbania w ochronie danych 

Prawnicy RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 23 tys. zł na Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w związku z naruszeniem przepisów RODO poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Izba zapowiada zaskarżenie decyzji.

18.05.2023

ChatGPT prawnikom może pomóc, ale jest ryzyko dla tajemnic klientów

Prawnicy Nowe technologie RODO

Sztuczna inteligencja zajmuje już istotne miejsce w wielu obszarach naszego życia, z nadzieją więc patrzą na nią także i prawnicy. Jej wykorzystanie może może przyspieszyć analizę danych, ułatwić pisanie i weryfikację umów i pism czy nawet uzasadnień, oraz pomóc w efektywnym podejmowaniu decyzji. Jest jednak zasadnicze ale... ChatGPT działa w oparciu o dane, a to może wiązać się z ryzykiem dla naruszenia prywatności i tajemnic klientów.

18.05.2023

Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl - radcy promują swój zawód

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Izba Radców Prawnych rozpoczęła tegoroczną odsłonę kampanii promocji zawodu pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl”. Spoty promocyjne zachęcające do korzystania z usług radcy prawnego od 8 maja 2023 r. można było zobaczyć w internecie, a od 15 maja br. emitowane są w telewizji, radiu i pociągach dalekobieżnych.

18.05.2023

Stawki ryczałtowe kością niezgody między prawnikami a klientami

Prawnicy Doradca podatkowy Compliance

W przypadku współpracy między kancelarią a klientem na podstawie stawki ryczałtowej, zawsze ktoś traci a ktoś zyskuje. W sytuacji, gdy klient zleca nową, niestandardową sprawę, prawnik może pożałować takiego sposobu rozliczenia. Z drugiej strony, gdy zlecenia są powtarzalnie merytorycznie lub zajmują mniej czasu niż założono, to klient może mieć poczucie, że mógłby zapłacić mniej.

15.05.2023

Nowy prezes Izby Karnej SN nie będzie wyznaczał "mieszanych" składów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie będę wyznaczał tzw. mieszanych składów orzekających, aby uniknąć konfliktów i zapewnić sprawne działanie sądu - zapowiada nowy prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną Zbigniew Kapiński. I dodaje, że będzie za to szukał recepty na zakończenie istniejących konfliktów. Zarządzenie o powoływaniu składów złożonych tylko ze "starych", albo tylko z "nowych" sędziów, wydał kończący swoją kadencję Michał Laskowski.

13.05.2023

Role się odwracają - oskarżeni chcą karać sędziów. Z zemsty i z urazy

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Oskarżeni, a nawet skazani, nie mogąc udowodnić swojej niewinności, sięgają czasem po ekstremalne środki. Zdarza się coraz częściej, że wnoszą o uchylenie immunitetu sędziemu, aby postawić go przed sądem karnym za znieważenie i zniesławienie. A także, obok wniosku o wyłączenie sędziego, walczą za pomocą środków cywilnych, na przykład pozwu o naruszenie dóbr osobistych w trakcie wydawania wyroku.

13.05.2023

TSUE: Organ prowadzący postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom musi być niezależny i bezstronny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Przepisy regulujące sprawowanie kontroli nad działaniami kierownika organu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom muszą być ukształtowane tak, by uniknąć wszelkich uzasadnionych wątpliwości w tym względzie - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I podkreślił, że w Rumunii organ ten za bardzo jest związany z władzą wykonawczą.

12.05.2023

Michał Laskowski: "Nowy" prezes pokieruje w większości "starą" Izbą Karną SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie zaskoczyła mnie decyzja o powołaniu na prezesa kierującego Izbą Karną Sądu Najwyższego kandydata zaproponowanego przez grupę "nowych" sędziów liczącą jedną trzecią jej składu. To konsekwentna polityka prezydenta, z którą się nie zgadzam, zmierzająca do zmiany charakteru tej Izby i całego Sądu Najwyższego - mówi sędzia Michał Laskowski, kończący kadencję prezes SN, kierujący Izbą Karną.

12.05.2023

Procedury compliance coraz ważniejsze dla doradców podatkowych

Prawnicy Doradca podatkowy Finanse Compliance

Praca doradców podatkowych staje się coraz bardziej ryzykowna. Ma to związek ze stale zmieniającymi się i coraz bardziej skomplikowanymi przepisami. Brak stabilności prawa podatkowego, a także niepewność co do jego interpretacji doprowadziły do sytuacji, że w zasadzie każda poważniejsza decyzja biznesowa wymaga analizy jej skutków podatkowych.

11.05.2023

Znajomość prawa też może szkodzić, zwłaszcza na egzaminie zawodowym

Prawnicy Strefa aplikanta

Przyszli adwokaci na tegorocznym egzaminie zmagali się nie tylko ze stresem, ale i nieścisłościami w kazusach. W przypadku prawa karnego kompleksowa wiedza mogła ich pogrążyć - bo według członków komisji wskazywała rozwiązanie inne, niż to wynikające z wykładni autorów zadania. Wątpliwości powstały też w przypadku kazusów z prawa gospodarczego i cywilnego.

11.05.2023

Finał konkursu o postępowaniu cywilnym we wtorek na Uniwersytecie Śląskim

Prawo cywilne Prawnicy Szkolnictwo wyższe

We wtorek, 9 maja, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się ogólnopolski etap Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym. To coroczna inicjatywa odbywająca się pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych skierowana na rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu postępowania cywilnego, poszerzanie ich wiedzy, rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań.

10.05.2023

SN: Uchylenie immunitetu prokuratorowi, który na szkoleniu częstował marihuaną

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Umyślne podanie poszkodowanej ciasteczek z marihuaną w czasie szkolenia zawodowego prokuratorów jest czynem o dużej szkodliwości społecznej – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. I dlatego uchyliła immunitet prokuratorowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z ustawy o zwalczaniu narkomanii. To już drugi prokurator, wobec którego zastosowano sankcje. Jego kolega został zawieszony w czynnościach służbowych.

10.05.2023

SN: Powołany przez ministra rzecznik dyscyplinarny nie jest niezawisłym sędzią

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wykonywanie funkcji jednego z zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych i Nadzwyczajnego Rzecznika oraz ściganie sędziów za ich orzeczenia dowodzi silnego powiązania Przemysława Radzika z władzą wykonawczą – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i z tego powodu uchylił wydany przez niego wyrok. Dodał, że aprobowanie odsuwania sędziów od orzekania, tylko za stosowanie norm konwencyjnych i traktatowych potwierdza zależność od ministra sprawiedliwości.

10.05.2023

Prace nad projektem ustawy o sądach pokoju - będą wznowione dopiero za miesiąc

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Członkowie sejmowej komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka postanowili odroczyć omawianie projektu ustawy wprowadzającej sędziów pokoju do czerwca. Na posiedzeniu 9 maja okazało się, że nie ma przedstawicieli adwokatury, ani stowarzyszeń sędziowskich. W tej sytuacji poseł Krzysztof Śmiszek zgłosił wniosek o przerwę. Wniosek ten przegłosowano i obrady odroczono.

09.05.2023

Niepotrzebna państwowa Komisja narusza prawa człowieka

Prawo karne Prawnicy

Każdy, kto krytykuje Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski może być przez nią oskarżony i ukarany. Senat na posiedzeniu plenarnym 10 maja br. będzie dyskutować na temat przyjęcia lub odrzucenia ustawy o tej państwowej komisji, która narusza nie tylko Konstytucję RP, ale również - Europejską Konwencję Praw Człowieka, a także prawo unijne.

08.05.2023

Uchwała SN o jednoosobowych składach zrzuca sprawy z wokand, a MS podlicza straty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Od uchwały Izby Pracy Sądu Najwyższego kwestionującej jednoosobowe składy minęły niecałe dwa tygodnie, a w sądach trwa nerwowe szukanie rozwiązań. Wiele rozpraw zostało odroczonych, sędziowie mówią o planowanych po długim weekendzie naradach i chaosie, który wydłuża i tak już długie postępowania. Część z nich uważa, że w sprawach "niekasacyjnych" na uchwałę nie trzeba zważać, a MS sprawdza stan wokand.

08.05.2023

Prof. Łętowska: A nie mówiłam? Każdy sędzia ma badać zgodność prawa z konstytucją

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do stosowania rozproszonej kontroli konstytucyjności przepisów zachęcałam sędziów wszystkich sądów od bardzo dawna, gdy jeszcze nie wyobrażaliśmy sobie, że to może stać się ustrojowym problemem. Dziś, gdy coraz częściej sięgają oni po te narzędzie, mogę powiedzieć: a nie mówiłam? Ale to gorzka satysfakcja, gdy to jest tak bardzo potrzebne – mówi prof. Ewa Łętowska.

08.05.2023

Jeszcze tydzień na zgłoszenia do „Kryształowego Serca Radcy Prawnego”

Prawnicy

Do 12 maja wydłużono możliwość zgłaszania kandydatur do XV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Jak co roku, w konkursie mogą brać udział radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

06.05.2023

SA: Wyższe stawki za "urzędówki" od publikacji wyroku TK

Prawnicy

W ostatnim czasie Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie wypowiadał się w sprawie adwokackich i radcowskich "urzędówek" wskazując, że przepisy różnicujące je od wynagrodzeń obrońcy, pełnomocnika "z wyboru" są niekonstytucyjne. Część sądów już uwzględnia te orzeczenia, Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał jednak, że nie mogą działać wstecz, czyli mają zastosowanie w sprawach procedowanych począwszy od daty ich publikacji.

04.05.2023