Michał Laskowski: Okrągły stół o sądach to dobry pomysł, ale czy realny?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Propozycja zorganizowania okrągłego stołu, którego celem byłoby wypracowanie rozwiązań zmierzających do wyjścia z obecnego kryzysu w wymiarze sprawiedliwości brzmi interesująco, ale nie bardzo wierzę w jej powodzenie – mówi dr Michał Laskowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną. I zastanawia się, czy jest ktoś cieszący się powszechnym zaufaniem, kto mógłby moderować takie prace.

16.11.2022

SN: Prokurator Parchimowicz uniewinniony - nie odmówił złożenia oświadczenia o przynależności do zrzeszeń

Prawnicy Prokuratura

Bardzo ważne jest precyzyjne określenie granic zachowania, które zostało potraktowane jako naruszenie zasad dyscypliny. Pismo prokuratora Krzysztofa Parchimowicza złożone 4 marca 2020 r. nie może być uznane za odmowę złożenia oświadczenia o przynależności do zrzeszeń i partii politycznych, którego termin przypadał 16 marca 2020 r. Dlatego Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała, że uniewinnienie jest zasadne.

15.11.2022

Reforma po polsku, czyli trzeba sprawdzić sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W Hiszpanii mówi się o nieudanych ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości "reforma en polaco." W kraju bywa, że gdy sędzia przedstawia się, że jest z Sądu Najwyższego, słuchacze wychodzą z sali, bo są przekonani, że mają do czynienia z osobą "nowozmianową". Polska ma też kłopoty z wydawaniem jej groźnych przestępców z państw członkowskich Unii.

15.11.2022

NRA chce zachęcać studentów do aplikacji - rusza „Adwokat na Uczelni”

Prawnicy Strefa aplikanta Dla studenta

Aż dwadzieścia jeden ośrodków akademickich weźmie udział w akcji „Adwokat na Uczelni”. Skierowana jest ona do studentów prawa ostatnich lat, którzy stoją przed decyzją o wyborze ścieżki zawodowej. Cel to przybliżenie kwestii dotyczących aplikacji adwokackiej i zawodu adwokata. Studenci dowiedzą się też czy trudno dostać się na aplikację adwokacką, jak wygląda szkolenie aplikanckie, jakie cechy powinien posiadać aplikant, a następnie adwokat.

15.11.2022

W Łodzi będą studia doktorskie krótsze i mniej intensywne

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Uniwersytet Łódzki uruchamia Kolegium Doktorskie, którego słuchacze będą mogli eksternistycznie zdobyć stopień doktora nauk prawnych. Jak poinformowała uczelnia. Kolegium będzie działać przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ od 26 listopada. Zajęcia będą trwały tylko trzy semestry i odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty, w trybie hybrydowym.

13.11.2022

O mediacje ma być łatwiej - szykują się zmiany w procedurze cywilnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w mediacji zdaje się dostrzegać sposób na rozwiązanie sądowych bolączek, w tym przewlekłości postępowań. Problem w tym, że mimo wzrostu popularności, wciąż nie jest to narzędzie często stosowane. Kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma i stosowanie mediacji, i arbitrażu ułatwić.

12.11.2022

Nowi sędziowie zadają TSUE pytanie o prawo zadawania pytań

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Przyjęcie, że każdy skład, w którym orzekał choćby jeden sędzia, powołany na urząd po 8 grudnia 2017 r., nie spełnia wymagań sądu ustanowionego ustawą, uniemożliwiłoby zadawanie tym sądom pytań prejudycjalnych – co znacząco ograniczyłoby dialog sądowy pomiędzy sądami polskimi a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

11.11.2022

SN: Obrońca może cofnąć wniosek o wyłączenie ławnika do czasu rozstrzygnięcia

Prawo karne Prawnicy

Oświadczenia woli uczestników procesu, choćby wniosek o wyłączenie ławnika, mogą być cofnięte do czasu ich załatwienia, o ile ustawa nie wprowadza ograniczenia w tej mierze lub nie występują okoliczności uniemożliwiające odwołanie czynności - orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie o zawieszenie w czynnościach sędziego sądu apelacyjnego.

11.11.2022

Wniosek o karę dla prezes sądu odmawiającej przywrócenia sędziego Tulei

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W środę 9 listopada br. upłynął termin, jaki sąd egzekucyjny wyznaczył prezes Sądu Okręgowego w Warszawie na wykonanie prawomocnego orzeczenia nakazującego, pod rygorem wymierzenia grzywny, dopuszczenia do orzekania sędziego Igora Tuleyę. Ponieważ sędzia nie został dopuszczony do pracy, jego pełnomocnik wystąpił o wymierzenie Joannie Przanowskiej-Tomaszek grzywny z zamianą na areszt.

10.11.2022

Do rozwoju kancelarii konieczny jest kontakt z klientem i komunikacja

Prawnicy Doradca podatkowy

Wystarczy popatrzeć na przykład największych korporacji, które osiągnęły sukces biznesowy. Właściwie trudno znaleźć przykład firmy „z najwyższej półki”, która by nie kierowała do swoich klientów stałego mailingu, zawierającego najważniejsze dla nich informacje. Nie mówiąc już o stałej obecności w mediach, zwłaszcza społecznościowych – mówi Konrad Dyda, prawnik, ekspert Legal Alert.

10.11.2022

Aplikant ma zdobywać doświadczenie, ale się nim nie naje

Prawnicy Strefa aplikanta

Wielu aplikantów radcowskich i adwokackich wykonuje podczas aplikacji zajęcia, które nie są związane z ich przyszłym zawodem. Część prawników uważa, że to uderza w istotę aplikacji, bo przyszli prawnicy nie zdobywają niezbędnych umiejętności i nie angażują się wystarczająco w zajęcia. Inni zwracają uwagę, że wynika to z konieczności ekonomicznej - bo kancelarie zbyt mało płacą współpracującym z nimi aplikantom.

10.11.2022

PiS proponuje znieść immuniet posłom i sędziom

Prawnicy Administracja publiczna Wybory

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli 9 listopada br. projekty zmiany Konstytucji RP. Mają one ograniczyć immunitet parlamentarzystów oraz sędziów. Do laski marszałkowskiej wpłynął też projekt ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zniesiony zostanie immunitet formalny, który pozwoli prokuratorowi postawić te osoby przed sądem. Opozycja jest przeciwna tym zmianom.

09.11.2022

SN: Sędzia także za wykroczenie drogowe odpowiada dyscyplinarnie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów obejmuje także wykroczenia drogowe i przewinienia zawodowe. Ustawa nie ogranicza odpowiedzialności sędziego tylko do uchybienia godności urzędu sędziego. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wymierzyła więc sędziemu karę upomnienia za przekroczenie dozwolonej prędkości na drodze.

09.11.2022

Syndyk obraca milionami - wkrótce być może większa kontrola

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Czy doradcy restrukturyzacyjni potrzebują nowych przepisów antykorupcyjnych? Po doniesieniach medialnych o nadużyciach popełnionych przez jednego z nich w środowisku zawrzało. Wraca pomysł powołania samorządu zawodowego, do którego przynależność byłaby obowiązkowa, wprowadzenia specjalizacji, czy wzmocnienia nadzoru nad pracą syndyków. Nad swoimi projektami pracuje też Ministerstwo Sprawiedliwości.

07.11.2022

Po adwokatach czas na radców - składki członkowskie w górę

Prawnicy

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych będzie wynosiła 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, a składki członkowskiej aplikantów radcowskich – 30 zł. W praktyce oznacza to, że ci, którzy wykonują zawód zapłacą wraz z ubezpieczeniem OC - 130 zł.

06.11.2022

Pełnomocnik nie musi mieć sądowego konta - dokumenty trzeba wysłać pocztą

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, który jest powodem w sprawie cywilnej, reprezentowanym przez innego radcę prawnego, został wezwany przez sąd do uzupełnienia formalnych braków skargi kasacyjnej. Pismo dostał on, a nie jego pełnomocnik, a sąd uczynił to jedynie za pośrednictwem sądowego portalu informacyjnego, na którym z kolei pełnomocnik powoda nie miał konta – formalnie nie ma bowiem takiego obowiązku.

05.11.2022

SN weryfikuje uchwały Izby Dyscyplinarnej w sprawach sędziów

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie zgodziła się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego, który został obwiniony przez prokuratora o włamanie się na konto bankowe swojej zmarłej matki i pobranie świadczenia z ZUS. Izba uznała, że do przestępstwa nie doszło, gdyż sędzia był spadkobiercą upoważnionym do dysponowania tymi pieniędzmi. Inny los spotkał jednak sędziego, który prowadził auto w stanie nietrzeźwości i spowodował kolizję.

04.11.2022

Klienci oczekują konkretnych rozwiązań, a nie opinii na kilkanaście stron

Prawnicy Compliance

Nie żyjemy samą pracą. Nawet podczas spotkania biznesowego miło jest przez chwilę porozmawiać o czymś innym. Potem klient może powtórzyć dalej, czego ciekawego dowiedział się w kancelarii. Podobnie w przypadku komunikacji mailowej – krótka i ciekawa wiadomość o zmianach w dziedzinie prawa interesującej klienta powoduje, że ich autor postrzegany jest jako świetne źródło informacji w danej dziedzinie.

03.11.2022

Stępkowski: Test niezawisłości sędziego to siłowe rozwiązanie „rękami TSUE”

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Problemów w Sądzie Najwyższym nie należy rozwiązywać w oparciu o kryteria arytmetyczne, te bowiem zawsze są argumentem siłowym. Należy dążyć do przywrócenia sytuacji, gdy znowu ważyć będą merytoryczne argumenty, a nie środowiskowe uprzedzenia, stereotypy lub urażone ambicje - uważa sędzia Aleksander Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego.

03.11.2022

Kolejny biegły oceni wypadek motocyklisty, którego świadkiem miała być prof. Gersdorf

Prawnicy Transport

Suwalska prokuratura okręgowa powołała drugiego biegłego z zakresu mechaniki pojazdowej i ruchu drogowego, by ustalić okoliczności śmiertelnego wypadku motocyklisty na obwodnicy Zambrowa. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, ale od początku wymieniany jest w tym kontekście samochód prof. Małgorzaty Gersdorf i sędziego Bohdana Zdziennickiego, którzy przejeżdżali obok tego zdarzenia.

02.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski