Prof. Florczak-Wątor: Argumentacja prawnicza ma być skuteczna, ale też uczciwa

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Umiejętność dobrej i skutecznej argumentacji, to ważny element warsztatu zawodowego każdego prawnika. Ma ułatwiać dochodzenie do założonego celu, ale musi być uczciwa. Nie do przyjęcia jest instrumentalne wykorzystywanie wykładni, jak to ma miejsce w wykonaniu polityków, i niestety wielu prawników, w odniesieniu do konstytucji – mówi prof. Monika Florczak-Wątor z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

28.03.2023

Zakaz adwokackiej "reklamy" do likwidacji, ale będą etyczne ograniczenia

Prawnicy

Adwokaci, podobnie jak radcy prawni, będą mogli informować klientów o swojej działalności, zakaz adwokackiej reklamy odchodzi bowiem do lamusa. Projekt zmian został przyjęty przez prezydium NRA i jest szansa, że w maju zostanie przegłosowany. Nie ma co jednak liczyć na pełną dowolność - taka informacja handlowa nie będzie mogła naruszać godności zawodu czy godności człowieka, a i określenia "najlepszy", "najlepsza" nie będą dozwolone.

27.03.2023

NSA: Covidowe zawieszenie terminów w administracji nie dotyczy zobowiązań podatkowych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w korzystnej dla podatników uchwale.

27.03.2023

Sędziowie administracyjni: Chaos prawny pogłębia się

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stale rosnąca liczba sędziów powołanych w wadliwej procedurze nominacyjnej i brak zmian legislacyjnych prowadzących do ukształtowania składu KRS w sposób zgodny z Konstytucją, pogłębiają istniejący chaos prawny i nie zmierzają do uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. A udział w składach orzekających osób nominowanych na wniosek organu, stwarza poważne zagrożenie dla stabilności i pewności obrotu prawnego w Polsce.

27.03.2023

Zmiana przepisów pozwoli także ojcom odraczać aplikacje

Prawnicy Strefa aplikanta

Przepisy przewidujące możliwość odroczenia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, w związku z urodzeniem dziecka, dyskryminują ojców - skarżyli się młodzi prawnicy, a Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w resorcie sprawiedliwości. Ministerstwo się z tym zgadza i zapowiada, że niezwłocznie podejmie prace legislacyjne nad zmianą tych przepisów prawa.

27.03.2023

Strasburg: Nie można karać adwokata za wykonywanie jego pracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ukaranie adwokata karą dyscyplinarną za złożenie, w imieniu swojego klienta, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii ukaranego adwokata - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 marca 2023 r. Skargę do Trybunału wniósł polski adwokat.

24.03.2023

Projekt zmian w odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy wkrótce trafi do Sejmu

Prawnicy

Kiedy w grudniu ub. roku Sejm odrzucił projekt nowelizacji Prawa o notariacie, opozycja zarzucała mu, że proponowane zmiany mają tak naprawdę zwiększyć kontrolę ministerstwa i zmniejszyć znaczenie samorządu notariuszy. Temat zmian powraca w kolejnym projekcie, ale wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł twierdzi, że tym razem zapisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszaniu notariuszy są łagodniejsze.

23.03.2023

Pomoc przy aborcji karana jak pomoc samobójcy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Pomocnictwo w przerywaniu ciąży jest karane, ale kobieta, która dokonuje aborcji - nie. Tak jak pomocnictwo przy popełnianiu samobójstwa, sam sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej, ale ten kto dostarcza mu truciznę – już tak. Nie cichną echa wyroku w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Wyrok był poprawny, choć sądowi zabrakło empatii – przyznają prawnicy. Ale nie oznacza to, że prawo polskie nie jest sprzeczne z prawami człowieka.

23.03.2023

Prezes sądu i sędziowie krytycznie o komentarzu przewodniczącej KRS wobec wyroku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Oburzenie środowiska sędziowskiego wywołało pismo skierowane przez przewodniczącą KRS do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zawierało sugestię o konieczności skierowania na szkolenie z zakresu prawa konstytucyjnego przewodniczącej składu orzekającego sędziego Joanny Knobel. Dagmara Pawełczyk-Woicka mówi o histerycznej reakcji, a prezes sądu o niedopuszczalnym komentarzu do wyroku.

21.03.2023

Sąd zmusza prokuraturę do badania afery hejterskiej w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Sąd Rejonowy w Katowicach uchylił w poniedziałek decyzję kieleckiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie akcji oczerniania sędziów. Prokuratura twierdziła, że nie jest w stanie ustalić, kim jest wymieniana w tym kontekście "Mała Emi". Sąd tak zdecydował, dlatego że sędzia krakowskiego Sądu Okręgowego Waldemar Żurek, który był jedną z ofiar tych działań, zaskarżył decyzję prokuratury.

20.03.2023

RPO też za uregulowaniem działalności firm odszkodowawczych

Prawo cywilne Prawnicy

Postulat uregulowania prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, który jest przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej do Senatu, zyskał wsparcie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. - Uporządkowanie rynku pomocy prawnej w Polsce leży w interesie obywateli - podkreśla prof. Marcin Wiącek.

20.03.2023

TK: Sprawa uprawnień TSUE do nakładania kar po raz kolejny odłożona

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie odbędzie się wyznaczona na wtorek 21 marca br. rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie unijnych przepisów, na podstawie których Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył kary na Polskę w sprawie kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To już kolejne odroczenie terminu w tej sprawie, tym razem na 27 kwietnia br. Nie poinformowano o przyczynach tej decyzji.

20.03.2023

Szef adwokatury apeluje do sędziów, by nie różnicowali stawek pełnomocników

Prawnicy

Różnicowanie stawek adwokackich w zależności od tego, w jakim trybie został ustanowiony obrońca czy pełnomocnik, narusza konstytucyjne gwarancje ochrony praw majątkowych adwokatów. Konieczności wyeliminowania tych niekonstytucyjnych rozwiązań wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego - pisze do sędziów Przemysław Rosati, prezes NRA.

17.03.2023

W eKRS wciąż brakuje kluczowych dokumentów i funkcjonalności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Od czasu, gdy w systemie eKRS odnotowywano częste awarie, które uniemożliwiały korzystanie z bazy, jego funkcjonowanie technicznie się poprawiło. Jednak zdaniem prawników i referendarzy, nadal są kwestie, które wymagają poprawy i wprowadzenia nowych rozwiązań. Chodzi m.in. o automatyczne wznawianie prowadzenia działalności gospodarczej czy dokumenty widoczne w systemie.

17.03.2023

NSA poczeka na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z prezydentem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek prezydenta RP o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Naczelnym Sądem Administracyjnym i prezydentem. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy Konstytucja pozwala na kontrolowanie przez NSA powołań sędziów. Zdaniem prezydenta, Konstytucja na taką kontrolę nie pozwala. NSA zawiesił kolejną taką sprawę w oczekiwaniu na wyrok TK.

16.03.2023

Sędzia awansowała i od razu skazała aktywistkę proaborcyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Agnieszka Wioletta Brygidyr-Dorosz awansowała jako delegowana do Sądu Apelacyjnego 14 marca br. W tym dniu także wydała wyrok w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Uznała winę oskarżonej za pomocnictwo w dokonaniu aborcji, poprzez dostarczenie pocztą pastylek wczesnoporonnych. Sędzia przez wiele lat robiła karierę w prokuraturze, a od trzech lat szybko awansuje w sądach.

16.03.2023

Kolejni ławnicy SN zaprzysiężeni, ale z orzekaniem zaczekają na resztę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek 16 marca pierwsza prezes Sądu Najwyższego odebrała ślubowanie od kolejnych siedmiu osób – ławników SN nowej kadencji. Pozostało jeszcze 16 osób do zaprzysiężenia. Jaki jest dobór i kryteria decydujące o kolejności – tego nie wiadomo. Ławnicy odnoszą się do tego krytycznie i zamierzają uchylać się od orzekania do czasu zaprzysiężenia wszystkich.

16.03.2023

Katowicki sąd dyscyplinarny cofa przeniesienie sędziego Żurka 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Katowicach w procesie przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie, uwzględnił większość wniosków sędziego Waldemara Żurka i m.in. przywrócił go do orzekania w wydziale, z którego został przesunięty – w rygorze natychmiastowej wykonalności. Wyrok w procesie pierwszej instancji ogłosiła w środę sędzia Katarzyna Sznajder-Peroń.

15.03.2023

Forum Współpracy Sędziów: Działanie przewodniczącej KRS nieetyczne, naruszające godność sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, występując do prezesa poznańskiego sądu w sprawie sędzi, która uniewinniła grupę osób odpowiadających za protest w tamtejszej katedrze i sugerując wysłanie jej na szkolenia, zachowała się nieetycznie, naruszyła godność innego sędziego i nie miała do tego podstawy prawnej - wynika z uchwały Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.

15.03.2023

Prof. Garlicki: Wysłanie „swojego” sędziego do Strasburga nie uchroni Polski przed niekorzystnymi wyrokami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Impas w procedurze wyłonienia polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to niebezpieczne zjawisko. Ale próba umieszczenia tam przez rząd „swojego” sędziego, by zadbał on o korzystne dla Polski wyroki, nie przyniesie oczekiwanego efektu, będzie wręcz szkodzić Polsce – twierdzi prof. Lech Garlicki, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

15.03.2023