Prezes Piotr Schab nie wykona orzeczenia Strasburga

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab oświadczył, że brak jest podstaw do realizacji zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie trzech sędziów - Marzanny Piekarskiej-Drążek, Ewy Leszczyńskiej-Furtak i Ewy Gregajtys. To odpowiedź na zabezpieczenie chroniące polskich sędziów i nakazujące przywrócenie do orzekania w starym wydziale.

16.12.2022

Tomasz Palak: Informowanie o zmianach w prawie i wysyłanie newsletterów nie narusza kodeksu etyki prawnika

Prawnicy Doradca podatkowy Compliance

Wizerunek prawnika i kancelarii prawnej ma coraz większe znaczenie. W jego budowaniu przydatne może być tworzenie treści - newsletterów, artykułów, wideo czy wystąpień na konferencjach. Wówczas w sposób jednoznaczny kontakt z klientem następuje tak, że to on w razie swojej ewentualnej potrzeby go inicjuje - a więc nie będziemy mieć wątpliwości, że nie był to kontakt niechciany - mówi Tomasz Palak, radca prawny.

16.12.2022

Prof. Szustakiewicz: Dyscyplinarki w NSA to przykład prawniczego znachorstwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przeniesienie dyscyplinarek sędziowskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego pogłębi chaos prawny, a niczego nie załatwi - uważa prof. Przemysław Szustakiewicz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. - To kolejna sytuacja, gdy sędziowie "na chybcika" zamiast zajmować się np. podatkami, które stanowią być albo nie być dla przedsiębiorców, zostaną odciągnięci od tych spraw. Strony "zwykłych" postępowań jeszcze dłużej będą czekać na orzeczenie i tracić pieniądze - dodaje.

16.12.2022

Rzecznik TSUE: Tylko sąd ustanowiony na mocy ustawy może wydać zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej może wydać tylko niezależny i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Micheal Collins. To opinia dla Trybunału, który wyda w tej sprawie orzeczenie, chociaż sędzia Igor Tuleya został już, po dwóch latach zawieszenia przywrócony do orzekania.

15.12.2022

Rzecznik TSUE: Wszystkie sądy muszą być powołane na mocy ustawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wszystkie sądy państwa członkowskiego podlegają wymogowi uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Anthony Michael Collins w odniesieniu do pytania sądów w Krakowie i Katowicach. I dodał, że ten wymóg ma zastosowanie niezależnie od umiejscowienia danego sądu w krajowym systemie sądownictwa.

15.12.2022

Prezydent może zablokować zmiany konieczne do uruchomienia KPO

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie pozwolę na to, aby został do polskiego systemu prawnego wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który nominacje sędziowskie będzie podważał, który te nominacje dokonane przez prezydenta RP będzie pozwalał komukolwiek weryfikować - stwierdził prezydent Andrzej Duda. I poinformował, że zmiany uzgodnione w Brukseli przez rząd nie były z nim konsultowane.

15.12.2022

Sędziowie administracyjni: Dyscyplinarki sędziowskie w NSA wydłużą postępowania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Negatywnie oceniamy poselski projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, mający w założeniu wykonanie „kamieni milowych”, niezbędnych do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy - informuje zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. Powodem jest brak konsultacji oraz nieuwzględnienie faktu, że także w NSA ok. 30 proc. sędziów to sędziowie powołani na wniosek neoKRS.

15.12.2022

Sędzia Romańska: Prezydent łamie prawo i ogłasza, że to jest prawem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie może być tak, że osoby, które przeszły przez prawidłowo przeprowadzone postępowanie konkursowe, latami czekają na nominację i nie otrzymują żadnej odpowiedzi. Tymczasem dokonuje się „skok na KRS”, po czym osoby wskazane przez obsadzony z naruszeniem prawa organ, otrzymują nominacje w pośpiechu, Prezydent oznajmia nam, że stało się, i już. Obawiam się tak wykonywanych prerogatyw prezydenckich - mówi prof. Marta Romańska, sędzia Sądu Najwyższego.

15.12.2022

Sędziowskie dyscyplinarki w NSA mają odblokować unijne fundusze, ale mogą być sprzeczne z konstytucją

Prawnicy

Naczelny Sąd Administracyjny ma zająć się sędziowskimi dyscyplinarkami, by odblokować dla Polski fundusze unijne. Jednak w ocenie prawników nowy projekt noweli ustawy o SN jest prowizoryczny i niekonstytucyjny. NSA jest bowiem od kontroli działalności administracji publicznej, a nie od postępowań dyscyplinarnych. Z tego powodu sędziowie mogą nie chcieć w nich orzekać. Poza tym w NSA też orzekają już sędziowie powołani przez nową KRS.

15.12.2022

SN: Sędzia może stracić immunitet za znęcanie się nad psem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia w stanie spoczynku miała zaniedbywać swojego psa do tego stopnia, że sprawą zainteresowali się sąsiedzi i donieśli na policję. Prokurator w tej sytuacji postawił jej zarzut znęcania się nad zwierzęciem i zażądał od Sądu Najwyższego uchylenia immunitetu. A także przymusowego zatrzymania w celu przeprowadzenia badań psychiatrycznych.

14.12.2022

Ziobro uratowany - Sejm odrzucił wotum nieufności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm odrzucił we wtorek wieczorem wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Za przyjęciem wniosku o odwołanie Ziobry opowiedziało się 226 posłów, przeciw było 228 posłów, a 3 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 3 posłów. Większość ustawowa konieczna do odwołania ministra to 231 głosów.

13.12.2022

TSUE stawia tajemnicę adwokacką ponad potrzeby budżetu, a TK zwleka z rozpatrzeniem skargi

Prawnicy Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Prawo unijne

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy zawodowej i ujawniania schematów podatkowych w Belgii, będzie miał duże znaczenie także dla dalszych losów analogicznych polskich przepisów. Eksperci twierdzą, że tajemnica zawodów zaufania publicznego nie może być ograniczana nawet ze względu na troskę o budżet państwa. Podobna skarga od dawna czeka w polskim Trybunale Konstytucyjnym.

13.12.2022

Polskę drogo kosztuje niedostosowanie do orzeczeń TSUE, a presja na sędziów trwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Europejskie trybunały - unijny w Luksemburgu i praw człowieka w Strasburgu - dokonały precyzyjnie wykładni niezawisłości sędziowskiej - stwierdzili zgodnie uczestnicy na seminarium "Praworządność w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa sądów międzynarodowych". I ubolewali, że polskie władze wolą tracić pieniądze, zamiast zastosować się do tej wykładni.

12.12.2022

Przesyłki do prawników mają być lepiej chronione - w Sejmie jest już projekt

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka postulowała, by doręczanie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogło być realizowane poprzez pozostawienie jej w oddawczej skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. Chodzi o przepis wprowadzony na czas pandemii, spod którego działania wyłączono sądy, prokuraturę i m.in. komorników. Sejmowa komisja się do tego przychyla - wniesiono już projekt w tym zakresie.

12.12.2022

Asystent prokuratora jego prawą ręką, ale egzamin prokuratorski musi zdać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Asystent wspiera prokuratora m.in przy prowadzonych śledztwach. Do jego zadań należy m.in. sprawowanie bieżącego nadzoru nad toczącym się dochodzeniem, prowadzenie przesłuchania świadków, przeszukania, oględziny i np. przeprowadzanie eksperymentów procesowych. By jednak mógł zostać prokuratorem potrzebuje tytułu magistra, kilkuletniego doświaczenia i przede wszystkim zdanego egzaminu prokuratorskiego.

11.12.2022

Notariusze nie będą już wysyłać do urzędu papierowych aktów notarialnych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Za kilka dni w życie wejdą przepisy, które zwolnią notariuszy z obowiązku wysyłania do urzędów skarbowych papierowych odpisów aktów notarialnych. Zgłoszeń do Głównego Inspektora Informacji Finansowych także będzie można dokonywać według nowych, uproszczonych zasad. Tradycyjną wysyłkę zastąpi forma elektroniczna.

09.12.2022

SN: Kolejny sędzia nie straci immunitetu za ujawnienie tajemnicy śledztwa

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego po raz drugi uznała, że zebrany przez prokuraturę materiał dowodowy nie wskazuje na popełnienie przestępstwa przez sędziego wojskowego Piotra Raczkowskiego, który był wiceprezesem poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa. Zarzut dotyczył przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Uchwała jest prawomocna.

09.12.2022

TSUE: Tajemnica zawodowa adwokata jest ważniejsza, niż zwalczanie nadużyć podatkowych

Prawnicy Doradca podatkowy

Adwokat nie musi informować o podatkowym planowaniu swojego klienta władz skarbowych ani innych uczestników tego planowania, jeśli naruszałoby to tajemnicę zawodową - wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w belgijskiej sprawie. Sędziowie zinterpretowali dyrektywę, która nakazuje informowanie władz o schematach podatkowych.

08.12.2022

Prawnik nie może trzymać wiedzy tylko dla siebie, musi przekazywać ją dalej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne

Współczesny prawnik nie tylko musi być na bieżąco ze zmianami w prawie, ale też powinien informować o nich swoich klientów. Dotyczy to również prawników firmowych, których rolą jest dbanie o zgodność działalności ich pracodawcy z przepisami prawa. W ten sposób prawnik in-house zmniejsza ryzyko prawne dla spółki, ale i kadry zarządzającej. Prawnikom wewnętrznym z pomocą przychodzi Legal Alert.

08.12.2022

Sędzia Iwulski wyłącza od orzekania sędziego Dalewskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek KRS ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z 8 grudnia 2017 r. podlega wyłączeniu z mocy samej ustawy - uznał sędzia Józef Iwulski. Sędzia Romuald Dalewski został powołany przez Prezydenta do Sądu Najwyższego 8 sierpnia br., więc wydane przez niego orzeczenia mogą być nieważne.

08.12.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski