WSA: Aplikant może być komendantem chorągwi harcerskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta

Decyzja Ministra Sprawiedliwości i sprzeciw Dyrektora KSSiP nie wykazują, w jaki sposób pełnienie funkcji komendanta chorągwi harcerskiej przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił te decyzje. Uznał, że obydwa organy dopuściły się, bez podstawy prawnej, ingerencji w życie osobiste aplikanta.

24.08.2023

Rusza postępowanie dyscyplinarne wobec hejtera, studenta prawa UW

Prawnicy Strefa aplikanta

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego wydała decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec działacza Oskara S., który poprzez publikacje w mediach społecznościowych podał dane mogące zidentyfikować ofiarę pedofila. Po śmierci chłopca Oskar S. usunął tweeta, później ogłosił, że nie żałuje swoich wpisów. Grozi mu kara wydalenia z uczelni.

22.08.2023

NRA: Wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu trzeba urealnić

Prawnicy

W gestii Ministerstwa Sprawiedliwości leży określenie kwoty planowanych wydatków z budżetu państwa na pomoc prawną udzielaną z urzędu na rzecz obywateli. Istnieje potrzeba pilnego oszacowania wydatków na jej świadczenie, bo nadal ta pomoc wydaje się zbyt skromna i w ocenie prezesa NRA - adwokaci de facto ją kredytują

21.08.2023

Przewodnicząca KRS: Jeszcze w sierpniu posiedzenie Rady w sprawie dalszej reformy sądownictwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 28 sierpnia zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, o które zwrócił się Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Posiedzenie ma dotyczyć dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości. Reformy wymaga zwłaszcza Sąd Najwyższy, w którym dzieją się niebezpieczne rzeczy - powiedziała przewodnicząca KRS.

16.08.2023

16 sierpnia to ostatni dzień na zgłoszenie na egzamin na aplikacje

Prawnicy

16 sierpnia upływa termin na zgłoszenie na egzamin wstępny na aplikacje. Można to zrobić poprzez systemy informatyczne/rekrutacyjne - radcowski EWNAR oraz elektroniczny System Obsługi Adwokatury. Kandydaci powinni pamiętać jednak o tym, że samo e-zgłoszenie nie wystarczy, konieczne jest też dostarczenie dokumentów do konkretnej izby radcowskiej lub rady adwokackiej oraz uiszczenie opłaty w wysokości 1125 złotych.

16.08.2023

Zmiany w prawie? Szkolenia dla adwokatów także w wakacje

Prawnicy

Tegoroczne wakacje obfitują w zmiany w prawie. Wymienić można choćby kolejną nowelizację procedury cywilnej, ale też zmiany w prawie spadkowym czy procedurze karnej. Teraz adwokaci będą mogli potwierdzić zdobytą przez siebie wiedzę certyfikatem uzyskanym za udział w szkoleniu lub obejrzenie nagrania z webinaru Wolters Kluwer Polska. Warunkiem będzie pozytywne zaliczenie kończącego je testu wiedzy.

08.08.2023

Adwokackie punkty szkoleniowe trafią do lamusa

Prawnicy

Adwokatura robi pierwszy krok w likwidacji punktów szkoleniowych. Adwokat nie będzie musiał ich co roku zbierać, ale nadal będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego. To, czy go wypełni, będzie weryfikowane podczas planowych wizytacji kancelarii adwokackich. Projekt uchwały przyjęło prezydium NRA. Jest szansa, że zmiany wejdą w życie już na początku września.

04.08.2023

Czy podpisanie listu do OBWE jest naruszeniem zasad etyki sędziowskiej?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej miała być sądzona sędzia z Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Sędzia ta podpisała list wysłany do Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, w którym wyraziła niepokój w związku z planowanymi na 10 maja 2020 r. wyborami korespondencyjnymi na prezydenta RP. Naruszało to, zdaniem rzecznika dyscyplinarnego, godność urzędu i niezawisłość sędziowską.

02.08.2023

Prawnicy po raz kolejny "grają" na Pol'and'Rock Festival

Prawnicy

Radcowie prawni, adwokaci, ale też m.in. sędziowie wezmą po raz kolejny udział w „Najpiękniejszym Festiwalu Świata”, czyli Pol’and’Rock Festival. Przez cztery dni będą edukować w strefie warsztatów Akademii Sztuk Przepięknych. Będzie coś dla dzieci - m.in. proces disneyowskiej bohaterki Cruelli de Mon, i dla dorosłych. Poruszone zostaną takie tematy jak odszkodowania za odwołane loty i nieudane wakacje, upadłość konsumencka czy choćby obowiązki policji i prawa zatrzymanych.

02.08.2023

Biały wywiad dostępny także dla prawników

Prawnicy Nowe technologie

Znajomość narzędzi OSINT i pozyskiwanie informacji z legalnych źródeł mogą się przydać każdemu prawnikowi. Pomogą m.in. w zbieraniu dowodów i argumentów na potrzeby negocjacji, sporów, compliance, due diligence oraz background checks. Ułatwią także weryfikację pracownika lub kontrahenta, przyspieszą windykację oraz usprawnią przesłuchanie w sądzie.

28.07.2023

Barometr Prawa 2023: Ustawodawca bije kolejne rekordy w produkcji prawa

Prawnicy

Niemal 20 tys. stron maszynopisu aktów prawnych w ciągu zaledwie sześciu miesięcy - tyle nowego prawa powstało w pierwszym półroczu 2023 r. To wzrost o prawie 35 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Jeśli ta dynamika się utrzyma, do końca roku zostanie pobity kolejny rekord z 2016 r. Alarmująca jest zwłaszcza rosnąca liczba przyjmowanych rozporządzeń, których nie trzeba konsultować.

27.07.2023

Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w 8 godzin? To już możliwe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wyznaczanie pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych bywa długotrwałe. Przede wszystkim dlatego, że wiąże się z koniecznością wysyłania kolejnych pism z sądu do dziekana konkretnej izby, rady okręgowej, potem do pełnomocnika i zwrotki do sądu. Wrocławscy radcy, by zmniejszyć biurokrację, stworzyli system, który skraca procedurę z dwóch tygodni do kilku godzin. Zyskał on już wielu zwolenników w sądach.

26.07.2023

SN: Pracownik ministerstwa nie został sędzią, bo zabrakło mu stażu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ma obowiązek uzasadnienia swojego stanowiska, dlaczego poparła kandydata, któremu brakuje kilku lat do osiągnięcia wymaganego stażu. A tego nie uczyniła. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowiła w związku z tym uchylić uchwałę KRS w sprawie powołania kandydata na stanowisko sędziego sądu administracyjnego.

26.07.2023

WSA: Pominięcie w losowaniu radcy prawnego do nieodpłatnej pomocy

Prawnicy RODO

Istotą nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest zapewnienie radcy prawnemu swobody wykonywania zawodu. Chodzi o profesjonalną i niezakłóconą usługę podmiotom wskazanym w ustawie. RODO nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia do OIRP w Wałbrzychu o udostępnienie danych osobowych skarżącej radcy prawnej, którą pominięto w losowaniu w izbie wrocławskiej. Potwierdza to WSA we Wrocławiu.

24.07.2023

Postępowania lustracyjne – do wznowienia

Prawo karne Prawnicy

Co najmniej kilkadziesiąt prawomocnie zakończonych postępowań lustracyjnych, prowadzonych w obszarze apelacji lubelskiej Instytutu Pamięci Narodowej, powinno zostać wznowionych z braku podpisu wszystkich członków składu orzekającego - wynika z korespondencji wpływającej do zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka ( na zdjęciu).

23.07.2023

PG: Trybunał powinien umorzyć sprawę dotyczącą pełnego składu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W sytuacji odmowy orzekania przez część sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bezpośrednim powodem niemożności skompletowania pełnego składu nie jest kwestionowana regulacja, lecz postawa konkretnych sędziów, dlatego wniosek premiera należy oddalić, a postępowanie umorzyć – uważa Prokurator Generalny, reprezentowany przez Roberta Hernanda.

22.07.2023

Czas na e-apelację - NRA postuluje poprawki do zmian dotyczących e-doręczeń

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości e-Doręczenia

Doręczenia przez sąd pism procesowych poprzez portal informacyjny stało się już postpandemiczną rzeczywistością. Nowela procedury cywilnej i karnej, którą ma zająć się Senat, sankcjonuje to rozwiązanie na stałe. Adwokatura chce jednak, by była również możliwość e-komunikacji w drugą stronę. Na początek chodzi o składanie drogą elektroniczną apelacji, zażaleń, skarg i sprzeciwów.

21.07.2023

Themis: Obrona skazanych przez ministra Ziobro prowokuje hejterów

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości, rozwijając czerwony dywan przed osobą prawomocnie skazaną za poważne przestępstwo, podważa autorytet zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i swój własny – uważają sędziowie ze Stowarzyszenia Themis. – To sprawa „odgrzana” w celach politycznych, na potrzeby kampanii przedwyborczej – twierdzą sędziowie. Szkodliwa dla sędziego orzekającego, ale też i dla prokuratury – dodają.

20.07.2023

TK odracza rozprawę w sprawie pełnego składu, czeka na opinię Sejmu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny odroczył do 7 września rozpoznanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącego braku możliwości rozpoznania sprawy przez Trybunał w pełnym składzie, przy udziale 11 sędziów, w sytuacji odmowy orzekania przez mniejszość konstytucyjnego składu Trybunału. Przewodniczący wyznaczył Sejmowi 21 dni na sporządzenie pisemnego stanowiska.

19.07.2023