Sędziowie Izby Kontroli SN protestują przeciwko odsuwaniu sędziego Sycha

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zwracamy się, aby w obliczu sporu wokół wymiaru sprawiedliwości opanować emocje i nie spychać sądów i sędziów na ścieżkę wyniszczającego konfliktu - napisali w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

26.11.2018

Waldemar Koper: Prawnicy przedsiębiorstw rosną w siłę

Prawnicy Prawo gospodarcze

Obecność aż trzech reprezentantów firm w pierwszej dziesiątce konkursu dla młodych ambitnych prawników to dowód na umacnianie się pozycji i atrakcyjności zawodu prawnika przedsiębiorstw - uważa Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

24.11.2018

Gdańska apelacja nie będzie opiniować kandydatów na sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odmawiamy udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości UE o zgodności z prawem Unii Europejskiej procedury realizowanej w Krajowej Radzie Sądownictwa - stwierdza w uchwale Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.

23.11.2018

Trela: Deforma systemu sprawiedliwości uderza w adwokatów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rolą adwokatów jest dbanie o prawa jednostki. Stąd adwokatura jest zazwyczaj w kontrze do władzy publicznej, a ta ma zakusy by w adwokaturze coś zmienić. Czy potrzebujemy zmian? Tak, ale w zakresie przyspieszania i usprawnienia procesów, ponieważ właśnie tego chcą obywatele - mówi w rozmowie z Prawo.pl prezes NRA Jacek Trela.

23.11.2018

Adwokaci: Dyscyplinarka dla sędziego, gdy jest delikt

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowscy rzecznicy dyscyplinarni łamią prawo wzywając sędziów na przesłuchania, gdy nie ma uzasadnionego podejrzenia, że doszło do deliktu dyscyplinarnego - piszą adwokaci Jacek Dubois i Michał Zacharski. I doradzają sędziom, że nie muszą stawiać się na takie wezwania. Oceniają też pierwsze działania organów dyscyplinarnych.

23.11.2018

Tajemnica zawodowa nie przeszkadza służbom w podsłuchiwaniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W 2017 roku policja wnioskowała o zastosowanie kontroli operacyjnej aż 9876 razy, a zarządzono ją w 9725 przypadkach. To rekord ostatnich lat. Niespotykana była też liczba zgód na przedłużenie okresu stosowania podsłuchów. Sądy pozytywnie rozpatrzyły aż 1099 wniosków. To najwięcej od 2010 r. A służby nie przejmują się tym, że podsłuchując adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, wchodzą w posiadanie informacji objętych tajemnicą zawodową.

23.11.2018

Polska adwokatura ma już 100 lat

Prawnicy

W piątek 23 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala Jubileuszowa 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Weźmie w niej udział prawie 300 gości, m.in. przedstawicieli władz państwowych, sądownictwa oraz międzynarodowych organizacji prawniczych.

23.11.2018

Mąż kandyduje, żona w Radzie - wniosek o wyłączenie większości członków KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

O wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Słupsku ubiega się 14 osób. Osiem z nich złożyło wnioski o wyłączenie większości składu Krajowej Rady Sądownictwa z oceny kandydatur. Mają obawy co do ich bezstronności. KRS ma zajmować się tymi kandydaturami podczas trwającego obecnie (do piątku 23 listopada) posiedzenia.

21.11.2018

Prawnicy skarżą się na małe zarobki, MS wierzy w wolny rynek

Prawnicy

Ustalane przez ministra sprawiedliwości stawki za czynności adwokackie i radcowskie są zbyt niskie, niesprawiedliwe i przyczyniają się do postępującej pauperyzacji zawodu - podnoszą prawnicy. Resort jednak nie widzi w tym momencie konieczności zmian. W ocenie wiceministra Łukasza Piebiaka, obecnie obowiązujący system całkowicie zabezpiecza obie grupy zawodowe.

21.11.2018

Kancelarie prawnicze muszą inwestować w nowe technologie

Prawnicy LegalTech

Prawnicy, którzy zignorują rewolucję technologiczną, za kilka lat nie będą w stanie świadczyć usług na poziomie wymaganym przez rynek. Nadążenie za nią wiąże się jednak z dużymi inwestycjami, a także zmianami struktury zatrudnienia. Takie wnioski płyną z raportu o sztucznej inteligencji w praktyce prawniczej.

20.11.2018

Byli prezesi krytycznie o nieudanym zjeździe radców prawnych

Prawnicy

Nadzwyczajny Zjazd zwołany zgodnie z nasza ustawą, nie odbył się, chociaż został otwarty i zamknięty. Wnioskodawcom zwołania Zjazdu nie zostały stworzone możliwości do przedstawienia swojego poglądu na sytuację w samorządzie w zakresie objętym tematem Zjazdu. Idea samorządności nie została więc dochowana, nie mówiąc już o szacunku dla innych poglądów - napisało we wspólnym oświadczeniu pięciu byłych prezesów samorządu.

18.11.2018

We wtorek pierwsze sprawy w nowej Izbie Dyscyplinarnej SN

Prawnicy

Na 20 listopada br. zaplanowano pierwsze trzy posiedzenia Izby Dyscyplinarnej dla prawników w Sądzie Najwyższym. Dwie sprawy będą rozpatrywane przez trzyosobowy skład: przewodniczący – SSN Piotr Niedzielak, sędziowie SN Małgorzata Bednarek i Jacek Wygoda.

18.11.2018

KNF: Adwokat utrudnia nadzór, to audytor oceni sytuację

Prawnicy Prawo gospodarcze

W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zarzuty adwokata Romana Giertycha opublikowane na facebooku 17 listopada br. są bezpodstawne. Rzeczywisty kontekst opisanych przez niego wydarzeń został zniekształcony - czytamy w komunikacie KNF.

18.11.2018

Bezprawne wezwania rzeczników dyscyplinarnych

Prawnicy

Sędzia nie może być przez rzecznika dyscyplinarnego wzywany jako świadek. Jeśli więc rzecznik dyscyplinarny wzywa sędziego do złożenia zeznań, czyni to bezprawnie - uważa prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego.

17.11.2018

Kodeks Etyki Adwokackiej do wymiany

Prawnicy

Latem przyszłego roku powinien być gotowy projekt zmian w zasadach etycznych dla adwokatów. Czy będzie nowelizacją obecnie obowiązującego kodeksu, czy nową kodyfikacją, jeszcze nie wiadomo. Ma jednak - w odróżnieniu od obecnego - odnosić się bezpośrednio do zachowań prawników, a zasady dotyczące prowadzenia kancelarii zostaną z niego usunięte.

17.11.2018

Wschodzące gwiazdy świata prawniczego nagrodzone

Prawnicy

Adwokat Michał Zacharski został zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018". Na podium znaleźli się także radca prawny dr Izabela Nowacka i Tomasz Krzyżewski, dyrektor ds. prawnych Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. Laureatami konkursu jest dziesięcioro młodych prawników. Dodatkowo Kapituła przyznała pięć nagród specjalnych.

15.11.2018

Prezes SN do Komisji Europejskiej: KRS straszy sędziów 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną Dariusz Zawistowski przesłał Komisji Europejskiej uchwałę KRS krytyczną wobec zdjęcia z wokandy spraw jednego z nowych sędziów SN. Według niego w uchwale Rady jest groźba zastosowania odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów SN.

14.11.2018

Trzy kancelarie doradzały przy zmianie właściciela browaru Namysłów

Prawnicy

Grupa Żywiec S.A. zawarła umowę z Chicago Poland Investment Group, LLC dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów w Browarze Namysłów Sp. z o.o. Grupie Żywiec doradzała kancelaria Allen&Overy (główny doradca prawny) oraz kancelaria Markiewicz & Sroczyński (doradca prawny w postępowaniu przed Prezesem UOKiK). Doradcą Browaru Namysłów było warszawskie biuro kancelarii Magnusson.

14.11.2018

Rzecznik SN: Nie ma dublerów w Sądzie Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wśród sędziów Sądu Najwyższego nie ma obecnie sędziów powołanych na miejsce tych, którzy zostali objęci postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wyjaśnił w środę rzecznik tego sądu Michał Laskowski. - Wszyscy nowo powołani sędziowie SN objęli stanowiska wolne lub nowe - dodał.

14.11.2018