Czytaj:
Sąd Najwyższy: Sędziowie powołani z udziałem nowej KRS nie mogą orzekać>>

SN: Nowi sędziowie nie mogą orzekać; MS: Sąd Najwyższy nie może o tym decydować>>         

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej powstrzymanie się przez sędziów od czynności orzeczniczych "stanowiłoby naruszenie ślubowania sędziowskiego złożonego wobec prezydenta, sprzeniewierzenie się aktowi powołania i prowadziłoby do uchybienia godności sędziego".

W stanowisku tym wskazano, że prezydent RP jest jedynym podmiotem uprawnionym do powołania na urząd sędziego, a istotą tego powołania jest prawo i obowiązek sprawowania wymiaru sprawiedliwości. - Odsunięcie sędziego od orzekania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 Konstytucji. Okoliczności tam wskazane nie wystąpiły - czytamy w oświadczeniu. Zdaniem jego autorów, ten artykuł konstytucji stanowi, że "złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie".

Rzecznik Izby Piotr Falkowski nie odpowiedział podczas konferencji prasowej, czy sędziowie Izby Dyscyplinarnej będą odraczać swoje rozprawy, tak jak robią to już sędziowie innych izb SN. Powiedział, że jest to materia niezawisłości sędziowskiej. - W związku z tym, tutaj każdy sędzia będzie sam decydować w tych okolicznościach, w jaki sposób będzie prowadzić sprawy - podkreślił.

Czytaj:
Sądy jeszcze nie wiedzą, czy nowi sędziowie będą orzekać>>
KRS: Nie ma podstaw do zaprzestania orzekania przez "nowych" sędziów>>