Czytaj: Po wyroku TSUE sąd nakazał ujawnienie list poparcia do KRS>> 

Szefowa Kancelarii miała stawić się na wezwanie sędziego Pawła Juszczyszyna, który rozpatrując w listopadzie 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do Rady, ale Kancelaria Sejmu odmówiła udostępnienia tych list. Sędzia Juszczyszyn wezwał szefową Kancelarii Sejmu na 24 stycznia na przesłuchanie do sądu w celu wyjaśnienia odmowy przedstawienia żądanych przez sąd dokumentów.

Agnieszka Kaczmarska poinformowała, że w piątek musi uczestniczyć w posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, na którym przewidziano informację Szefa Kancelarii Sejmu na temat funkcjonowania Straży Marszałkowskiej. - Niestety organ, jakim jest przewodniczący komisji, wezwał mnie. Ja nie mam możliwości stawienia się przed sądem w Olsztynie. Bardzo mi przykro - powiedziała.

Zaplanowana na piątek w Sądzie Okręgowym rozprawa prowadzona przez sędziego Pawła Juszczyszyna odbędzie się - poinformowała pełniący obowiązki rzecznika prasowego olsztyńskiego Sądu Okręgowego sędzia Adam Barczak. I dodała, że sąd na rozprawie odniesie się do usprawiedliwienia nieobecności, które w czwartek nadesłała do sądu w Olsztynie szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

We wtorek 21 stycznia sędzia Juszczyszyn przyjechał do Kancelarii Sejmu, gdzie miał dokonać oględzin list poparcia. Jednak odmówiono mu okazania list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jako powód podano wycofanie przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego delegacji na jego wyjazd do Warszawy. 

Czytaj: Kancelaria Sejmu nie pokazała sędziemu Juszczyszynowi list poparcia dla sędziów-członków KRS>>