Czytaj: TSUE: Sąd Najwyższy ma ocenić, czy Izba Dyscyplinarna jest niezależna>>
 

Sąd rozpatrywał apelację w sprawie cywilnej z powództwa jednego z funduszy sekurytyzacyjnych przeciwko Joannie S. o zapłatę. Jak poinformowała rzeczniczka olsztyńskiego Sądu Okręgowego sędzia Agnieszka Żegarska, sąd ten w toku tego postępowania apelacyjnego - mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. - uznał, że zaszła konieczność zbadania z urzędu nieważności tego postępowania w zakresie składu orzekającego w pierwszej instancji.

Wyrok wydał sędzia powołany przy udziale nowej KRS

Chodzi o to, że sędzia, który wyrokował w tej sprawie w pierwszej instancji otrzymał nominację sędziowską na podstawie uchwały podjętej przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W ocenie sądu odwoławczego, w świetle wyroku TSUE, taka sytuacja może budzić wątpliwości, czy zapadłe w sprawie orzeczenie zostało wydane przez osobę do tego uprawnioną - poinformowała rzecznik.

Jak dodała, w celu wyjaśnienia tych wątpliwości Sąd Okręgowy w Olsztynie, na posiedzeniu niejawnym w środę 20 listopada wydał postanowienie nakazujące szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, wybranych następnie do KRS na mocy uchwały Sejmu z 6 marca 2018 r., oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów.

- - Takie działania prowadzą do anarchii; wszelkie głosy, które mówią, że można podważać status sędziów, są niedopuszczalne; to ingerencja w działania konstytucyjnych organów - ocenił w wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, pytany o postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie.

- Będziemy oczekiwać na pisemną korespondencję w sprawie nakazu Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego przedstawienia list poparcia kandydatów do KRS - poinformował w sobotę dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka. Podkreślił, że Kancelarię Sejmu wiąże w sprawie list postanowienie prezesa UODO.

Czytaj: NSA: Listy sędziów popierających kandydatów do nowej KRS do ujawnienia>>

NSA nakazał pokazanie list poparcia 

Opublikowanie tych list nakazał w wyroku z 28 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny, a 30 lipca minął 14-dniowy termin od dostarczenia Kancelarii Sejmu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA. Kancelaria Sejmu nie wykonała wyroku, powołując się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który postanowił zbadać zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia takich list.
Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że jego prezes na podstawie skargi osoby fizycznej (złożył ją sędzia Maciej Nawacki, członek nowej KRS i prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie) oraz z urzędu wszczął dwa postępowania wobec Kancelarii Sejmu w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Dotychczas nie poinformowano o wynikach tych postępowań.

Czytaj: Teraz UODO blokuje ujawnienie danych osób popierających kandydatów do KRS>>