Jak powiedział prezes zarządu Związku Powiatów Polskich Marek Tramś, spotkanie odbyło się z inicjatywy samorządowców. „Przedstawiłem prezydentowi osiągnięcia powiatów, skupiając swoją uwagę na ostatnich czterech latach. Mówiliśmy również o tym, co naszym zdaniem należy naprawić oraz o kwestiach, co do których chcielibyśmy prosić prezydenta o wsparcie poprzez zmianę prawa" - powiedział Tramś.
Zwrócił uwagę, że "jakoś tak się dziwnie składa, że rząd bardzo chętnie dodaje zadań powiatom, natomiast nie zawsze za tymi zadaniami idą środki finansowe". Podkreślił, że ZPP zależy na tym, aby zmienić tę sytuację. "Inny nasz postulat dotyczy powrotu do koncepcji służb zespolonych z powiatem. Chodzi o to, aby na przykład Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, policja czy straż pożarna były w gestii powiatów" - powiedział Tramś.
Według szefa ZPP, prezydent pozytywnie ocenił te dążenia związku, choć - jak relacjonował Tramś - zaznaczył, że "nie wszystko jest do zrobienia od razu". "Z wielka uwagą przysłuchiwał się naszej relacji, świadom tego, że reforma samorządowa sprzed 20 laty powinna być kontynuowana i zakończona w sposób najbardziej optymalny dla samorządności" - relacjonował Tramś.
"Zdajemy sobie sprawę, że są pewne kwestie do załatwienia. Nie można jednak załatwiać wszystkiego w jednej ustawie, która i tak jest bardzo szeroka" - powiedział PAP doradca społeczny prezydenta ds. samorządu, prof. Jerzy Regulski. Jak podkreślił, przygotowywana w Kancelarii Prezydenta ustawa dotycząca samorządów nie dotyczy spraw finansowych, które były m.in. podnoszone przez samorządowców podczas spotkania. Dodał, że kwestie te podlegają rządowi i prezydent nie chciałby w nie ingerować i zastępować rządu.
Chodzi o projekt ustawy, który zakłada m.in. wprowadzenie na szczeblu samorządowym: inicjatywy uchwałodawczej, wysłuchania publicznego i interpelacji obywatelskiej. Powstał on w Kancelarii Prezydenta; do Sejmu trafić ma na przełomie kwietnia i maja.
Jak mówił prof. Regulski, "pewne działania samorządowe na rzecz wspierania samorządności będą wymagały szeregu inicjatyw legislacyjnych, ale to należy traktować spokojnie". W tej pierwszej ustawie będzie załatwione to, co nie budzi zasadniczych sprzeciwów" - zaznaczył.
Dopytywany, powiedział, że prezydent na pewno będzie zgłaszał kolejne inicjatywy ustawodawcze dotyczące samorządów, ale - jak podkreślił - już po jesiennych wyborach parlamentarnych. Jak mówił, chodzi np. o zmianę ordynacji w wyborach samorządowych. „Prezydent chciałby, aby wybory na każdym szczeblu odbywały się w okręgach jednomandatowych. Zaznaczył jednak, że nie jest to w tej chwili priorytetem" - powiedział.
Tramś poinformował, że prezydent potwierdził swój udział oraz patronat nad majowym Kongresem Regionów w Świdnicy. "Jako ZPP uczestniczymy w pracach tego kongresu od samego początku i zależy nam, aby miał on jak najlepszą oprawę. Przybycie pana prezydenta bezsprzecznie podniesie rangę tego przedsięwzięcia" - zaznaczył. Ogólnopolski Kongres Regionów „Samorząd – Inwestycje – Rozwój” to spotkanie samorządowców z przedsiębiorcami. Jego druga edycja odbędzie się w dniach 10-12 maja 2011 roku w Świdnicy. Tematem przewodnim będzie "Bezpieczeństwo i rozwój".
Pytany, czy podczas spotkania dyskutowano również na temat prezydenckiego projektu ustawy zwiększającej wpływ obywateli na funkcjonowanie samorządów, odparł, że nie była ona głównym tematem dyskusji. "Prezydent odniósł się w kilku słowach do tego, że w jego kancelarii trwają prace nad takim projektem i że ma on wymiar prosamorządowy, proobywatelski" - dodał.
Tramś wyjaśnił, że ZPP przesłał już wcześniej do Kancelarii Prezydenta swoje stanowisko w sprawie projektu. Jak mówił, obecnie powstaje zespół, składający się z przedstawicieli poszczególnych korporacji samorządowych, w tym również ZPP. „Będzie on pracował pod kierownictwem prezydenckiego ministra Olgierda Dziekońskiego. Efektem jego pracy będzie opracowanie do końca maja ostatecznego kształtu projektu, który będzie następnie poddany ostatecznym, właściwym konsultacjom z korporacjami samorządowymi" - powiedział Tramś.
Zaznaczył, że obecna wersja projektu to "wersja próbna, wywołująca pewne zagadnienia". Jak tłumaczył, "daleko jest jeszcze do momentu, kiedy będzie można odnieść się w szczegółach do konkretnych jego zapisów.(PAP)