Rzecznik chce też wyjaśnień w sprawie apelu o odwołanie wiceprezes sądu rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim - Doroty Bobrowicz. Jak precyzuje chodzi o "podjęcie przez sędzie działań zmierzających do nakłonienia ministra sprawiedliwości" do takich działań. Wskazuje, że może to wypełniać znamiona deliktu dyscyplinarnego w postaci uchybienia godności zawodu i przywołuje art. 107 par. 1 pkt. 5 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Kolejna kwestia ma dotyczyć niezachowania przez sędzie - jak wskazuje w piśmie rzecznik - powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych poprzez zamieszczenie postu dotyczącego prezesa Dudzicza oraz prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj: Iustitia składa zawiadomienie w sprawie sędziów/członków KRS >>

Większość sędziów za odwołaniem Dudzicza

Apel o odwołanie wiceprezes Bobrowicz i prezesa Dudzicza podpisało 31 z 39 sędziów rejonowych z Gorzowa Wielkopolskiego.

To nie wszystko - sędzia Dudzicz jako były członek tzw. neo-KRS, czyli Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na mocy noweli z 2017 r., znalazł się też w zawiadomieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia dotyczącym nadużycia władzy i złamania etyki.

Czytaj:  Podejrzewany o antysemickie wpisy sędzia Dudzicz nie jest już zastępcą rzecznika KRS >>