Zespół - jak poinformowała Prokuratura Krajowa, ma ustalić jaka była liczba zgłoszeń i spraw prowadzonych w oparciu o dotychczas obowiązujące procedury, liczba postępowań przed sądami i ich wyniki, a także dokonać przeglądu oraz ocenić skuteczność dotychczas stosowanych procedur i środków, w tym w zakresie właściwej ochrony sygnalistów i osób zgłaszających praktyki mobbingowe lub dyskryminacyjne.

 

Powstanie raport

Zadaniem zespołu jest również zebranie i porównanie danych dotyczących równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia w jednostkach prokuratury, stanowisk kierowniczych na wszystkich szczeblach, awansu zawodowego, szkoleń, specjalizacji zawodowej i równego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości.

- Zwieńczeniem pracy zespołu będzie raport, w oparciu o który zostaną opracowane i następnie wdrożone jednolite ogólnopolskie standardy oraz procedury antymobbingowe, antydyskryminacyjne oraz zapobiegające molestowaniu, gwarantujące bezstronność, rzetelność i obiektywizm prowadzonych postępowań wyjaśniających, a także zapewniające równouprawnienie kobiet i mężczyzn, uwzględniające zasady wynikające z prawa pracy, jak i prawa międzynarodowego - informuje prokuratura.

Pracami Zespołu pokieruje prokurator Aleksandra Antoniak-Drożdż - pełnomocniczka Prokuratora Krajowego ds. przeciwdziałania praktykom mobbingowym, dyskryminacyjnym oraz molestowania. W skład Zespołu powołano także dwóch prokuratorów (Aleksandrę Malinowską-Bizon i Karolinę Staros) oraz urzędnika prokuratury.