Strasburg: minął dobry rok w orzecznictwie

Miniony rok orzeczniczy można uznać za pełen sukcesów - stwierdził 29 stycznia br. przewodniczący Dean Spielmann podczas dorocznej konferencji podsumowującącej działalność Europejskiego Trybunału...

04.02.2015

PG wycofał z Trybunału wniosek ws. mandatów

Prokurator Generalny w ostatniej chwili wycofał wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom ITD uprawnień do...

03.02.2015

UOKiK: kary za zmowy w przetargu kolejowym

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje stwierdzające nieprawidłowości podczas przetargu na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie-Radom. Ukaranych zostało pięciu...

29.01.2015

WSA: ws. przepadku pojazdu nie do starosty

Wystąpienie organu z wnioskiem do sądu powszechnego o orzeczenie przepadku pojazdu, nie stanowi czynności z zakresu administracji publicznej. Zatem bezczynność starosty w tym przedmiocie nie podlega...

29.01.2015

Orzecznictwo dot. przetargów wciąż niejednolite

Niejednolite orzecznictwo sądów i Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczące zamówień publicznych, nie pomaga uczestnikom tego rynku w codziennej pracy twierdzą redaktorzy programu LEX Navigator Zamówienia...

28.01.2015

Strasburg: nie każda skarga może być konstytucyjna

Ograniczenie dopuszczalności skargi konstytucyjnej jedynie do spraw, które mają szczególne konstytucyjne znaczenie, nie budzi wątpliwości z punktu widzenia art. 6 ust. 1 Konwencji stwierdził w wyroku...

27.01.2015

SA oddalił powództwo Głowackich w sporze z Trawny

Mieszkająca na stałe w Niemczech Mazurka Agnes Trawny nie musi płacić za nakłady na utrzymanie domu, który po latach odzyskała - orzekł w środę prawomocnie Sąd Apelacyjny w Białymstoku, oddalając...

21.01.2015

NSA: ZUS ustala, czy warunki pracy są szkodliwe

Pracownik musi zwrócić się do ZUS, a następnie do sądu powszechnego w sytuacji, gdy pracodawca nie chce uznać jego pracy za wykonywaną w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze.

21.01.2015

TK: nie wszystkie dane wrażliwe dla NIK

Dostęp NIK do danych o poglądach politycznych i religijnych, o kodzie genetycznym, nałogach i życiu seksualnym obywateli jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Uznał zaś wgląd...

20.01.2015