Sąd okręgowy zasądził na rzecz spółki z o.o. od szpitala wojewódzkiego ponad 274 tys. zł z odsetkami. Pozwany nie wywiązywał się bowiem z obowiązku zapłaty za dostarczane mu artykuły medyczne. W związku z tym wierzyciel (spółka z o.o.) wezwał szpital do zapłaty ponad 274 tys. zł wraz z należnymi odsetkami. Więcej>>>