SA: kara umowna ma mobilizować do wykonania umowy

Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że kara umowna jest tzw. surogatem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej,...

30.08.2015

SA: umowa darowizny może zawierać dodatkowe klauzule

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że choć umowa darowizny ze swej istoty ma charakter darmy, to jednak nie oznacza to, że nie może nakładać określonych zobowiązań na osoby obdarowane. Mimo tego...

23.08.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski