SA: sąd nie ingeruje w sprawy wewnętrzne kościołów

Autonomia związków wyznaniowych stanowi przejaw realizacji wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym. Oznacza władzę kościoła do stanowienia prawa i kierowania się nim w stosunkach wewnętrznych....

11.05.2015

SN: fałszywe zaświadczenie wydane zabużanom

Gdy do niesłusznego uzyskania korzyści z majątku skarbu państwa dochodzi bezpośrednio na mocy samej czynności prawnej lub decyzji administracyjnej przenoszącej własność lub inne prawo majątkowe, sąd...

09.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski