SN: użytkownik wieczysty nie może dzielić działki

Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu powierzonego mu w użytkowanie wieczyste - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy rozpatrując wniosek spółdzielni mieszkaniowej w Piotrkowie...

14.03.2015

SO: sąd powinien chronić ofiary przemocy domowej

Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy interpretować tak, by jak najlepiej chroniła ofiary przemocy domowej. Inaczej wypacza się sens regulacji - zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Radomiu.

13.03.2015

WSA: zaczernienie nazwiska zamiast usunięcia akt

Generalny Inspektor Danych Osobowych nie może żądać usunięcia danych osobowych i wydania oryginałów pism skierowanych do rektora uczelni przez studentów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. -...

11.03.2015

SN: komornik nie może zająć pieniędzy unijnych

Komornik zajął środki pochodzące z dotacji unijnej na budowę domu pomocy społecznej. Sąd Najwyższy stwierdził, że jest to niedopuszczalne, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z...

09.03.2015

ETS: e-booki bez obniżonej stawki VAT

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że książki elektroniczne nie są towarem, lecz świadczeniem usług i dlatego Francja i Luksemburg nie mogą na nie stosować obniżonej stawki VAT.

06.03.2015