NSA: mały sabotaż nie daje uprawnień kombatanckich

Tylko pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach w latach okupacji hitlerowskiej, a nie uprawianie małego sabotażu jest podstawą do uzyskania uprawnień kombatanckich -...

18.07.2015

Sąd: najem mieszkania także po zmarłym partnerze

Można wstąpić w stosunek najmu mieszkania po zmarłym partnerze homoseksualnym - orzekł stołeczny sąd. Jak podała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, oznacza to uwzględnienie pozwu mieszkańca stolicy...

17.07.2015

SN: bank ponosi winę za spóźnione zablokowanie rachunku

Zawiadomienie o zajęciu długu z rachunku bankowego dłużnika oznacza, że bank ma bezzwłoczne zablokować rachunek, a nie dyskutować - stwierdził Sąd Najwyższy. Błędem i rażącą winą banku było wysyłanie...

13.07.2015

SN: szkoda w dochodach górnika po wypadku w kopalni

Przy określaniu wysokości renty dla górnika poszkodowanego w wypadku w kopalni nalezy brać pod uwagę opinię psychiatry i rozmiar stresu pourazowego dla określenia utraty zdolności do pracy -...

11.07.2015

Państwo płaci za niedostateczną ochronę turystów

Państwo polskie jest zobowiązane do zapłaty powódce odszkodowania ponieważ ustawodawca nie zapewnił jej ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki z którym zawarła umowę zgodnie z...

11.07.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski