NSA: do schroniska - tylko zwierzęta z danej gminy

Właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien zajmować się psami i kotami znajdującymi się tylko na obszarze gminy, gdzie wydano mu zezwolenie. Chyba, że wykaże on, ze inne gminy przekazały...

18.03.2015

SA: skadruj fotografię, a stworzysz utwór

Ochronie prawa autorskiego podlega fotografia, którą cechują elementy twórcze, choćby na minimalnym poziomie. Poddanie fotografii obróbce i kadrowaniu to wkład twórczy - uznał Sąd Apelacyjny w...

17.03.2015

Prezes NSA informuje o wydatkach, prezes SN niechętnie

Prezes NSA idealnie wywiązał się z ustawy - stwierdził WSA. Podał do publicznej wiadomości wszystkie numery komórkowe sędziów i pracowników, rejestracje aut służbowych, a także koszty wyjazdów...

17.03.2015

SN: użytkownik wieczysty nie może dzielić działki

Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu powierzonego mu w użytkowanie wieczyste - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy rozpatrując wniosek spółdzielni mieszkaniowej w Piotrkowie...

14.03.2015