SN: fałszywe zaświadczenie wydane zabużanom

Gdy do niesłusznego uzyskania korzyści z majątku skarbu państwa dochodzi bezpośrednio na mocy samej czynności prawnej lub decyzji administracyjnej przenoszącej własność lub inne prawo majątkowe, sąd...

09.05.2015

WSA: umowa koncesyjna to tajemnica przedsiębiorstwa

Rolą ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zastępowanie organów kontroli - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i oddalił skargę na ministra infrastruktury, który...

07.05.2015

SN ma problem z warunkami rozwiązania adopcji

Dorobek orzecznictwa nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest dopuszczalnym rozwiązanie przysposobienia, jeśli w nowo skonstruowanej rodzinie powstały znaczne trudności...

06.05.2015

WSA: mimo zatarcia skazania, policja dane przetwarza

Policja może przez 10 lat i dłużej przetwarzać dane osobowe skazanego za przestępstwo karne, mimo, że nastąpiło juz zatracie skazania. Wymaga tego obowiązek ściganie przestępczości w kraju i całej...

06.05.2015

SA: twierdzenia strony to nie uprawdopodobnienie

Wniosek o zabezpieczenie wymaga uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnieniem nie są same twierdzenia strony, lecz konieczne jest ich dodatkowe...

01.05.2015

NSA: trudno ustalić podstawy raportu o likwidacji WSI

Sąd stwierdził przewlekłość postępowania GIODO w sprawie wyjaśniania okoliczności sporządzenia raportu o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych z 2007 r. Wysyłanie korespondencji przez inspektora...

30.04.2015
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski