NSA: posada radnego Zielonej Góry - obroniona

Przewodniczący Rady Miasta nie może być zwolniony z pracy w banku z przyczyn ekonomicznych w związku ze zwolnieniami grupowymi. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze...

31.12.2014

NSA: odmowa wypłacenia ekwiwalentu za nadgodziny

Roszczenia o wypłatę ekwiwalentu za godziny nadliczbowe przedawniają się po trzech latach od daty zwolnienia policjanta ze służby - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i uznał, że komenda Policji...

29.12.2014

SN: renta należy się też rozwodnikom

Znaczący w skutkach wyrok zapadł w Izbie Pracy Sądu Najwyższego. Sąd przyznał rozwódce rentę rodzinną po zmarłym mężu, który dobrowolnie płacił alimenty po rozwiązaniu małżeństwa. Ten wyrok może...

19.12.2014

ETS definiuje pojęcie „embrionu ludzkiego”

Organizm niezdolny do rozwinięcia się w jednostkę ludzką nie stanowi embrionu ludzkiego w rozumieniu dyrektywy w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych - stwierdził Trybunał...

18.12.2014

ETS: członek rodziny obywatela UE nie potrzebuje wizy

Nie można uzależnić prawa wjazdu obywatela państwa trzeciego od uprzedniego uzyskania wizy, gdy obywatel państwa trzeciego jest posiadaczem karty pobytu członka rodziny obywatela Unii - tak wynika z...

18.12.2014