- Jesteśmy gotowi do uzasadnienia konieczności nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Odbyła się już jedna tura rozmów w rządzie w tej sprawie. Jutro odbędzie się druga tura dyskusji na ten temat. Mam nadzieję, że projekt tej ustawy będzie skierowany do dalszych prac - podkreślił szef resortu środowiska podczas posiedzenia stałej podkomisji ds. energetyki.
Wicedyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w resorcie środowiska Andrzej Przybycin wyjaśnił, że realizacja inwestycji w instalacje wychwytywania i składowania CO2 (tzw. CCS) wymaga wdrożenia do ustawy Prawo geologiczne i górnicze dyrektywy w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.
- Przewidujemy, że zostaną wprowadzone do ustawy Prawo geologiczne i górnicze dwa nowe rodzaje koncesjonowanej działalności gospodarczej. Będzie to poszukiwanie i rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. Na bazie tych odkrytych i udokumentowanych kompleksów będzie można prowadzić podziemne składowanie tego gazu - powiedział Przybycin.  Takich koncesji - jak mówił wicedyrektor - będzie udzielał minister środowiska, a organem odpowiedzialnym za nadzór górniczy ma być prezes Wyższego Urzędu Górniczego. - Ważnym zagadnieniem związanym z tą działalnością jest ustanowienie gwarancji finansowej. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zabezpieczenia środków na prowadzenie tej działalności - podkreślił. Mają być one wpłacane na rachunek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Przewiduje się również ustanowienie specjalnego podmiotu - krajowego administratora podziemnych składowisk dwutlenku węgla. Jego zadaniem będzie przejmowanie odpowiedzialności za zamknięte składowiska. Zadania te będzie wykonywał Państwowy Instytut Geologiczny" - wyjaśnił Przybycin.  Po koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie (kompleksów podziemnego składowania CO2 - PAP), będzie udzielana koncesja na podziemne składowanie dwutlenku węgla. Następnie przez określony czas będzie trwało zatłaczanie tego gazu do górotworu. Po zakończeniu tego, rozpocznie się etap likwidacji zakładu górniczego. Ten etap będzie miał obowiązkowy 20-letni monitoring - będzie on prowadzony przez przedsiębiorcę na jego własny koszt. Po zakończeniu monitoringu, przedsiębiorca będzie miał możliwość przekazania odpowiedzialności za to składowisko na rzecz Skarbu Państwa, poprzez przekazanie go krajowemu administratorowi - dodał.
Przybycin zwrócił uwagę, że "istotnym elementem udzielania koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla jest uzgadnianie tych decyzji z organami administracji lokalnej, czyli z właściwym wójtem, burmistrzem, bądź prezydentem miasta". "Bez uzyskania zgody tych organów, nie będzie możliwe udzielenie koncesji przez ministra środowiska" - dodał. Nowatorskie instalacje CCS finansowane częściowo z unijnych środków mają powstać w Kędzierzynie-Koźlu i Bełchatowie. (PAP)