Uciekinierzy z Ukrainy niecierpliwie czekali na polską specustawę legalizującą ich pobyt. Problem w tym, że obejmuje ona głównie tych, którzy przedostali się bezpośrednio ze swojej ojczyzny. Spod jej działania wyłączeni są np. rodzice dziecka z ukraińskim obywatelstwem, którzy sami go nie mają. Polscy urzędnicy zapewniają, że działa tu ochrona czasowa, ale jej przepisy - zdaniem prawników - są nieprecyzyjne.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2022
Administracja publiczna Ukraina

Rosja nie czeka na wyrzucenie, sama rezygnuje z członkostwa w Radzie Europy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Ukraina
Rosja, która następniego dnia po napaści na Ukrainę została zawieszona w prawach członka Rady Europy, złożyła oświadczenie o wystąpieniu z tej organizacji. Uznawane jest to za posunięcie wyprzedzające prawdopodobne wykluczenie Rosji z Rady Europy w wyniku jej agresji na Ukrainę. Rada Europy skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Ukraina
Adwokatka Anna Jaczun, aktywistka współpracująca z Grupą Granica, która koordynuje zespół prawników udzielających pomocy prawnej migrantom na granicy polsko-białoruskiej, została laureatką konkursu Adwokatka Roku 2021. Doceniono ją za profesjonalizm, sprawczość, wrażliwość i determinację w działaniu na rzecz ochrony praw i wolności człowieka.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2022
Prawnicy
Wprowadzone w 2017 roku zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedwczesne zakończenie mandatu ówczesnego członka KRS stanowią naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowiek - stwierdziła we wtorek po raz kolejny Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Czławieka. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny orzeka, że takie wyroki ETPC są sprzeczne z polską konstytucją.
Katarzyna Warecka
15.03.2022
Prawo karne Prawnicy
Obywatel został ukarany grzywną za hodowlę owiec na swej nieruchomości w Warszawie, wbrew obowiązującemu zakazowi. Sąd wydał wyrok w trybie nakazowym, czyli bez wysłuchania ani jego, ani świadków, oparł się na materiale zebranym przez Straż Miejską. Według składającego kasację RPO, tryb ten możliwy jest jednak tylko wobec braku jakichkolwiek wątpliwości, a w tej sprawie były istotne wątpliwości.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Konieczne jest pilne podjęcie rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce. Ma on daleko idące skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i polityczne. W obliczu zagrożeń i wyzwań stojących obecnie przed Polską, zwłaszcza w związku z agresją Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, jego dalsza eskalacja jest niebezpieczna i nie leży w polskim interesie narodowym.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sejmowe prace nad zmianami dotyczącymi Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego rozpoczną się najpewniej w przyszłym tygodniu. Jak twierdzi Marek Ast, poseł PiS i szef sejmowej komisji sprawiedliwości, wiodącym ma być projekt prezydenta, a propozycja Solidarnej Polski zostanie potraktowana „odrębnie”.
Grażyna J. Leśniak
15.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Alimenty i świadczenia o tzw. quasi-alimentacyjnym charakterze nie są ustalane według sztywnych wyliczeń. Ważna jest np. sytuacja dziecka, któremu się należą - choćby to, czy wymaga leczenia, czy jest uzdolnione i potrzebuje indywidualnego toku nauczania. Pomóc może w tym mediacja, ale często do ugody prowadzi wyboista droga.
Aleksandra Partyk
15.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Zawiadomienie o przestępstwie składamy w najbliższym komisariacie policji lub jednostce prokuratury. Może być złożone ustnie lub pisemnie i co ważne nie dotyczy to tylko osób pokrzywdzonych. Może je złożyć każdy, kto posiada informacje, że doszło do złamania prawa. Trzeba tylko pamiętać o jednym - za fałszywe zawiadomienie grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Wojna, która toczy się obecnie w Ukrainie, pokazała nam, jak istotne jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz obecność w NATO. Obrazuje też konsekwencje braku praworządności w Rosji i negowania orzeczeń międzynarodowych trybunałów. A wiedza o tym jest bezspornie priorytetem, jeśli chodzi o edukację prawną młodych Polaków - mówi sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, prezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
„Łączy nas praworządność” – to hasło tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej, który jak co roku, obchodzony jest 15 marca. Jak podkreślają organizatorzy, to hasło nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji toczącej się poza naszymi granicami wojny oraz sporów o praworządność dotyczących naszego kraju. Z uwagi na ciągle trwającą pandemię, działania edukacyjne przeprowadzone są przede wszystkim online.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Faktyczna likwidacja niezależności prokuratorów, fasadowa zmiana ustroju prokuratury, ręczne sterowanie śledztwami, karne delegacje prokuratorów, nagrody i awanse dla wybranych – takie najkrótsze podsumowanie dorobku prokuratury w ostatnich sześciu latach wyłania się z raportu przygotowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Prezentacja raportu odbyła sie w poniedziałek.
Krzysztof Sobczak
14.03.2022
Prawo karne Prokuratura

Piotrowska-Albin: Szkoły coraz bardziej zainteresowane edukacją prawną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są traktaty międzynarodowe – przynależność Polski do NATO i Unii Europejskiej. Na webinariach 15 marca porozmawiamy o tym, po co nam NATO oraz UE. Powiemy też, dlaczego system sądownictwa europejskiego jest tak dla nas Polaków i dla każdego demokratycznego społeczeństwa taki ważny - mówi mówi Elżbieta Piotrowska-Albin, wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.
Monika Sewastianowicz
14.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Dubois i Stępiński: Prawo uchwalane na rympał

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
O tym, że Ukrainie i Ukraińcom trzeba pomagać, nie należy nikogo uczciwego i rozsądnego przekonywać. Zatem uchwalenie ustawy mającej pomóc już ponad milionowi uchodźców, to oczywista konieczność. I dobrze się stało, że taka ustawa w kilka dni została uchwalona. Nie ma jednak nic paskudniejszego niż dbałość o własne interesy przy okazji udzielania pomocy ofiarom - piszą adwokaci Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
14.03.2022
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający, że przepis Konwencji o ochronie praw człowieka w zakresie, w którym umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kontrolę statusu sędziów krajowych, jest niezgodny z polską konstytucją, jest kolejnym gorszącym przykładem orzecznictwa naruszającego Konstytucję - oceniają sędziowie TK w stanie spoczynku.
Krzysztof Sobczak
14.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pomaganie uchodźcom wojennym z kosztów sądowych nie zwolni

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zryw serca wielu Polaków nadal trwa. Chętnie wspieramy obywateli Ukrainy, którzy przed wojną chronią się w Polsce, dość chętnie wspomagamy ich również miejscem w swoim domu. Prawnicy podkreślają jednak, że to działalność charytatywna i nie ma co się na nią powoływać np. w swoich sprawach sądowych, choćby ubiegając się o zwolnienie z kosztów.
Aleksandra Partyk
14.03.2022
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wśród osób, które przedostają się do Polski z Ukrainy, uciekając przed wojną, jest także wielu prawników, głównie prawniczek. Chciałyby pracować dalej w zawodzie, o czym świadczą liczne posty i zapytania pojawiające się w mediach społecznościowych. Mimo jednak tego, że i polskie kancelarie szukają prawników z językiem ukraińskim, sytuacja wcale nie jest prosta. Samorządy adwokacki i radcowski zapewniają jednak, że są gotowe do pomocy.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2022
Prawnicy Rynek
Przyjęcie przez Krajową Radę Sądownictwa za decydujące kryterium „orzekania w sądzie” w sytuacji, gdy pozostali kandydaci legitymują się innym doświadczeniem zawodowym, w ocenie Sądu Najwyższego ma charakter dyskryminujący. A ponadto - prezentacja na wideokonferencji nie może być decydującym kryterium - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Obowiązująca już ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Polsce przed wojną, zawiera też furtkę dla tych, którzy po przekroczeniu granicy złożyli wnioski o status uchodźcy lub zadeklarowali ich złożenie. Będą mogli skorzystać z uproszczonej legalizacji pobytu na 18 miesięcy, jeśli wycofają taki wniosek lub deklaracje.
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2022
Ukraina
Naczelna Rada Adwokacka wezwała konstytucyjne organy RP do niezwłocznego wstrzymania procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasem na stronach sejmowych jest wykaz sędziów - kandydatów wskazanych przez klub poselski oraz prezydium Sejmu, a na nim m.in. byli wiceministrowie sprawiedliwości Anna Dalkowska, Łukasz Piebiak, przewodniczący i 11 obecnych członków KRS.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
13.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości oceniania przez ETPC statusu polskich sędziów jest kolejnym krokiem prowadzącym do wykluczenia Polski z europejskiej wspólnoty prawnej i do pozbawienia obywateli konwencyjnie gwarantowanego prawa do rzetelnego procesu przed niezależnym od politycznych nacisków sądem - wskazują w swoich stanowiskach Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
12.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Polską granicę przekraczają tysiące ukraińskich dzieci, część z nich bez rodziców, pod opieką cioć, babć lub znajomych. Są sygnały, że sytuację mogą wykorzystywać handlarze ludźmi, problemy mogą być również np. z zapisem do szkoły. Zgodnie ze specustawą, która czeka na podpis prezydenta w takich sytuacjach ustanawiany będzie tymczasowy opiekun, w pierwszej kolejności spośród krewnych.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Pojawia się coraz więcej informacji o tym, że sytuacje obywatelek Ukrainy i ukraińskich dzieci, uciekających przed wojną próbują wykorzystywać grupy przestępcza zajmujące się handlem ludźmi. Specustawa, która wkrótce ma wejść w życie, zakłada wyższe kary m.in. za organizowanie handlu ludźmi, nakłanianie do prostytucji, czerpanie z niej korzyści, ale też choćby stosowanie przemocy w celu utrudniania korzystania z mieszkania.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Rozwodzący się małżonkowie nie otrzymają zwrotu połowy opłaty wniesionej od pozwu lub separację, w razie orzeczenia na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie. W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy nowelizującej Kodeks rodzinny ma to sprzyjać szybkiemu zakończeniu tych spraw. Argument ten nie jest jednak trafny, bo to kara za rozstanie bez kłótni - mówią prawnicy, choć brak zwrotu 300 zł nikogo od rozwodu nie odstraszy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.03.2022
Prawo cywilne
Ataki ze strony rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa. Musimy zrobić wszystko, żeby odpowiedzieli za to przed międzynarodowymi trybunałami - powiedział w piątek w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Czy istotne, strzelanie do cywilnej ludności jest ludobójstwem? Eksperci prawa międzynarodowego uważają, że głównym problemem przy ustalaniu zbrodni ludobójstwa jest udowodnienie zamiaru sprawcy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2022
Prawo karne

Najem lokali tematem konferencji w Krakowie

Prawo cywilne Prawnicy Budownictwo
Ciągle zmieniający się stan prawny dotyczący umów najmu spleciony z nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi zachęca do dyskusji nad kształtem obowiązujących konstrukcji prawnych. Do tego dochodzi konflikt interesów podmiotów splecionych ze sobą tym rodzajem umowy, który to stanowi przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych. Problematyce tej ma być poświęcona zaplanowana w maju konferencja.
Krzysztof Sobczak
11.03.2022
Prawo cywilne Prawnicy Budownictwo
Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych działało na granicy polsko-białoruskiej, teraz będzie pomagać obywatelom Ukrainy. Do współpracy zaproszone zostały wszystkie samorządy prawnicze, a prezes Włodzimierz Chróścik planuje zaangażować w prace centrum ukraińskich prawników. Zapowiada dla nich szkolenia i wsparcie merytoryczne.
Patrycja Rojek-Socha
11.03.2022
Prawnicy Ukraina
Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może oceniać statusu polskich sędziów, bo przepis Konwencji o ochronie praw człowieka, który jest ku temu podstawą, jest niezgodny z polską konstytucją - orzekł polski Trybunał Konstytucyjny i wywołał prawdziwą burzę. Prawnicy podkreślają, że to kolejny krok w ograniczaniu prawa do sądu i zielone światło dla bezprawia wobec obywateli.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
11.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Jeńcy wojenni biorący udział w rosyjskiej inwazji na Ukrainę muszą mieć zapewnione poszanowanie swoich praw zgodnie z III Konwencją Genewską - stwierdziła Amnesty International. Nie mogą być wystawiani na publiczny widok, a ich prywatność musi być chroniona zgodnie z Konwencją, która wymaga ochrony m.in. przed zastraszeniem, zniewagami i ciekawością publiczną.
Krzysztof Sobczak
10.03.2022
Prawo karne
Parlament Europejski powołał komisję śledczą, która zajmie się używaniem "oprogramowania szpiegowskiego Pegasus i podobnego" przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak poinformowano w czwartek, zbada ona, czy było ono wykorzystywane, m.in. w Polsce do celów politycznych, np. przeciwko dziennikarzom, politykom i prawnikom.
Krzysztof Sobczak
10.03.2022
Prokuratura Policja Nowe technologie
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski