Rząd mocno luzuje restrykcje związane z koronawirusem - od 28 marca nie ma już m.in. obowiązku noszenia maseczek. Co więcej, zarówno prokuratura jak i sądy od dawna pracują normalnie. Mimo to nadal obowiązuje wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe - w sumie, jakby nie liczyć, terminy te nie biegną już od ponad dwóch lat.
Patrycja Rojek-Socha
29.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

NSA: Sędzia nie dowie się, czy był podsłuchiwany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Brak jest regulacji prawnych, które uprawniałyby Prokuratora Generalnego do informowania ex post osoby, wobec której prowadzone były czynności operacyjno-rozpoznawcze - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że słusznie prokurator nie udostępnia danych o podsłuchach osobom inwigilowanym, bo są to informacje poufne. Choćby nawet był to sędzia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z samorządami prawniczymi i organizacjami prawniczymi uruchomiła bezpłatną infolinię telefoniczną (nr +48 800 088 544) dla osób pokrzywdzonych wojną w Ukrainie. Infolinia Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej działa – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 10.00 do 19.00.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Prawo cywilne
W związku z wydaniem przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga orzeczenia nakazującego przywrócenie sędziego Igora Tuleyi do pracy, sędzia w poniedziałek 28 marca zameldował się w miejscu pracy. Jednak decyzją prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nie został dopuszczony do orzekania. Prezesi zażądali dostarczenia dokumentu, że decyzja Izby Dyscyplinarnej w sprawie Tulei została anulowana.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości zmienia politykę energetyczną państwa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Na posiedzeniu rządu złożymy wniosek o natychmiastowe zawieszenie dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” - poinformował w poniedziałek minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I dodał, że od początku sprzeciwiał się bezkrytycznej realizacji polityki UE, która zmierza do uzależnienia od dostaw gazu z Rosji. Rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, że mieliśmy rację – powiedział.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek poinformował w poniedziałek, że nie będzie już więcej składał w Trybunale Konstytucyjnym wniosków o wyłączanie ze składów orzekających osób powołanych na prawidłowo obsadzone miejsca, bo i tak wszystkie są odrzucane. Ale swojego stanowiska w tej sprawie nie zmienia - te osoby nie są sędziami i nie mogą orzekać.
Krzysztof Sobczak
28.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kandydat na opiekuna tymczasowego dla ukraińskiego dziecka musi złożyć oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej i nie był skazany m.in. za przemoc wobec dziecka, oraz nie ma zakazu działalności związanej z leczeniem, edukacją i opieką nad dziećmi - to efekt nowelizacji specustawy. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia opracowało nowe wzory wniosków.
Aleksandra Partyk
28.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka podpisała właśnie umowę na produkcję prototypu e-legitymacji. Liczy na to, że rozwiązanie wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Miałaby ona być umieszczona w aplikacji mObywatel i dawać możliwość logowania się np. do panelu adwokackiego. A Adwokatura chciałaby też, by w przyszłości można było się w ten sposób logować choćby do portalu informacyjnego sądu.
Patrycja Rojek-Socha
28.03.2022
Prawnicy

Brak tłumaczy z ukraińskiego wydłuża procedury na uczelniach

Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Nawet jeżeli doktorant lub student uciekający z Ukrainy uratował swoją pracę i inne dokumenty, może mieć problem z szybkim ich przetłumaczeniem. Dodatkowo bywa to drogą usługą, o czym przekonali się przyszli medycy chcący podjąć studia na polskich uczelniach. Duże kolejki do tłumaczy powodują też opóźnienia przy innych procedurach - w tym tych dotyczących zabezpieczenia interesów dziecka.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
28.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe
Koronawirus mocno odcisnął się na pracy sądów. Pod hasłem ograniczania ryzyka zakażeń w sprawach cywilnych zmniejszono sędziowskie składy i wprowadzono zasadę, że sprawy rozpatrywane są głównie zdalnie lub na posiedzeniach niejawnych. Teraz rząd wieści koniec zagrożeń znosząc m.in. obowiązek noszenia maseczek. Sądy w "trybie covidowym" jednak jeszcze zostaną, bo pandemiczne zmiany potrwają nawet rok dłużej.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
28.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Opublikowana została nowelizacja ustawy o wspieraniu obywateli Ukrainy, którzy przed wojną schronili się w Polsce. Dzięki temu specustawa ma obejmować także osoby, które przybyły do Polski przekraczając inne granice niż polsko-ukraińska. Nadal jednak regulacja dotyczyć będzie tylko osób posiadających ukraińskie obywatelstwo, ewentualnie ich małżonków bez takiego obywatelstwa.
Patrycja Rojek-Socha
26.03.2022
Ukraina

Będzie rejestr ukraińskich dzieci "bez opieki" - ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Ukraińskie dzieci, które wjechały do Polski bez opieki lub zostały przeniesione z ukraińskich domów dziecka trafią do specjalnej ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym - zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powiatowe centra pomocy rodzinie zapewnią pomoc prawną, organizacyjną i psychologiczną opiekunom tymczasowym i przebywającym pod ich opieką dzieciom ukraińskim.
Patrycja Rojek-Socha Krzysztof Sobczak
26.03.2022
Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Rada Legislacyjna chwali zawarte w rządowym projekcie rozwiązania dotyczące pozycji kuratora sądowego i jego ochrony, w tym przewidujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym kurator uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, jak również zapewniające kuratorowi – zawodowemu i społecznemu – pomoc psychologiczną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sytuacja na rynku usług prawnych od lat nie należy do najłatwiejszych. Konkurencja jest duża, pandemia też zrobiła swoje. Coraz głośniej się mówi o profesjonalizacji świadczenia pomocy prawnej. Teraz Naczelna Rada Adwokacka chce sprawdzić świadomość prawną Polaków, a także to, dlaczego i na jakim etapie sprawy decydują się przyjść do adwokata. I co ważne - jak go wybierają.
Patrycja Rojek-Socha
26.03.2022
Prawnicy
Polska firma Celius wprowadza na rynek rozwiązanie informatyczne, które pomagać zarządzać sytuacjami kryzysowymi w biznesie lub jednostkach administracji samorządowej np. zbiorowym wypadkiem komunikacji publicznej w gminie, atakiem hakerów na serwery firmy czy sytuacją związaną z atakiem terrorystycznym. Współpracowała z nią m.in. kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2022
Rynek
Międzynarodowa kancelaria prawna Clifford Chance doradzała Total Specific Solutions, holenderskiej grupie informatycznej, w związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej z Sygnity, jednej z czołowych spółek polskiego sektora IT oraz jej akcjonariuszami a następnie ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji tej spółki.
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2022
Rynek
Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się do Elżbiety Witek, marszałek Sejmu i premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce. W tym - jak wskazał - o wstrzymanie dalszego wyboru członków KRS i zainicjowanie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Samorząd lekarski sprzeciwia się wszelkim zmianom prawa zaostrzającym odpowiedzialność karną lekarzy i lekarzy dentystów za nieumyślne czyny skutkujące uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia czy śmiercią pacjenta. Takie stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło wobec projektu zmian w kodeksie karnym, który wniesiony został przez ministra sprawiedliwości do Sejmu.
Krzysztof Sobczak
25.03.2022
Prawo karne Zawody medyczne
W wyniku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Komorniczej w Rzeszowie 26 marca 2021 r. podjęto trzy uchwały, które zaskarżył do Sądu Najwyższego minister sprawiedliwości. Uznał, że uchwały te są niezgodne z ustawą o komornikach i wniósł o ich uchylenie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przyznała rację skarżącemu ministrowi i uchyliła je.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2022
Prawnicy
Książki prawnicze wraz z autografami autorów rozchodzą się jak "świeże bułeczki". Cel jest szczytny, bo chodzi o wspracie obywateli Ukrainy. Od początku marca z prawie 300 aukcji przeprowadzonych na Facebooku w grupie: „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)” udało się zebrać ponad 127 tys. zł.
Aleksandra Partyk
25.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Sejm zdecydował w czwartek o skierowaniu do dalszych prac przygotowanego przez prezydenta projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisje zajmą się też projektami PiS i Solidarnej Polski. Odrzucone zostały natomiast projekty zaproponowane przez Lewicę i Koalicję Obywatelską. Projektowane zmiany mają zażegnać konflikt z Unią Europejską w sprawie praworządności.
Krzysztof Sobczak
24.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawidłowe wypełnienie wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego dziecka pochodzącego z Ukrainy wymaga uwzględnienia różnych istotnych informacji. Wiele osób zastanawia się nad tym, jakie elementy pisma są konieczne. Część sądów na swoich stronach zamieściła wzory wniosku, a sędziowie z Iustitii opracowali formularz w wersji dwujęzycznej.
Aleksandra Partyk
24.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
„25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie” - to temat konferencji organizowanej 2 kwietnia br. przez Krajową Radę Radców Prawnych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyskusja dotyczyć ma miejsca konstytucji w architekturze prawnej państwa oraz propozycji na reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Krzysztof Sobczak
24.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Krajowa Rada Sądownictwa oparła się na literalnie jednym zdaniu, wyabstrahowanym z kontekstu, które mogło być zinterpretowane na niekorzyść sędziego, kandydata do nominacji, ignorując pozostałe elementy, w znacznie szerszym zakresie eksponujące pozytywne strony skarżącego. Dlatego Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN stwierdziła naruszenie przepisów postępowania nominacyjnego i uchyliła uchwałę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rząd wycofał się na razie z dodatkowej ścieżki uznawania kwalifikacji ukraińskich psychologów. Natomiast w przypadku prawników radzi skorzystanie z obowiązujących przepisów - w tym wpisu na listę prawników zagranicznych. Problemem są jednak dokumenty, które muszą przedstawić zainteresowani.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.03.2022
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Ukraina
Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej dzieci chce wyjaśnienia, czy wiadomość o nadużyciach seksualnych przed zmianą przepisów w lipcu 2017 r. i nie powiadomienie o nich organów, jest przestępstwem. Na to pytanie ma odpowiedzieć Sąd Najwyższy, zanim przestępstwo ulegnie przedawnieniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zbrodnie wojenne, ludobójstwo - tak najczęściej oceniana jest inwazja rosyjska w Ukrainie. Eksperci nie mają wątpliwości, że po wojnie powinien przyjść czas na rozliczenia, także te przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Wiele organizacji i instytucji chce więc pomóc w gromadzeniu informacji o zbrodniach. Prawnicy przestrzegają jednak, że może to przynieść wręcz odwrotny skutek i utrudnić postępowania.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości i Jarosław Dudzicz sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach nie mają już rekomendacji klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości jako kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa. Została ona właśnie wycofana. Na liście jest obecnie 13 kandydatów, a wśród nich Anna Dalkowska, również była wiceminister.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
23.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Koalicja Obywatelska nie uważa, by do nałożenia sankcji na oligarchów potrzebna była aż zmiana Konstytucji, czego chce rząd. Proponuje swój pakiet ustaw, z których jedna ma umożliwić konfiskatę majątków osób objętych sankcjami przez Unię Europejską. Zmian w konstytucji nie chcą też inne ugrupowania opozycyjne, a KO-PSL proponuje uchwałę zobowiązująca rząd do konfiskaty mienia osób wspierajacych rosyjską agresję.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
23.03.2022
Administracja publiczna
Temat odbierania majątków rosyjskim oligarchom rozpala emocje nie tylko w Polsce ale też za granicą. Zaledwie dwa dni po zapowiedzi przedstawicieli rządu, że będzie propozycja zmian w Konstytucji, które by to umożliwiały, resort sprawiedliwości proponuje zmiany w procedurze karnej. Ich cel to przypieczętowanie współpracy z Prokuraturą Europejską - choćby w zakresie uznawania nakazów zabezpieczeń i konfiskat.
Patrycja Rojek-Socha
23.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski