Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie oceniło propozycje legislacyjne zawarte w poselskim projekcie nowelizacji kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nimi to ukarany mandatem będzie musiał udowodnić, że nie popełnił wykroczenia. Zmiany miałyby też uniemożliwiać odmówienie przyjęcia wystawionego przez policjanta mandatu,
Patrycja Rojek-Socha
13.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Od lat ponad pięciu władza wiele mówi o naprawie wymiaru sprawiedliwości. Próbuje naprawić sądownictwo, ale niestety zabrała się za sądownictwo powszechne. Oczywiście stan sądownictwa powszechnego jest zły. Jest to zadanie bardzo trudne, a bez poważnego przygotowania, o którym zapomniano, skazane raczej na porażkę. Tymczasem całkowicie pomijane jest sądownictwo administracyjne
Marek Isański
13.01.2021
Prawnicy Doradca podatkowy
Wysłanie zawiadomienia o rozprawie innej niż oskarżony osobie nie spełnia podstawowego warunku przeprowadzenia procesu pod nieobecność oskarżonego, jakim jest prawidłowe poinformowanie go o jej terminie i miejscu - orzekł Sąd Najwyższy. Dodał, że zmiana przepisów postępowania karnego, która nastąpiła w 2015 r., nie uprawniała sądu do prowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W poselskiej propozycji zmian w kodeksie wykroczeń znalazł się też przepis dotyczący wiceministrów w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnych za nadzór nad sądami. Techniczna zmiana, lub jak kto woli wrzutka, ma jednak znacznie głębsze znaczenie. Poprawia bowiem nie przepis, który obowiązuje, a ten z dopiero co zawetowanej przez prezydenta ustawy. I po raz kolejny obnaża chaos legislacyjny.
Patrycja Rojek-Socha
13.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria DLA Piper doradzała Respect Energy, jednemu z największych niezależnych podmiotów na polskim rynku energii elektrycznej, przy obsłudze prawnej budowy największego kompleksu farm fotowoltaicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2021
Rynek
Ograniczony dostęp osób pozbawionych wolności do opieki zdrowotnej w czasie pandemii zawiera nowelizacja ustawy o służbie więziennej, którą rozpatrzył 12 stycznia Senat. W czasie pandemii badaniom kontrolnym będą poddawane osoby przed zwolnieniem z zakładu karnego, tylko wtedy, gdy ich stan zdrowia tego wymaga lub kiedy zgłaszają dolegliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.01.2021
Prawo karne Koronawirus a prawo
Sąd Najwyższy uchylił w części uchwałę Krajowej Rady Sadownictwa z 1 października ubiegłego roku w sprawie konkursu na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Zdaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej uchwała ta wymyka się spod kontroli sądowej, jest w pełni dowolna. Wątpliwości budzi zdawkowy sposób uzasadnienia, a kandydaci odrzuceni mieli wyższe kwalifikacje niż ci rekomendowani prezydentowi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.01.2021
Prawnicy
Można uznać, że postanowienia umowy dotyczące rozliczeń w złotówkach są bezskuteczne, a jednocześnie brak jest podstaw do rozliczeń we franku szwajcarskim - wynika z opublikowanego właśnie uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego. Nasuwa się refleksja, że warunki umowy nie mogą być traktowane jako jednoznaczne i przejrzyste, a jako nieprzejrzyste nie powinny wiązać konsumenta
Mariusz Korpalski
12.01.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Posłowie PiS proponują, by referendarz sądowy mógł wymierzać kary nagany albo grzywny w postępowaniu nakazowym. Kompetencja ta ma być w założeniu fakultatywna - uzależniona m.in. od możliwości kadrowych danego sądu. Celem projektu zmian jest odciążenie sędziów, ci mają jednak wątpliwości i mówią wprost - na referendarza łatwiej naciskać.
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sądy administracyjne uchylają drakońskie kary za łamanie obostrzeń związanych z epidemią. Zgodnie z przewidywaniami prawników uznają, że tak daleko idące ograniczanie praw rozporządzeniem naruszało Konstytucję. Problemem okazuje się też procedura - sankcje nakładane arbitralnie i bez dania stronie możliwości zabrania stanowiska.
Monika Sewastianowicz
12.01.2021
Prawo karne Policja Koronawirus a prawo
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o zmianę, a konkretnie uchylenie przepisu, zgodnie z którym komornik zostaje obligatoryjnie odwołany ze zajmowanego stanowiska, jeżeli ukończył 65 rok życia. Obniżenie wieku emerytalnego komorników z 70 do 65 lat było jednym z elementów reformy obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.
Rojek Socha Patrycja
11.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
To ukarany mandatem będzie musiał udowodnić, że nie popełnił wykroczenia. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do Sejmu projekt ustawy, która uniemożliwi odmówienie przyjęcia wystawionego przez policjanta mandatu. Ukarany, jeżeli nie zgodzi się z decyzją funkcjonariusza, sam będzie musiał odwołać się do sądu. Przeciwko zmianie jest jednak porozumienie.
Monika Sewastianowicz
10.01.2021
Prawo karne
Małżonkowie w sprawach o rozwód najczęściej nie zgłaszają żądania zasądzenia na ich rzecz alimentów. Takie roszczenie mogą zgłosić później, już po zakończeniu sprawy o rozwód. W dużej mierze to od treści wyroku rozwodowego zależy, czy były małżonek będzie mógł z łatwością uzyskać świadczenia z tego tytułu – wskazują prawnicy.
Aleksandra Partyk
09.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

TK piąty raz przesuwa termin w sprawie kadencji RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Trybunał Konstytucyjny na 11 lutego wyznaczył nowy termin rozprawy w sprawie przepisu o pełnieniu obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. To już piąta zmiana terminu w tej sprawie. Także w Sejmie nie dochodzi wciąż do wyboru nowego RPO.
Krzysztof Sobczak
08.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Komisja Europejska otrzymała odpowiedzi polskiego rządu w sprawie prowadzonych przez nią procedur naruszenia prawa UE dotyczącego sądownictwa i obecnie je analizuje - poinformował w piątek rzecznik KE Adalbert Jahnz. Odpowiedzi dotyczą aktywności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i m.in. uchylania przez nią sędziowskich immunitetów.
Krzysztof Sobczak
08.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Coraz więcej cyberataków na firmy prawnicze

Prawnicy Nowe technologie RODO LegalTech
W 2020 roku miał miejsce dramatyczny wzrost liczby cyberataków na kancelarie prawne - wynika z badania firmy BlueVoyant, zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Według tych danych już każda większa kancelaria prawna na świecie zetknęła się z próbą ataku ze strony cyberprzestępców.
Krzysztof Sobczak
07.01.2021
Prawnicy Nowe technologie RODO LegalTech

Członek rządu podważa ustalenia unijnego szczytu

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wszystkimi środkami staramy się zablokować europejskie rozporządzenie w sprawie mechanizmu warunkowości - powiedział w czwartek minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik. I podkreślił, że rozporządzenie to jest bardzo niebezpieczne dla Polski. Wójcik jest w rządzie ministrem odpowiedzialnym m.in. za sprawy związane z przynależnością Polski do UE.
Krzysztof Sobczak
07.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Czerwcowa tarcza antykryzysowa rzutem na taśmę wprowadziła zmiany także w karze łącznej. Już sam sposób przeprowadzania nowelizacji budził duże wątpliwości, a praktyka orzecznicza pokazuje, że we wprowadzonych zmianach jest istotna luka. Przepisy przejściowe nie uwzględniają bowiem sytuacji, gdy kary orzeczono zarówno przed, jak i po noweli.
Patrycja Rojek-Socha
07.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przez pierwszy miesiąc stosowania nowej ustawy antyprzemocowej wydano 217 nakazów opuszczenia mieszkania połączonych z zakazem zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia. W 49 przypadkach wydano sam zakaz zbliżania się do lokalu, a w 23 - sam nakaz jego opuszczenia.
Monika Sewastianowicz
06.01.2021
Niejednokrotnie planując zakup nieruchomości dowiadujemy się, że kontrahent chce zawrzeć umowę przedwstępną. Jak wskazuje się w orzecznictwie taka umowa ma charakter prowizoryczny, stanowi etap na drodze do zawarcia umowy docelowej. Nie jest celem samym w sobie. Warto jednak zadbać o zabezpieczenie własnych interesów w takiej umowie, celem uniknięcia ewentualnych problemów w przyszłości.
Aleksandra Partyk
05.01.2021
Prawo cywilne Prawo rodzinne Budownictwo
Klient firmy pożyczkowej zaciągnął pożyczkę na 9 tys. zł., a całkowita kwota do zapłaty miała wynosić ponad 22 tys. zł. Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wydanego przez sąd prawomocnego nakazu zapłaty ponad 8 tys. z odsetkami.
Krzysztof Sobczak
05.01.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

RPO dostanie mniej pieniędzy na swoją działalność

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sejm zdecydował o zmniejszeniu o ponad o 15 proc. planowanego budżet Rzecznika Praw Obywatelskich na 2021 r. To znacznie mniej niż proponowało jego Biuro, ale w wielu pozycjach to także poniżej faktycznych wydatków w 2020 roku. Tymczasem RPO podkreśla, że stale przybywa spraw, którymi musi się zajmować.
Krzysztof Sobczak
05.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Epidemia koronawirusa wpłynęła na ograniczenie pracy sądów. Okresowo doszło również do zawieszenia biegu terminów procesowych. Nie oznacza to jednak, że kasacja wniesiona przez skazanego wiele miesięcy po terminie powinna być przyjęta - orzekł Sąd Najwyższy. Orzeczenie SN komentuje adwokat Łukasz Strzelecki.
Aleksandra Partyk
05.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Jako prokurator generalny wystąpię do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania mechanizmu praworządności - zapowiedział w poniedziałek Zbigniew Ziobro. Chce w ten sposób mobilizować koalicję rządzącą do przeciwstawiania się unijnym działaniom w sprawie praworządności.
Krzysztof Sobczak
04.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Listy polecone można odebrać, nie wychodząc z domu. Poczta Polska polecony przez internet dostarczy w formie dokumentu elektronicznego i udostępni kopertę oraz zawartość przesyłki w eSkrzynce użytkownika. Usługa jest bezpłatna, ale trzeba posiadać profil zaufany. Tą drogą nie dotrą jednak pisma z sądów, prokuratur, organów ścigania czy komorników sądowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Dłużnik utracił mieszkanie pomimo pozbawienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego w tej sprawie. Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego postanowienia sądu okręgowego oddalającego zażalenie na postanowienie sądu rejonowego.
Krzysztof Sobczak
04.01.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik zostaje obligatoryjnie odwołany ze zajmowanego stanowiska, jeżeli ukończył 65 rok życia. Obniżenie wieku emerytalnego komorników z 70 do 65 lat było jednym z elementów reformy obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. I budzi nadal duże wątpliwości w tym środowisku zawodowym, także ze względu na niezgodność z prawem unijnym.
Patrycja Rojek-Socha
04.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Błędem sądu było uchylenie zakazu kontaktowania się w jakiejkolwiek formie i zbliżania się do dzieci na odległość mniejszą niż 20 metrów wobec pedofila. Chociaż okazało się, że składał on propozycje seksualne osobie dorosłej. Sąd drugiej instancji jednak dopuścił się rażącego naruszenia prawa, bo uchylił zakaz probacyjny - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.01.2021
Prawo karne
Nowy Rok to tradycyjnie początek obowiązywania wielu zmian w przepisach. Tym razem ich znaczna część dotyczy podatków, ale zmiany dotkną również przetargów i zamówień publicznych, handlu e-commerce, gospodarowania odpadami. Do ZUS trzeba będzie zaś zgłaszać wszystkie zawierane umowy o dzieło. Przedstawiamy najważniejsze przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Jacek Górski
02.01.2021
Piżama, niedopięta toga, wino na biurku czy tropiki w tle - są rzeczy, które w czasie rozprawy online zwyczajnie nie uchodzą. Mogą się też zakończyć przykrymi konsekwencjami dla adwokata lub radcy prawnego, bo tak jak na zwykłej rozprawie - ma on zachować powagę w stosunku do sądu. Co więcej, na barkach prawnika spoczywa odpowiedzialność za zachowanie klienta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
02.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości