Prokuratorzy i asesorzy prokuratury znaleźli się wraz z żołnierzami, policjantami, strażakami czy strażnikami granicznymi w grupie pierwszej, której szczepienia mają rozpocząć się po medykach i seniorach. W tej grupie nie znaleźli się natomiast ani sędziowie ani kuratorzy sądowi - choć ci ostatni wielokrotnie apelowali o to w związku z pracą głównie w terenie.
Patrycja Rojek-Socha
15.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

Wydało się - ta KRS wszystko może

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dla naszego państwa i jego obywateli nie ma większego znaczenia, czy Krajową Radą Sądownictwa kierować będą panowie Mazur i Mitera, czy ktoś inny z tego grona. Jedynym pożytkiem z przeprowadzonej tam rewolucji kadrowej jest ujawnienie, co oni sami naprawdę myślą i jak traktują swoją pracę w tym organie. I nie jest to wzór z państwa prawa.
Krzysztof Sobczak
15.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Począwszy od 15 stycznia do 15 lutego 2021 r. można zgłaszać kandydatury adwokatek, które w roku 2020 wykazały się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową. Rok temu zmieniono nazwę konkursu z Kobiety Adwokatury na Adwokatkę Roku.
Patrycja Rojek-Socha
15.01.2021
Prawnicy
Prawo i Sprawiedliwość przy okazji walki z terroryzmem chce unormować i ograniczyć dostęp do akt zakończonych postępowań przygotowawczych. Propozycje - w ocenie prawników - praktycznie odbierają taką możliwość dziennikarzom, ale będą też utrudnieniem dla obrońców i oskarżonych. Projektodawcy tłumaczą, że obecnie dostęp do akt jest zbyt łatwy
Patrycja Rojek-Socha
15.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
20 stycznia 2021 r. kandydaci na prokuratorów i sędziów mają termin egzaminu na aplikacje w trybie stacjonarnym - w sumie 1700 osób. Choć Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury wprowadziła pewne środki bezpieczeństwa w związku z pandemią, kandydaci obawiają się o zdrowie swoje i najbliższych. W sprawie interweniuje RPO.
Patrycja Rojek-Socha
14.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała w czwartek o odwołaniu z funkcji przewodniczącego Rady sędziego Leszka Mazura (na zdjęciu) i rzecznika prasowego sędziego Macieja Mitery. Wniosek w tej sprawie złożył sędzia Marek Jaskulski. Za odwołaniem Mazura głosowało 13 członków Rady, dwóch było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
14.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeżeli dojdzie do skazania aktywistek oskarżonych o obrazę uczuć religijnych za plakat "tęczowej Maryi" będą one miały solidne podstawy do walki o swoje prawa w Strasburgu. Skazanie w takiej sprawie naruszałoby przepisy Kodeksu karnego, ale również postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - uważa Łukasz Bucki,
Łukasz Bucki
14.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Już 676 prawników z Polski wystąpiło przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Najlepszym wynikiem pod względem ilości spraw prowadzonych przed Trybunałem może się poszczycić adwokat Monika Gąsiorowska z Warszawy - ma na swoim koncie 60 z nich - wynika z raportu "Polscy prawnicy przed ETPC: 1994-2020" przygotowanego przez Redakcję Publikacji Elektronicznych LEX.
Patrycja Rojek-Socha
14.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Posłowie PiS proponują, by w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania, nie biegło przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. W ocenie prawników to zbędna, a wręcz szkodliwa propozycja.
Patrycja Rojek-Socha
14.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Prokurator jak nadsędzia? Ten kierunek widoczny jest od kilku lat i być może wkrótce jego uprawnienia jeszcze wzrosną. Posłowie PiS wnieśli projekt zmian w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego, który ma "doregulować" kwestię m.in. listu żelaznego, co oznaczałoby uzależnienie jego wydania w postępowaniu przygotowawczym od braku sprzeciwu... prokuratora.
Patrycja Rojek-Socha
14.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Doktor nauk prawnych nie musi odbywać aplikacji i może przystąpić do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego bez spełniania tego wymogu. Wystarczy, że przedstawi komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający zdobycie stopnia naukowego. Jednak problem w tym, że nie zawsze wiadomo, jaki to ma być dokument.
Monika Sewastianowicz
14.01.2021
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął postępowanie karne w sprawie sędziów, którzy orzekali w sprawie przeniesienia prokuratora Mariusza Krasonia z Prokuratury Regionalnej w Krakowie do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki. Zarzuca im przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. A RPO widzi w tym przekroczenie zasady niezawisłości sędziów
Krzysztof Sobczak
13.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że zadośćuczynienie za uchybienie dobremu imieniu dziennikarza, który został skrytykowany przez innego dziennikarza w postach na blogu internetowym, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii. Zdaniem Trybunału ochrona prawa do dobrego imienia musi zostać zrównoważona z ochroną wolności wyrażania opinii.
Katarzyna Warecka
13.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie oceniło propozycje legislacyjne zawarte w poselskim projekcie nowelizacji kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nimi to ukarany mandatem będzie musiał udowodnić, że nie popełnił wykroczenia. Zmiany miałyby też uniemożliwiać odmówienie przyjęcia wystawionego przez policjanta mandatu,
Patrycja Rojek-Socha
13.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Od lat ponad pięciu władza wiele mówi o naprawie wymiaru sprawiedliwości. Próbuje naprawić sądownictwo, ale niestety zabrała się za sądownictwo powszechne. Oczywiście stan sądownictwa powszechnego jest zły. Jest to zadanie bardzo trudne, a bez poważnego przygotowania, o którym zapomniano, skazane raczej na porażkę. Tymczasem całkowicie pomijane jest sądownictwo administracyjne
Marek Isański
13.01.2021
Prawnicy Doradca podatkowy
Wysłanie zawiadomienia o rozprawie innej niż oskarżony osobie nie spełnia podstawowego warunku przeprowadzenia procesu pod nieobecność oskarżonego, jakim jest prawidłowe poinformowanie go o jej terminie i miejscu - orzekł Sąd Najwyższy. Dodał, że zmiana przepisów postępowania karnego, która nastąpiła w 2015 r., nie uprawniała sądu do prowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W poselskiej propozycji zmian w kodeksie wykroczeń znalazł się też przepis dotyczący wiceministrów w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnych za nadzór nad sądami. Techniczna zmiana, lub jak kto woli wrzutka, ma jednak znacznie głębsze znaczenie. Poprawia bowiem nie przepis, który obowiązuje, a ten z dopiero co zawetowanej przez prezydenta ustawy. I po raz kolejny obnaża chaos legislacyjny.
Patrycja Rojek-Socha
13.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria DLA Piper doradzała Respect Energy, jednemu z największych niezależnych podmiotów na polskim rynku energii elektrycznej, przy obsłudze prawnej budowy największego kompleksu farm fotowoltaicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2021
Rynek
Ograniczony dostęp osób pozbawionych wolności do opieki zdrowotnej w czasie pandemii zawiera nowelizacja ustawy o służbie więziennej, którą rozpatrzył 12 stycznia Senat. W czasie pandemii badaniom kontrolnym będą poddawane osoby przed zwolnieniem z zakładu karnego, tylko wtedy, gdy ich stan zdrowia tego wymaga lub kiedy zgłaszają dolegliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.01.2021
Prawo karne Koronawirus a prawo
Sąd Najwyższy uchylił w części uchwałę Krajowej Rady Sadownictwa z 1 października ubiegłego roku w sprawie konkursu na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Zdaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej uchwała ta wymyka się spod kontroli sądowej, jest w pełni dowolna. Wątpliwości budzi zdawkowy sposób uzasadnienia, a kandydaci odrzuceni mieli wyższe kwalifikacje niż ci rekomendowani prezydentowi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.01.2021
Prawnicy
Posłowie PiS proponują, by referendarz sądowy mógł wymierzać kary nagany albo grzywny w postępowaniu nakazowym. Kompetencja ta ma być w założeniu fakultatywna - uzależniona m.in. od możliwości kadrowych danego sądu. Celem projektu zmian jest odciążenie sędziów, ci mają jednak wątpliwości i mówią wprost - na referendarza łatwiej naciskać.
Patrycja Rojek-Socha
12.01.2021
Wymiar sprawiedliwości
Można uznać, że postanowienia umowy dotyczące rozliczeń w złotówkach są bezskuteczne, a jednocześnie brak jest podstaw do rozliczeń we franku szwajcarskim - wynika z opublikowanego właśnie uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego. Nasuwa się refleksja, że warunki umowy nie mogą być traktowane jako jednoznaczne i przejrzyste, a jako nieprzejrzyste nie powinny wiązać konsumenta
Mariusz Korpalski
12.01.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Sądy administracyjne uchylają drakońskie kary za łamanie obostrzeń związanych z epidemią. Zgodnie z przewidywaniami prawników uznają, że tak daleko idące ograniczanie praw rozporządzeniem naruszało Konstytucję. Problemem okazuje się też procedura - sankcje nakładane arbitralnie i bez dania stronie możliwości zabrania stanowiska.
Monika Sewastianowicz
12.01.2021
Prawo karne Policja Koronawirus a prawo
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o zmianę, a konkretnie uchylenie przepisu, zgodnie z którym komornik zostaje obligatoryjnie odwołany ze zajmowanego stanowiska, jeżeli ukończył 65 rok życia. Obniżenie wieku emerytalnego komorników z 70 do 65 lat było jednym z elementów reformy obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.
Rojek Socha Patrycja
11.01.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
To ukarany mandatem będzie musiał udowodnić, że nie popełnił wykroczenia. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do Sejmu projekt ustawy, która uniemożliwi odmówienie przyjęcia wystawionego przez policjanta mandatu. Ukarany, jeżeli nie zgodzi się z decyzją funkcjonariusza, sam będzie musiał odwołać się do sądu. Przeciwko zmianie jest jednak porozumienie.
Monika Sewastianowicz
10.01.2021
Prawo karne
Małżonkowie w sprawach o rozwód najczęściej nie zgłaszają żądania zasądzenia na ich rzecz alimentów. Takie roszczenie mogą zgłosić później, już po zakończeniu sprawy o rozwód. W dużej mierze to od treści wyroku rozwodowego zależy, czy były małżonek będzie mógł z łatwością uzyskać świadczenia z tego tytułu – wskazują prawnicy.
Aleksandra Partyk
09.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

TK piąty raz przesuwa termin w sprawie kadencji RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Trybunał Konstytucyjny na 11 lutego wyznaczył nowy termin rozprawy w sprawie przepisu o pełnieniu obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. To już piąta zmiana terminu w tej sprawie. Także w Sejmie nie dochodzi wciąż do wyboru nowego RPO.
Krzysztof Sobczak
08.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Komisja Europejska otrzymała odpowiedzi polskiego rządu w sprawie prowadzonych przez nią procedur naruszenia prawa UE dotyczącego sądownictwa i obecnie je analizuje - poinformował w piątek rzecznik KE Adalbert Jahnz. Odpowiedzi dotyczą aktywności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i m.in. uchylania przez nią sędziowskich immunitetów.
Krzysztof Sobczak
08.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Coraz więcej cyberataków na firmy prawnicze

Prawnicy Nowe technologie RODO LegalTech
W 2020 roku miał miejsce dramatyczny wzrost liczby cyberataków na kancelarie prawne - wynika z badania firmy BlueVoyant, zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Według tych danych już każda większa kancelaria prawna na świecie zetknęła się z próbą ataku ze strony cyberprzestępców.
Krzysztof Sobczak
07.01.2021
Prawnicy Nowe technologie RODO LegalTech

Członek rządu podważa ustalenia unijnego szczytu

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wszystkimi środkami staramy się zablokować europejskie rozporządzenie w sprawie mechanizmu warunkowości - powiedział w czwartek minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Wójcik. I podkreślił, że rozporządzenie to jest bardzo niebezpieczne dla Polski. Wójcik jest w rządzie ministrem odpowiedzialnym m.in. za sprawy związane z przynależnością Polski do UE.
Krzysztof Sobczak
07.01.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne