Ujemny VAT nie przeszkadza w uzyskaniu zwrotu w 60 dni

Jeżeli podatnik ubiega się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc, w którym u podatnika wystąpiła sprzedaż opodatkowana, to nawet jeżeli na skutek korekty podatek należny jest...

24.09.2015

Według jakiej stawki amortyzować notebooki?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoFirma zakupiła kilkadziesiąt sztuk notebooków.Czy przyjmując je na środki trwałe może przyjąć okres amortyzacji 5 lat i stawkę 20%?Czy...

21.09.2015

Obywatel Holandii może prowadzić w Polsce PKPiR

W przypadku nieosiągnięcia przychodu obligującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, osoba zagraniczna pochodząca z jednego z państw UE może ewidencjonować przychody i koszty za pomocą PKPiR -...

15.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski