Obywatel Holandii może prowadzić w Polsce PKPiR

W przypadku nieosiągnięcia przychodu obligującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, osoba zagraniczna pochodząca z jednego z państw UE może ewidencjonować przychody i koszty za pomocą PKPiR -...

15.09.2015

Nieodpłatne przekazanie synowi firmy nie podlega VAT

W przypadku, gdy przedmiotem darowizny będzie całe przedsiębiorstwo, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

09.09.2015