Zwrot dotacji wymaga korekty deklaracji CIT-8

Zmiany w wysokości uprzednio zadeklarowanego dochodu powinny być dokonywane za pośrednictwem korekty stosownej deklaracji CIT-8. Stąd, w przypadku zwrotu otrzymanej dotacji, spółka powinna złożyć...

04.09.2015

Sklep internetowy powinien być amortyzowany

Zakupiona strona internetowa powinna być amortyzowana. Amortyzację należy prowadzić minimum 24 miesiące, z miesięczną stawką amortyzacji 4,16 proc.- wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

01.09.2015

Od opłat związanych z leasingiem można odliczyć VAT

Opłaty towarzyszące leasingowi są czynnościami opodatkowanymi oraz mają związek z wykonywaną działalnością gospodarczą podmiotu ponoszącego je, stąd przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego -...

31.08.2015

Dzieła sztuki nie podlegają amortyzacji

Zakupione przez firmę dzieło sztuki należy rozliczać jak środek trwały niepodlegający amortyzacji - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

28.08.2015