Możliwa jest jednorazowa amortyzacja dronów

Dron to śmigłowiec, zaliczany do KŚT 781 i jest możliwa jego jednorazowa amortyzacja Wartością początkową będzie cena jego nabycia - wyjaśnia Vademecum Głównego Księgowego.

26.08.2015

Ryczałt za pranie odzieży roboczej bez podatku

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest zwolniony z podatku dochodowego. Nie będzie też powiększał podstawy oskładkowania - wyjasnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

25.08.2015

Zakup licencji podlega opodatkowaniu PCC

Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Bez wątpienia sprzedaż licencji jest prawem majątkowym stąd podatek PCC będzie należny...

17.08.2015