Nieodpłatne przekazanie synowi firmy nie podlega VAT

W przypadku, gdy przedmiotem darowizny będzie całe przedsiębiorstwo, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

09.09.2015

Zwrot dotacji wymaga korekty deklaracji CIT-8

Zmiany w wysokości uprzednio zadeklarowanego dochodu powinny być dokonywane za pośrednictwem korekty stosownej deklaracji CIT-8. Stąd, w przypadku zwrotu otrzymanej dotacji, spółka powinna złożyć...

04.09.2015