Przedawnioną fakturę też można skorygować

Nie ma zakazu wystawienia faktury korygującej zmniejszającej kwotę podatku należnego, z tego tylko powodu, że należność wynikająca z faktury pierwotnej uległa przedawnieniu - wyjaśnia ekspert...

10.08.2015

Najem prywatny nie pozbawia prawa do ryczałtu

Jeżeli podatnik zdecyduje się na prywatny wynajem (bez rozszerzania zakresu prowadzonej działalności o wynajem), prawa do korzystania z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie...

07.08.2015

Przejmujący kredyt nie rozliczy różnic kursowych

W przypadku przejęcia kredytu podmiot dokonujący następnie spłaty nie rozliczy różnic kursowych zarówno w przypadku nabycia nieruchomości z przejęciem kredytu, jak również wówczas gdy nastąpi nabycie...

07.08.2015

Fakturę po licytacji wystawia komornik

Po przeprowadzonej licytacji materiałów stanowiących własność spółki cywilnej, do wystawienia faktury w imieniu spółki oraz odprowadzenia podatku obowiązany jest komornik jako płatnik VAT - wyjaśnia...

03.08.2015

Ewidencję węgla można też prowadzić w gigadżulach

W ustawie o rachunkowości wskazuje się na warianty ewidencji materiałów, w tym ewidencję ilościową. GJ mogą wyrażać jednostki naturalne węgla, czyli będzie to zgodne z tą ustawą - wyjaśnia ekspert...

31.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski