Fakturę po licytacji wystawia komornik

Po przeprowadzonej licytacji materiałów stanowiących własność spółki cywilnej, do wystawienia faktury w imieniu spółki oraz odprowadzenia podatku obowiązany jest komornik jako płatnik VAT - wyjaśnia...

03.08.2015

Ewidencję węgla można też prowadzić w gigadżulach

W ustawie o rachunkowości wskazuje się na warianty ewidencji materiałów, w tym ewidencję ilościową. GJ mogą wyrażać jednostki naturalne węgla, czyli będzie to zgodne z tą ustawą - wyjaśnia ekspert...

31.07.2015

VAT: kwota przeniesienia nie ulega przedawnieniu

Przepisy ustawy o VAT niw wskazują, aby kwota z przeniesienia ulegała przedawnieniu, czego konsekwencją byłby brak możliwości jej rozliczenia w kolejnych miesiącach - wyjaśnia ekspert Vademecum...

30.07.2015

Zagraniczne konto firmowe też zgłaszamy do US

Fakt posiadania zagranicznego rachunku bankowego powinien być zgłoszony do US. Płatności dokonywane i otrzymywane z udziałem takiego rachunku generują różnice kursowe rozliczane na zasadzie ogólnej -...

28.07.2015