VAT: kwota przeniesienia nie ulega przedawnieniu

Przepisy ustawy o VAT niw wskazują, aby kwota z przeniesienia ulegała przedawnieniu, czego konsekwencją byłby brak możliwości jej rozliczenia w kolejnych miesiącach - wyjaśnia ekspert Vademecum...

30.07.2015

Zagraniczne konto firmowe też zgłaszamy do US

Fakt posiadania zagranicznego rachunku bankowego powinien być zgłoszony do US. Płatności dokonywane i otrzymywane z udziałem takiego rachunku generują różnice kursowe rozliczane na zasadzie ogólnej -...

28.07.2015

Kiedy koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka ponosiła nakłady inwestycyjne na modernizację nieruchomości, których wartość gromadziła na koncie księgowym. W trakcie modernizacji...

22.07.2015

Zgłoszenie VAT UE wstecz nie działa

Zgłoszenia VAT UE należy dokonać przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Dokonanie zgłoszenia VAT UE nie będzie skuteczne dla WNT dokonanych wcześniejszej niż to zgłoszenie -...

21.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski