Pytanie

Czy VAT od faktur zakupowych, które firma otrzymała przed rejestracją jako podatnik czynny, może być kosztem uzyskania przychodu?
Biorąc pod uwagę nakład pracy przy przygotowaniu deklaracji VAT za okresy przed rejestracją oraz niską kwotę od faktur zakupowych z przed rejestracji spółka chciałaby zrezygnować z prawa odliczenia tego VAT.

Odpowiedź

Jeżeli podatnik zrezygnował z odliczenia VAT, który mógł rozliczyć jako naliczony, to nie może jego kwoty uwzględnić w kosztach podatkowych.

Uzasadnienie

Jeżeli podatnikowi przysługuje obiektywne prawo do rozliczenia podatku naliczonego, to w żadnym razie nie może on być kosztem podatkowym. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem podatkowym może być tylko ten VAT naliczony, który obiektywnie nie podlega rozliczeniu. Zatem rezygnacja z rozliczenia podatku naliczonego, bez względu na powód takiej, w żadnym przypadku nie legitymuje podatnika do uwzględnienia VAT w kosztach podatkowych.

Na marginesie należy przypomnieć, że w przypadku zakupów dokonanych przez podatnika przed rejestracją jako podatnik VAT czynny a służących działalności z prawem do rozliczenia, podatnik może dokonać rozliczenia w deklaracji za pierwszy okres po rejestracji (za który i tak składana jest deklaracja VAT).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego