Pytanie

Czy na fakturze może być podana wcześniejsza data wystawienia od daty sprzedaży, gdy faktura nie jest płatna zaliczką?

Odpowiedź

W obecnym stanie prawnym zasadniczo można wystawiać faktury sprzedażowe (nie zaliczkowe) przed wykonaniem czynności, byle (co do zasady) nie następowało to wcześniej niż na 30.dni przed wykonaniem czynności.

Uzasadnienie

Możliwe jest wystawianie wszystkich faktur przed wykonaniem czynności. Jak wynika bowiem z przepisu art. 106i ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dnia przed:
- dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
- otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zostanie obowiązuje reguła ogólna pozwalająca na wystawianie faktur na najwcześniej 30 dni przed wykonaniem czynności. Dotyczy to faktur sprzedaży, niezależnie od otrzymania zaliczki.
Można zatem wystawić fakturę przed wykonaniem czynności, byle (co do zasady) nie następowało to wcześniej niż na 30.dni przed wykonaniem czynności. W pewnych sytuacjach zaś (dla określonych czynności) można wystawiać faktury na dowolnie długi czas przed wykonaniem czynności.
Dotyczy to faktur za:
- usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,
- dostaw, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,
- dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
- usługi: telekomunikacyjne, wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do u.p.t.u., najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;
pod warunkiem, że we wszystkich ww. przypadkach na fakturze znajduje się określenie, jakiego okresu ona dotyczy.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Vademecum Głównego Księgowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł