Pytanie

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła przez portal aukcyjny licencję na program od osoby zagranicznej. Teraz tą licencję chce odsprzedać osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Czy firma zakupująca licencję na podstawie umowy kupna musi opłacić PCC?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W opinii autora bez wątpienia sprzedaż licencji jest prawem majątkowym stąd pojawia się pytanie czy nabywca, zgodnie z art. 4 pkt 1 u.p.c.c. powinien zapłacić podatek PCC w wysokości 1 proc. W opinii autora jak najbardziej podatek PCC będzie należny.

Uzasadnienie

Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają zdarzenia gospodarcze w niej enumeratywnie wymienione, oznacza to, iż inne zdarzenia nie objęte dyspozycją u.p.c.c. nie będą stanowiły konieczności jej opodatkowania.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W opinii autora bez wątpienia sprzedaż licencji jest prawem majątkowym stąd pojawia się pytanie, czy nabywca, zgodnie z art. 4 pkt 1 u.p.c.c. powinien zapłacić podatek PCC w wysokości 1 proc. W opinii autora jak najbardziej PCC będzie należny.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego