Pytanie

Spółka nabywa produkty od rolników ryczałtowych.
Czy zgodnie z art. 106i u.p.t.u., spółka może wystawić fakturę VAT-RR w terminie określonym w tym artykule, tj. nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, a najwcześniej 30 dni przed dokonaniem dostawy przez rolnika ryczałtowego?

Odpowiedź

Spółka nabywająca produkty od rolników ryczałtowych powinna wystawiać faktury VAT RR nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy.

Uzasadnienie

W art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., ustawodawca zawarł szczególne uregulowania dotyczące kwesti związanych z wystawianiem tzw. faktur VAT RR. W uregulowaniach tych jednak nie ma mowy o terminie, w jakim podatnik nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego powinien wystawić taką fakturę.
W związku z takimi okolicznościami, zasadne jest posługiwanie się w przedmiotowej kwestii przepisem ogólnym, tj. przepisem zawartym w art. 106i ust. 1 u.p.t.u., zgodnie z którym fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.
Spółka zatem nabywająca produkty od rolników ryczałtowych może wystawiać faktury VAT RR w zgodnie z art. 106i ust. 1 u.p.t.u., tj. nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.
Zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 u.p.t.u., faktura taka nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach2
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł